Traian: Întâlnirea reprezentanţilor pentru pastoraţia familiilor din diecezele şi eparhiile din România

În perioada 14-16 martie 2023, la iniţiativa PS József Csaba Pál, episcop de Timişoara şi preşedinte al Comisiei pentru Familie, din cadrul Conferinţei Episcopilor din România, la Centrul „Gaudium et Spes” din Traian (NT) a avut loc întâlnirea reprezentanţilor pentru pastoraţia familiilor din diecezele şi eparhiile din România.

 

Tema întâlnirii s-a axat pe documentul Dicasterului pentru Laici, Familie şi Viaţă, „Itinerare catecumenale pentru viaţa matrimonială. Orientări pastorale pentru Bisericile particulare”.

Invitat special a fost Mons. Renzo Bonetti, preot specialist în pastoraţia familiilor, din Dieceza de Verona, Italia.

Au participat reprezentanţi din aproape toate diecezele şi eparhiile din România şi Rep. Moldova.

Întâlnirea a debutat cu salutul PS József Csaba Pál, care a dorit participanţilor o întâlnire rodnică, plină de inspiraţia Duhului Sfânt. La rândul lor şi PS Iosif Păuleţ, episcopul de Iaşi, precum şi PS Petru Sescu, episcop auxiliar de Iaşi, au transmis un gând de preţuire şi de recunoştinţă tuturor participanţilor prezenţi.

A urmat o scurtă prezentare a Mons. Renzo Bonetti făcută de către pr. Mihai Tegzeş, implicat în pastoraţia familiei în Eparhia Greco-Catolică de Oradea.

În prezentarea sa, Mons. Bonetti ne-a făcut să înţelegem care este rolul Duhului Sfânt în Biserică şi în viaţa familiei. „Duhul Sfânt, spunea părintele conferenţiar, este suflul vital fără de care Biserica nu poate fi cum a dorit-o Isus Cristos. Duhul Sfânt este cel care inspiră orice acţiune bună şi tot el este cel care o duce la desăvârşire. Familia, aşa cum a voit-o Dumnezeu încă de la începutul creaţiei este în egală măsură operă a Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt. În calitate de slujitori în pastoraţia familiei, trebuie să fim foarte vigilenţi faţă de «invazia culturală abuzivă» care tinde să ne impună o altă faţă a familiei şi a persoanei decât cea voită de către Creator. În ciuda faptului că mulţi tind să «creadă fără să aparţină» sau să «aparţină fără să creadă», noi trebuie să fim acele instrumente curajoase în mâna lui Dumnezeu, astfel încât să purtăm mai departe proiectul său iniţial cu privire la căsătorie şi familie. Şi nu trebuie să aşteptăm rezultate imediate, pentru că nici agricultorul nu aşteaptă recolta a doua zi după însămânţare.”

„Puneţi-l pe Isus în mijloc, mai spunea mons. Renzo şi ajutaţi familiile să facă la fel. Fără Isus, care este iubirea întrupată a Tatălui, familia rămâne o instituţie lipsită de sens, gata în orice moment să se rupă. Isus viu, Isus înviat trebuie să fie garanţia, modelul şi speranţa oricărei familii. Soţii sunt semnul lui Isus viu. Îndemnaţii pe soţi să se lase copleşiţi de iubirea lui Isus şi îndemnaţi-i să o manifeste în această lume care înţelege iubirea oricum, dar nu aşa cum a voit-o Dumnezeu. Soţii să nu fie «comozi» în iubire!”

După prelegerea Mons. Enzo au avut loc ateliere de discuţii în care s-au putut aprofunda şi mai mult cele comunicate, după care s-au împărtăşit concluziile în plen.

A doua zi a debutat cu celebrarea Sfintei Liturghii care l-a avut ca celebrant principal pe PS József Csaba Pál, alături de care au concelebrat preoţii latini şi greco-catolici prezenţi.

În cursul dimineţii, Mons. Bonetti a ţinut a doua sa conferinţă, având ca punct de pornire acelaşi document al Dicasterului pentru Laici, Familie şi Viaţă, „Itinerare catecumenale pentru viaţa matrimonială. Orientări pastorale pentru Bisericile particulare”.

Din nou atenţia ne-a fost focalizată pe rolul Duhului Sfânt în viaţa soţilor, ca membri ai Bisericii, cu un rol de neînlocuit în ceea ce priveşte viitorul ei.

„Fiecăruia îi trebuie oferit cât i se cuvine, spune Mons. Bonetti. Nu putem vorbi de o pastoraţie egală pentru toţi, ca şi cum am oferi de mâncare în aceeaşi cantitate tuturor şi acelaşi fel. Un copil mănâncă mai puţin decât un adult, un copil mic mănâncă o mâncare specifică vârstei lui, diferită de cea a adultului. Ca atare şi membrilor poporului lui Dumnezeu le trebuie oferit cuvântul lui Dumnezeu în mod diferenţiat.

Soţii să fie ajutaţi să înţeleagă că viaţa lor conjugală constituie un răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Nu e întâmplător că Dumnezeu a sădit în om această capacitate de unire între bărbat şi femeie. Ea trebuie să fie deschisă spre viaţă, comuniune şi iubire.

Atât sacramentul Preoţiei cât şi cel al Căsătoriei sunt sacramente de slujire. Nu există unul mai mare şi unul mai mic, ceea ce diferă este doar modul de a le exercita”.

Au urmat din nou discuţii pe grupuri şi mai apoi împărtăşirea celor discutate în plen.

După amiaza zilei de 15 martie am avut bucuria să avem între noi două familii, respectiv fam. Cobzaru din Iugani şi fam. Fechetă din Săbăoani, care au răspuns unui set de întrebări, moment concluzionat de către PS József Csaba Pál cu o mulţumire sinceră pentru mărturiile prezentate.

Discuţiile pe regiuni au pus capăt celei de-a doua zile a întâlnirii.

În a treia zi, dis-de-dimineaţă, am mulţumit lui Dumnezeu în cadrul Sfintei Liturghii pentru toate harurile primite cu ocazia acestei întâlniri.

În ansamblu, evenimentul a fost unul reuşit, fiecare bucurându-se de conţinutul celor expuse, prezentând la rândul său o oglindă a pastoraţiei familiei în dieceza sau eparhia pe care o reprezenta, rămânând ca anul viitor să ne reîntâlnim la Timişoara.

Pr. Felician Tiba
Oficiul pentru Pastoraţia Familiei

 

Sursa: ercis.ro

Share:

Articole din aceiași secțiune ...

Oficiul pentru Pastoraţia Familiei: Cursuri pentru logodnici în anul 2023

Dieceza de Iaşi continuă tradiţia familiilor frumoase, la baza cărora stă nu doar iubirea şi respectul celor doi soţi, ci şi formarea pe care Biserica se străduieşte să o asigure prin misiunea specifică ei, de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, în momentul în care doi tineri decis să se căsătorească, prezentându-se la biroul parohial, li se oferă acestora posibilitatea de a participa la câteva ore de formare religioasă şi umană.

Citește mai mult »

Adunarea Generală a Federației Asociațiilor Familiilor Catolice din Europa (FAFCE), la Paris

În perioada 18-19 octombrie 2022 a avut loc la Paris Adunarea Generală a Federației Asociațiilor Familiilor Catolice din Europa (FAFCE), găzduită de Confederația Asociațiilor Familiilor Catolice (CNAFC) din Franța, membră FAFCE.
În prima lor zi de lucru la Paris, membrii consiliului de administrație al FAFCE au avut un schimb de opinii cu Observatorul Permanent al Sfântului Scaun la UNESCO, Mons. Éric Soviguidi, axat pe importanța educației și pe responsabilitatea crucială pe care o au părinții în această privință….

Citește mai mult »

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

© Copyright 2021 - 2024 | PAGINĂ SUSȚINUTĂ DE CONFERINȚA EPISCOPILOR CATOLICI DIN ROMÂNIA