VIAȚA ÎN FAMILIE
ÎNTÂLNIREA MONDIALĂ A FAMILIILOR: RETRĂIEȘTE MOMENTUL
MESAJUL SFÂNTULUI PĂRINTE PENTRU ZIUA MONDIALĂ A BUNICILOR ȘI VÂRSTNICILOR
SERIA SFÂNTUL PĂRINTE ȘI FAMILIILE
previous arrow
next arrow
 
Ultimele știri
Din Dieceze

Cesano di Roma: Misiuni populare dedicate familiei

Dacă nu totul funcţionează în creaţie, înseamnă că nu totul funcţionează în familie, înseamnă că familia mai are de lucrat. Dacă nu avem drumuri, mai spunea părintele, înseamnă că cei responsabili nu le fac nici între ei ca membri ai familiei. Dacă nu avem spitale, înseamnă că nici între ei nu au grijă ca membri ai familiei. Tot ceea ce suntem chemaţi să facem în afara casei, mai întâi trebuie să facem în familie. Familia este laboratorul reuşitelor din afara ei!”

Din Dieceze

Civitavecchia: Familia în centrul atenţiei

Miercuri şi joi, respectiv 21 şi 22 septembrie 2022, în comunitatea românilor catolici din Civitavecchia (Italia) au avut loc misiuni populare cu o tematică specială legată de familie. Protagonistul acestor zile, pe lângă părintele paroh Isidor Mârţ, care le-a intermediat, a fost pr. Felician Tiba, responsabil cu pastoraţia familiei în Dieceza de Iaşi.

Din Dieceze

Ladispoli: „A reporni de la familie”, tema misiunilor populare

În zilele de duminică (18 septembrie 2022), marţi (20 septembrie), vineri-duminică (23-25 septembrie), în comunitatea parohială din Ladispoli (Italia), comunitate păstorită de către pr. Isidor Mârţ, au avut loc misiuni populare în care s-a vorbit despre familie. Părintele Felician Tiba, cel care se ocupă de pastoraţia familiilor în Dieceza de Iaşi-România, a fost cel care ne-a provocat prin cuvintele sale seară de seară, zi de zi.

Din Dieceze

Proiectul „Amoris Laetitia” în Parohia Sf. Lucia din Greci: a patra întâlnire

Iubirea nu poate rămâne doar în capul și mintea noastră; ea este de preferat să fie exprimată, atât în cuvinte, cât mai ales în fapte. Când binele se transformă în mângâiere, devine îmbrățișare; toți ne dorim aceste lucruri. Dacă nu le împărtășim, nu sunt de folos. Da, noi afirmăm: „îți vreau binele”, dar mie nu-mi este de folos dacă este numai în interiorul tău.

Din Dieceze

Itinerare catecumenale pentru viața matrimonială

Din familii se nasc vocațiile la preoție și la viața consacrată; și familiile sunt cele care constituie țesutul societății și îi „remediază rupturile” cu răbdarea și jertfele zilnice. Așadar, este o datorie de dreptate pentru Biserica-mamă să dedice timp și energie pentru pregătirea celor pe care Domnul îi cheamă la o misiune așa de mare ca aceea familială.

Ultimele articole
Viața în familie

Căsătoria…o provocare care durează toată viața!

Am învățat să nu mai lăsăm noaptea să apună peste supărările noastre și încercăm să depășim interesele individuale. Nu ne mai întrebăm dacă pierdem sau câștigăm (adică dacă se face cum spun eu sau el), căci dorința determinantă este de a dărui. Și scopul nu este acea imagine, mereu limitată, a fericirii noastre ci realizarea unei unităti, construirea unei legături vii.

Prelegeri

Despre rolul cuvântului lui Dumnezeu

De atunci viaţa familiei mele s-a schimbat. E altfel! Ceva ne uneşte mai mult. Suntem mai deschişi unii faţă de alţii….

Prelegeri

Despre împăcarea între fraţi

Era vorba de o moştenire pe care părinţii ne-o lăsaseră prin testament. Pentru că nu aveam copii, ceilalţi fraţi au considerat …

Prelegeri

Despre consecinţele alcoolului

Aşa a decurs prima mea beţie şi, să fiu sincer, m-am simţit cel mai mare laş din lume. Cu toate acestea, nu m-am oprit aici….

Prelegeri

Despre iubirea care uneşte familia

„Mărire în cer lui Dumnezeu şi pace între părinţii mei din sală”. Nu ştiam cum trebuie să reacţionăm….

Să mergem cu familiile

Doisprezece moduri de a însoții familiile urmând învățăturile din Amoris laetitia

Însoțirea Familiilor

Doisprezece căi de a sprijini familiile, urmând îndemnul „Amoris laetitia

Cele doisprezece propuneri sunt doar câteva moduri posibile de a sprijini îngrijirea pastorală a familiei, în lumina Îndemnului Apostolic „Amoris laetitia”. Fiecare realitate eclezială este rugată să aibă în vedere care dintre aceste propuneri pot fi dezvoltate sau aplicate la nivel local, potrivit condițiilor și nevoilor sale.

1. Consolidarea programelor pastorale legate de pregătirea pentru căsătorie cu noi itinerarii catehetice la nivel diecezan și parohial (cf. AL 205-222), cu scopul de a oferi ore de pregătire pentru căsătorie la distanță, în proximitate și imediat, precum și îndrumarea noilor soți în primii ani de căsătorie. Această responsabilitate este încredințată în special cuplurilor căsătorite care împreună cu preoții, îi sprijină în noua lor călătorie pe logodnici și pe cei tocmai intrați în viața de căsătorie.

2. Încurajarea slujirii pastorale de sprijinire a soților, prin întâlniri de formare și momente dedicate rugăciunii și dezvoltării spirituale, pentru ca soții să cunoască darul și harul sacramentului nupțial (cf. AL 58-ff. And 223-230).

3. Organizarea de întâlniri pentru părinți despre educația copiilor și provocările actuale cu care aceștia se confruntă (cf. AL 172-u. și 259-290), ca răspuns la sfaturile Papei Francisc, care îi încurajează pe părinți să încerce să înțeleagă „unde se află copiii în călătoria lor” (cf. AL 261).

4. Promovarea întâlnirilor de reflecție și discuții cu privire la frumusețea și provocările vieții de familie (cf. AL 32-ff. și 89-ff.), care ar trebui să extindă orizonturi atât în ceea ce privește recunoașterea valorii familiei la nivel de societate, precum și în crearea unor legături strânse între preoți și familii care, prin propria împărtășire și mărturie, îi pot îndruma pe cei aflați în dificultăți.

5. Îmbunătățirea îndrumării cuplurilor aflate în momente de criză (cf. AL 232-ff.) prin oferirea unei perspective optimiste, care să-i ajute să vadă provocările ca pe o oportunitate de a deveni mai puternici și de a crește în iubire.

6. Implicarea cuplurilor căsătorite în pastorația familiilordin dieceză(cf. AL 86-88) și formarea cateheților, seminariștilor și preoților, pentru ca aceștia să colaboreze eficient cu familiile și să răspundă provocărilor lumii de azi (cf. AL 202-ff.). În acest sens, va fi important să se promoveze reciprocitatea între „Biserica domestică/locală” și Biserică (AL 200), pentru ca fiecare să se descopere și să se prețuiască reciproc ca pe un dar de neînlocuit.

7. Promovarea vocației misionare în familii (cf. AL 201, 230 și 324), prin alocarea de timp pentru crearea unor inițiative de evanghelizare și misionarism (de exemplu, cu ocazia primirii sacramentelor de către copii, în timpul pregătirii căsătoriei, a aniversărilor sau ale unor momente liturgice importante).

8. Dezvoltarea unor programe de îngrijire pastorală pentru vârstnici (cf. AL 191-193), care urmăresc să depășească cultura „datului cu piciorul” și a indiferenței sociale și să promoveze inițiative care construiesc punți de-a lungul diferitelor etape ale vieții, oferind totodată oportunități pentru ca persoanele în vârstă să aibă un rol activ în cadrul îngrijirii pastorale a comunității.

9. Introducerea de inițiative în grupul tinerilor care reflectă și abordează probleme precum familia, căsătoria, castitatea, deschiderea către viață, utilizarea rețelelor sociale, sărăcia și respectul pentru creație (cf. AL 40). Trebuie să reușim să stârnim entuziasmul tinerilor, să le sporim capacitatea de a se angaja pe deplin față de marile idealuri și de a face față provocărilor pe care le presupun astfel de idealuri. O atenție deosebită ar trebui acordată în acest an copiilor, pentru a le aduce la cunoștință „Anul Familiei Amoris Laetitia” și inițiativele propuse de aceasta.

10. Încurajarea pregătirii pentru cea de-a X-a Întâlnire Mondială a Familiilor cu itinerarii de cateheză și formare, care să asigure sprijinirea familiilor spre întâlnirea cu Sfântul Părinte, prin experiențe diverse.

11. Lansarea unor inițiative de sprijinire și discernere ale familiilor rănite (cf. AL 50-ff., 241-ff. și 291-ff.), pentru a le ajuta să-și descopere și să își îndeplinească misiunea în cadrul familiei lor și a comunității, aceasta fiind fundamentul botezului lor.

12. Organizarea de întâlniri în parohii și comunități, unde grupurile să poată lua parte la un studiu aprofundat al Amoris laetitia, pentru a crește gradul de conștientizare a oportunităților pastorale concrete care apar în comunitățile ecleziale individuale (cf. AL 199-ff.).

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

© Copyright 2021 - 2022 | PAGINĂ SUSȚINUTĂ DE CONFERINȚA EPISCOPILOR CATOLICI DIN ROMÂNIA

Fotografii dăruite prin deosebita amabilitate a Dicasteriului pentru Laici, Familie și Viață.