pastorația familiilor în dieceză

Obiectivele noastre​

 • Vestirea Evangheliei căsătoriei, a familiei şi a vieţii;
 • Promovarea şi coordonarea diverselor iniţiative care vizează pregătirea tinerilor şi a logodnicilor pentru căsătorie, pentru susţinerea şi însoţirea familiilor;
 • Formarea anumitor persoane care să susţină şi să asigure propunerile Oficiului pentru Pastoraţia Familiei la nivel de decanate şi parohii.
 • Studierea şi soluţionarea în lumina doctrinei Bisericii a problemelor morale, religioase şi sociale pe care le întâmpină familiile;
 • Promovarea şi susţinerea structurilor parohiale în ceea ce priveşte pastoraţia familiei;
 • Însoţirea familiilor aflate în dificultate, cu o atenţie deosebită faţă de soţii aflaţi în pragul divorţului, dar şi cu atenţie specială faţă familiile tinere, de văduvi şi văduve.
 • Încurajarea creşterii demografice prin promovarea procreării responsabile, apărarea şi însoţirea vieţii umane încă din momentul conceperii.
 • Propunerea unor măsuri speciale pentru familiile care sunt departe sau se află în situaţii de iregularitate;
 • Confruntare şi dialog cu diversele realităţi culturale, sociale şi civile cu privire la anumite teme care privesc familia şi viaţa.

Misiune

A-l ajuta pe episcop în susținerea și promovarea familiei creștine.

Viziune

Familii bune pentru o Biserică vie și o societatea sănătoasă.

DespreNoiIasi

Vă așteptăm la adresa:
www.ercis.ro

pastorația familiilor în dieceză

Obiectivele noastre​

 • Pregatirea tinerilor și a logodnicilor pentru relația de cuplu și viața de familie.
 • Sprijinirea cuplurilor și a familiilor să aibă o căsătorie și o viață familială cât mai sănătoasă, autentică, în strânsă legătură cu Dumnezeu.
 • Dezvoltarea grupurilor de familii.
 • Sprijinirea persoanelor,  cuplurilor și a familiilor  aflate în criză.

Misiune

Sprijinirea cuplurilor și a familiilor ca să-și trăiască comuniunea de dragoste, vocație primită de la Dumnezeu.

Viziune

„Sfințenia căsătoriei și a familiei este comuniunea intimă de viață și de iubire conjugală, întemeiată de Creator.”
(Gaudium et Spes 48.)

diecezasatumare2

pastorația familiilor în dieceză

Obiectivele noastre​

 • Să ajutăm familiile să trăiască credinţa și vocaţia cu Dumnezeu și în viața lor cotidiană, pentru ca iubirea Lui să fie palpabilă în casele lor.
 • Să ajutăm familiile să se implice în Biserică şi societate, să descopere că este bine să fii creştin, să depună mărturie cu bucurie despre dragostea lui Dumnezeu şi să fie unelte bune în mâna Lui.
 • Să ajutăm familiile să-şi educe copiii în mod creştin, pentru ca aceștia să devină personalităţi independente și libere, activi în comunitate.
 • Să realizăm legături și relaţii vii între familii.
 • Să ajutăm familiile și persoanele aflate în criză.

Misiune

  În dieceză, coordonăm și însoțim activități care acoperă diverse domenii ale pastoraţiei familiilor.

Viziune

„Binele familiei este decisiv pentru viitorul lumii și al Bisericii.”

(Amoris laetitia, nr. 31)

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

© Copyright 2021 - 2024 | PAGINĂ SUSȚINUTĂ DE CONFERINȚA EPISCOPILOR CATOLICI DIN ROMÂNIA

Fotografii dăruite prin deosebita amabilitate a Dicasteriului pentru Laici, Familie și Viață.