Întâlnirea candidaților la Diaconatul permanent la Timișoara

În scrisoarea Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, referitoare la slujirea de diacon permanent, scrisoare adresată preoților și laicilor în luna mai, se poate citi: „Începând din 2018, Conferința Episcopilor din România a decis favorabil pentru diaconatul permanent în România. Dacă cunoașteți bărbați care ar fi interesați și ar fi potriviți pentru această slujire, vă rog să îi îndrumați să se prezinte la parohii lor, iar dacă aceștia îi consideră potriviți, se vor adresa Episcopiei recomandându-i pe respectivii candidați. «Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul lui.» (Mt 9, 38)“

Prima întâlnire din acest an a candidaților care au răspuns afirmativ și prin prezență, personal, la acest îndemn, a avut loc sâmbătă, 15 iunie a.c., la ora 17:00, în sala Centrului Diecezan de Tineret din Timișoara în prezența Excelenței Sale Iosif Csaba Pál și a Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar pastoral. La întrunire au participat și soțiile candidaților, respectiv preoții parohi, care i-au recomandat: Msgr. Johann Dirschl, vicar general, Pr. Lajos Máthé, paroh de Dumbrăvița, Pr. Cristinel Balan, administrator parohial de Lovrin, Pr. Attila Kozovits, paroh de Periam, Pr. Veniamin Pălie, paroh de Reșița I. „Maria Zăpezii“. Candidații au sosit din parohiile Cenad, Dumbrăvița, Periam, Lovrin, Arad-Șega, Reșița I, Carașova, Slatina Timiș și din orașul Timișoara.
În cuvântul său introductiv Episcopul Diecezan i-a salutat pe cei prezenți și a reamintit câteva noțiuni generale: „La nivel mondial, aproximativ o zecime din clerici sunt diaconi. Deocamdată la nivel național avem șase diaconi permanenți, trei în dieceza noastră și trei în dieceza romano-catolică de Oradea. Diaconul permanent este parte a clerului, de aceea trebuie să aibă o pregătire teologică temeinică. Dacă nu este căsătorit când devine diacon, va deveni diacon celibatar. Dacă este căsătorit, trebuie să aibă cel puțin 5 ani de căsnicie, o viață de familie exemplară, iar soția trebuie să fie de acord cu alegerea lui. Vârsta minimă a candidatului este de 35 ani. Diaconii permanenți slujesc în mod voluntar.“
În continuare Pr. Veniamin Pălie, arhidiacon, responsabil pentru formarea diaconilor permanenți în dieceza noastră, a punctat câteva elemente din Directoriul pentru slujirea și viața diaconilor permanenți: „Diaconatul permanent a fost reînviat de Conciliul Vatican II. ca o continuare a vechii tradiții și în conformitate cu dorința exprimată de Conciliul Tridentin. Cu referire la slujirea diaconului în diferite contexte pastorale, diaconul este chemat să vestească Scripturile și să instruiască și să îndemne poporul, ceea ce se exprimă prin înmânarea cărții Evangheliilor, prevăzută chiar în ritul de hirotonire. Îndatorirea de a sfinți, a diaconului, se exprimă în rugăciune, în administrarea solemnă a Botezului, în păstrarea și distribuirea Euharistiei, în asistarea și binecuvântarea Căsătoriei, în prezidarea ritului înmormântării, precum și în administrarea sacramentaliilor. Acest lucru arată cum slujirea diaconală își are punctul de plecare și de sosire în Euharistie și nu se poate epuiza într-un simplu serviciu social. Îndatorirea de a conduce se exercită în dedicarea la operele de caritate și de asistență și în animarea comunităților sau sectoare ale vieții Bisericii, mai ales în ceea ce privește caritatea. Aceasta este cea mai tipică slujire a diaconului.“ În continuare Pr. Pălie a adresat o întrebare și soțiilor prezente: „Cum îl văd acum pe soțul, care dorește să devină diacon permanent?“ Pr. Pălie a mai subliniat: „Este foarte importantă comuniunea cu Episcopul Diecezei și cu părinții parohi, dorința responsabilă a slujirii în Biserică, respectiv pregătirea teologică și spirituală a candidatului.“
Prezentarea pr. Pălie a mai fost completată de experiențele proprii împărtășite de doi diaconi permanenți, care slujesc în diferite comunități ale Diecezei: Péter Baum, împreună cu soția Melinda respectiv Mihály Kiss – ambii în Arad.
La sfârșitul întâlnirii Episcopul Diecezan a precizat câteva lucruri concrete privind anii de studii – 4 ani de studiu în limba maghiară la Institutul Teologic Romano-Catolic „Seminarium Incarnatae Sapientiae“ Alba Iulia, iar în limba română la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif“ din Iași – înscrierea și examenul de admitere.
Întâlnirea s-a încheiat cu rugăciunea și binecuvântarea Păstorului Diecezei.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara

Sursa: gerhardus.ro

Share:

Articole din aceiași secțiune ...

Ce este o comunitate creștină? – Curs de formare pentru familii

Excelența Sa, Iosif Csaba Pál, episcopul nostru diecezan, a deschis întâlnirea prin prelegerea „Ce este o comunitate creștină?”. Este un loc în care Cristos e prezent cu adevărat în mijlocul oamenilor: „Unde doi sau trei se aduna în numele meu, sunt prezent și eu în mijlocul lor”. Comunitatea are rol evanghelizator, sărbătorește, slujește, pune în comun și e misionară. De ce e important să facem parte dintr-o comunitate? Pentru a putea reuși în mijlocul atâtor ispite să rămânem creștini.

Citește mai mult »

Hramul Domului Sf. Gheorghe și întâlnirea preoților, diaconilor, persoanelor consacrate și a colaboratorilor în pastorația familiilor

Episcopia Romano-Catolică de Timişoara celebrează în data de 23 aprilie 2024 hramul Domului Sf. Gheorghe, Catedrala romano-catolică din Timișoara, consacrat, în cinstea Sf. martir Gheorghe, în data de 24 aprilie 1803 de către episcopul de Cenad Ladislau Kőszeghy. Cu prilejul aniversării consacrării Episcopia de Timișoara va organiza o întâlnire pentru preoți, diaconi, persoane consacrate și colaboratori în pastorația familiilor, în data de 23 aprilie, la Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardinum. Invitat: Msgr. Renzo Bonetti, fost director al Oficiului Național pentru Familii al Conferinței Episcopale din Italia.

Citește mai mult »

Fără Duhul Sfânt nu este mărturie – Curs de formare pentru familii

Episcopia de Timișoara prin Biroul diecezan pentru pastorația familiilor organizează de-a lungul a doi ani un curs de formare pentru familiile care se implică mai mult în viața parohiei lor și în organizarea grupurilor de familii.
Acest curs își propune în primul rând, ca familiile să-și întărească viața spirituală și să învețe cum să transmită mesajul autentic al propriilor trăiri, experienţele dobândite în cadrul vieţii matrimoniale, păstrând în același timp unitatea căsătoriei proprii. Totodată, în cadrul cursului primesc şi colectează materiale, dobândesc competențe organizatorice în implementarea şi moderarea unui grup de familii în cadrul unei parohii, în organizarea diferitelor întâlniri şi evenimente ale familiilor, logodnicilor, sau tinerilor.

Citește mai mult »

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

© Copyright 2021 - 2024 | PAGINĂ SUSȚINUTĂ DE CONFERINȚA EPISCOPILOR CATOLICI DIN ROMÂNIA