Întâlnirea Eparhială a Familiilor 2024

La fântâna lui Iacov s-a transformat un dar, la fântânile suferinței, episcopii noștri au transformar suferința în iubire! Aici, la Carei, suntem la o altă fântână, în fața Domnului care ne așteaptă să știm să oferim mereu și întotdeauna iubire, speranță, credință. Aveți curajul, dragilor, credeți că la această fântână ne putem adăpa, iar cel care ne întărește este Domnul, alături de toți sfinții noștri care sunt în Ceruri!”: a spus Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, la Întâlnirea Eparhială a Familiilor, care a avut loc duminică, 2 iunie a.c., în parohia „Sf. apostol Andrei” din Carei. Prilej de comuniune și de rugăciune, dar totodată ocazie de a redescoperi valorile spirituale ale familiei, Întâlnirea Familiilor din Eparhia de Oradea a adus împreună la Carei peste 300 de persoane sosite de pe întreg teritoriul eparhial. Alături de acestea au participat preoți parohi, protopopi, pr. Vicar General Mihai Vătămănelu, pr. Vicar cu Preoții Antoniu Chifor, pr. Vicar cu Pastorația Familiilor în Episcopia Greco-Cartolică de Oradea, Mihai Tegzeș, și doi oaspeți din Statele Unite ale Americii: Excelența Sa Jeffrey Marc Monforton, episcop auxiliar în Arhidieceza de Detroit în Michigan, responsabil al Subcomisiei Conferinței Episcopilor Catolici din SUA pentru Ajutorarea Bisericii Catolice din Centrul și Estul Europei, și doamna Jennifer Healy, secretar al Subcomisiei. Sărbătoarea a fost cu atât mai mare cu cât în aceeași zi Biserica i-a celebrat pe Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Români, ridicați în urmă cu cinci ani la cinstea altarelor de Papa Francisc pe Câmpia Libertății de la Blaj.

Întâlnirea Eparhială a Familiilor a început cu Sfânta Liturghie arhierească celebrată de cei doi episcopi în biserica greco-catolică „Sfântul apostol Andrei” din Carei, urmată de o meditație suținută de pr. Vicar Mihai Tegzeș, organziator al Întâlnirii, pe marginea temei acestei ediții: Euharistia şi „liturghia” familiei. La final, toți participanții s-au bucurat de o agapă fraternă, desfășurată în Castelul Karoly din Carei.

Mulțumind oaspeților de peste ocean și tuturor participanților din Eparhia de Oradea care s-au aflat la Carei „ca să fie împreună o familie”, Preasfinția Sa Virgil Bercea a subliniat în cuvântul de învățătură adresat pe marginea Evangheliei duminicale (In 4,5-42), importanța apropierii de Cristos a familiilor creștine, care sunt chemate să își potolească setea de iubire la „fântâna Vieții”. Reiterând pasajul biblic al întâlnirii lui Isus cu femeia samarineancă, vedem că „fântâna conține apă care, în sens biblic, reprezintă viața, dar în același timp poate să devină loc de întâlnire. Se întâlnesc cei care merg să ia apă, intră în discuție, se crează relații, însă toți sunt interesați să ia de fapt apa vieții. Această apă este inclusiv simbolul iubirii, al Creației – a spus eparhul de Oradea. Dacă ne gândim la Geneză, Adam și Eva au fost creați de Dumnezeu unul pentru altul, pentru ca să își dăruiască iubirea reciprocă. De atunci, mereu și întotdeauna reușim să ne dăruim ceva unii altora? Și astăzi suntem la fântână, căci această biserică este pentru fiecare dintre noi fântâna lui Iacov, unde putem să găsim apa Vie care este iubirea. În același timp dacă ne gândim la Cântarea Cântărilor, iubitul și iubita se dăruiesc unul altuia, primind viața adevărată. De fapt fântâna este locul unde Dumnezeu împlinește omul: Iubirea adevărată îl întâlnește pe cel pe care l-a creat, pe care l-a iubit cu adevărat și întotdeauna. Îl vedem pe Isus că era la fântână, unde așteaptă. Aici, Isus ne așteaptă pe fiecare dintre noi pentru a ne dărui sfințenia, iubirea, înțelepciunea și înțelegerea, să ne dăruiască pacea sufletului pentru ca noi să trăim în armonie unii cu alții.”

De fapt, atunci când Isus îi cere samarinencei apă îi era sete de iubirea noastră…
„Aici, la altar – fântâna Vieții – El ne așteaptă. Îi este mereu sete de iubirea noastră, de credința noastră, de speranța noastră. În fața Sfântului Sacrament, intrăm într-o legătură cu Domnul, începem să ne rugăm, dar și să discutăm cu El, să-i spunem toate problemele noastre – toate bucuriile și problemele noastre. Să vorbim cu Domnul, să-i spunem mereu și întotdeauna – așa cum dumneavoastră acasă, soții, vă spuneți unii alltora problemele, dar vă spuneți inclusiv că vă iubiți. Așa și aici, noi, cu adevărat să-i spunem Domnului «Sunt aici, rămâi cu mine, Doamne!»”, a îndemnat episcopul Eparhiei de Oradea, subliniind faptul că raportul lui Isus cu femeia samarinenacă nu are nimic de a face cu umilirea, nu o acuză de nimic, îi spune cu seninătate și multă înțelepciune anumite lucruri și se revelează, i se arată cu iubire desăvârșită: „El ne așteaptă, dragilor, la fântână, ne așteaptă aici mereu și întotdeauna. El ne așteaptă să ne adăpăm la fântâna Cuvântului, la Evanghelie, pentru a ne dărui iubirea Sa!”.

Evidențiind faptul că în aceeași zi se împlinesc cinci ani de la vizita Sfântului Părinte Papa Francisc în România când, pe 2 iunie 2019, la Blaj, i-a beatificat pe Fericiții Valeriu Traian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu şi Iuliu Hossu, Preasfințitul Virgil a adus în centrul atenției modelul de credință al Fericiților Episcopi Martiri Greco-Catolici, morți pentru credință în timpul prigoanei comuniste:

„Fântâna, dacă este curățată și bine-întreținută – poate să devină un loc de viață. Pușcăria de la Sighet și toate celelalte locuri de suferință unde episcopii, preoții, credincioși au suferit pentru simplul fapt că erau greco-catolici ne-au arătat că prin aceste fântâni ale răului și ale deznădejdii este Domnul care ne așteaptă. Fericiții Episcopi Martiri au transformat aceste locuri în fântâni de viață, de iubire și de credință. Cu toții s-au oferit ca jertfă de laudă și de iubire. Ei sunt cei care într-adevăr sunt izvor pentru credința noastră. Au transformat răul în bine, umilința în virtute (…) nimeni nu știe unde sunt mormintele lor, dar din acel mormânt s-au înălțat la Ceruri și au fost ridicați la cinstea Altarelor. Îi cinstim pentru suferința lor, dar mai ales pentru iubirea lor totală și desăvârșită, care este izvorul credinței noastre… Acolo este puterea noastră, în suferința lor! Căci acolo, tot ce a fost încercare a devenit iubire!”, a încheiat PS Virgil Virgil. La finalul Sfintei Liturghii arhierești, episcopul de Oradea a invocat asupra tuturor familiilor binecuvântarea Domnului și a oferit episcopului auxiliar al Arhidiecezei de Detroit (Michigan), Jeffrey Marc Monforton, crucea pectorală în semn de recunoștință pentru vizita Excelenței Sale în Eparhia de Oradea, iar doamnei Jennifer Healy, secretar al Subcomisiei Conferinței Episcopilor Catolici din SUA pentru Ajutorarea Bisericii Catolice din Centrul și Estul Europei, i-a oferit o icoană bizantină.

Participanții la Întâlnirea Eparhială a Familiilor 2024 de la Carei au luat parte apoi la un moment de reculegere, susținut de pr. Mihai Tegzeș. În meditația propusă – având în centru  Euharistia şi „liturghia” familiei – Vicarul cu Pastorația Familiilor din Eparhia de Oradea a vorbit despre legătura nupțială în Sacramentul Botezului, în Sacramentul Euharistiei și despre modul în care trăia această comuniune prima comunitate creștină, mod în care sunt chemate să trăiască toate comunitățile până la venirea Mântuitorului. În acest sens, soții creștini sunt chipul și asemănarea lui Dumnezeu, un dar prețios al bisericii particulare, iar familia, mica biserică, este chemată să manifeste și să ducă la fiecare om mântuirea în propriul ambient de viață.

Citând din primul capitol al scrisorii Sf. Ap. Pavel către Efeseni, din Cartea lui Rut și din Faptele Apostolilor, s-a subliniat ce înseamnă pentru soți a fi aleși unul pentru altul, dar și importanța slujirii care stă la baza întregului minister al Bisericii. În acest sens, prima minune pe care Isus o infăptuiește în Evanghelia după Matei este vindecarea soacrei acestuia, pentru a o face părtașă slujirii Domnului. „Prin Botez, creștinii sunt puși în comuniune cu Cristos pentru a alcătui Trupul Său – a subliniat pr. Tegzeș. Născuți la o viață nouă în Spirit și Adevăr, eliberați de păcat, credincioșii sunt uniți prin sacramentul Mirului, primesc Euharistia, hrană a vieții veșnice și prin aceste sacramente ale inițierii creștine primesc tot mai mult bogățiile pământești și înaintează spre desăvârșirea iubirii.” În frumoasa biserică Carei, asemeni primilor creștini care „stăruiau în Spirit” și celebrau în casele lor misterul comuniunii, participanții la Întâlnirea Eparhială a Familiilor 2024 au avut prilejul de a înțelege mai bine misiunea primea biserici – familia – chemată să aibă în centru Euharistia care este „izvor și culme a întregii vieți creștine, toate sacramentele precum și toate slujirile bisericești și operele de apostolat sunt strâns legate de euharistie și rânduit îndreptate în vederea ei” nr 324). Tot ce facem în afara Euharistiei este în zadar: „Binecuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos, întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui!” (Sf. Ap. Pavel Ef 1). Ca aleși ai lui Dumnezeu dinainte de facerea lumii, pentru a fi sfinți și neprihăniți, prin iubire, soților de astăzi li s-a reamintit că sunt fii ai lui Dumnezeu, părtași la misiunea Bisericii, formată din preoți împreună cu credincioși:

Să cerem Domnului să fim euharistici și să avem mereu o viață euharistică, care înseamnă a mulțumi și a binecuvânta Creația, crescând și stăpânind Pământul. Bucurați-vă și mulțumiți pentru răscumpărare, bucurați-vă și mulțumiți pentru sfințirea voastră!”, a încheiat pr. Vicar Mihai Tegzeș, mulțumind tuturor familiilor prezente, Preasfințiilor lor episcop Virgil Bercea și Excelenței Sale Jeffrey Marc Monforton, preoților din teritoriu, părinți protopopi, vicari, pr. Lucian Cociorva, protopop de Carei și paroh al bisericii „Sf. apostol Andrei” din Carei care a găzduit anul acesta Întâlnirea Eparhială a Familiilor. Întregul eveniment a fost transmis în direct de Gazeta de Nord-Vest, prin bunăvoința domnului Valeriu Ioan, căruia i se aduc deopotrivă mulțumiri din partea organizatorilor și a multor credincioși din țară sau străinătate care au avut astfel ocazia să fie părtași Întâlnirii Familiilor din Eparhia de Oradea.

Binecuvântarea Domnului să coboare peste toate familiile!

Biroul de Presă EGCO
Mihaela Caba-Madarasi

Sursa: egco.ro

Share:

Articole din aceiași secțiune ...

INVITAȚIE

INVITAȚIE

Dragi părinți parohi, dragi familii din Eparhia de Oradea,

Soții creștini sunt chipul și asemănarea lui Dumnezeu, un dar prețios al bisericii particulare, iar familia, mica biserică, este chemată să manifeste și să ducă la fiecare om mântuirea în propriul ambient de viață.

În acest sens, vă invităm la ÎNTÂLNIREA EPARHIALĂ A FAMILIILOR, cu tema „EUHARISTIA ŞI „LITURGHIA” FAMILIEI”, care va avea loc la Parohia Greco-Catolică Sfântul apostol Andrei din Carei, strada Ignișului nr. 11, duminică, 2 iunie 2024…

Citește mai mult »

„Ziua de Spiritualitate” în Familia Miezul Zilei: O experiență de comuniune și împărtășire

Și în acest an am răspuns invitației la „Ziua de spiritualitate”, care s-a desfășurat duminică, 21 aprilie a.c., în Catedrala „Sf. Nicolae” din Oradea. Aici noi, ca și „Familie”, ne întâlnim în fiecare duminică de la ora 12.00 la „Liturghia copiilor”. Copiii noștri au crescut în Biserică, sub ochii noștri, unii dintre ei sunt deja adolescenți, dar vin în continuare alături de frații lor mai mici și de alți copii care ni se alătură, duminică de duminică să primească cuvântul Domnului!

Citește mai mult »

Plantare de puieți la Centrul spiritual Făgetu: împreună familii cu copii și tineri din Protopopiatul de Șimleu

La invitația pr. protopop Nicolae Bodea, peste 50 de tineri și credincioși din Protopopiatul de Șimleu au participat sâmbătă, 6 aprilie a.c., o campanie de plantare de puieți, la Centrul spiritual de la Făgetu. Inițiativa, susținută de domnul Bogdan Pop, inginer silvic la Direcția Silvică Sălaj, a fost deschisă tuturor, bucurându-se în mod special de participarea tinerilor și a familiilor cu copii din Protopopiat. Acestora li s-au alăturat un grup de participanți din parohia greco-catolică Bocșa (Protopopiatul de Zalău), însoțiți de pr. paroh Florian Gui. Activitatea, care a durat aproximativ două 2 ore, a adus împreună participanți de toate vârstele, cel mai mic dintre ei având puțin peste vârsta de doi ani. Ideea care a stat la baza acestei activități a fost aceea de a transforma inițiativa comunitară într-un momente educațional, în mod special pentru copii și tineri, care au degustat foarte mult activitatea. Prin plantarea de puieți s-a dorit crearea unei zone verzi, cu pădure întinerită, în jurul casei de la Făgetu, loc dedicat activităților recreative și spirituale cu tinerii (și nu numai).

Citește mai mult »

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

© Copyright 2021 - 2024 | PAGINĂ SUSȚINUTĂ DE CONFERINȚA EPISCOPILOR CATOLICI DIN ROMÂNIA