„Avortul merge împotriva adevăratei promovări a drepturilor femeilor”

Declaraţia COMECE în vederea votului Parlamentului European

„Promovarea şi facilitarea avortului contravine adevăratei promovări a femeilor şi a drepturilor lor”: reafirmă aceasta Comisia Conferinţelor Episcopale din Uniunea Europeană (COMECE) în vederea votului despre Rezoluţia „cu privire la includerea dreptului la avort în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”, prevăzut pentru 11 aprilie 2024. Într-o declaraţie adresată membrilor Parlamentului European şi cetăţenilor europeni, preşedinţia comisiei subliniază importanţa de a lucra „pentru o Europă în care femeile să poată trăi sarcina lor în mod liber şi ca un dar pentru ele şi pentru societate şi în care a fi mamă să nu fie în niciun mod o limitare pentru viaţa personală, socială şi profesională”.

Avortul, se reafirmă în textul semnat de episcopii Mariano Crociata, Nuno Brás da Silva Martins, Czeslaw Kozon, Rimantas Norvila şi de arhiepiscopul Antoine Hérouard, „nu va putea fi niciodată un drept fundamental”. În schimb dreptul la viaţă „este pilastrul fundamental al tuturor celorlalte drepturi umane, îndeosebi dreptul la viaţa persoanelor mai vulnerabile, fragile şi lipsite de apărare, cum este copilul încă nenăscut în sânul mamei, migrantul, bătrânul, persoana cu dizabilitate şi bolnavii”.

În afară de asta, COMECE citează numărul 47 din Declaraţia Dicasterului pentru Doctrina Credinţei „Dignitas infinita cu privire la demnitatea umană”, publicată la 8 aprilie, în care este reafirmat că „va trebui să se afirme cu orice forţă şi claritate, şi în timpul nostru, că «această apărare a vieţii care trebuie să se nască este intim legată cu apărarea oricărui drept uman. Presupune convingerea că o fiinţă umană este întotdeauna sacră şi inviolabilă, în orice situaţie şi în orice fază a dezvoltării sale. Este un scop în sine însuşi şi niciodată un mijloc pentru a rezolva alte dificultăţi. Dacă dispare această convingere, nu rămân fundamente solide şi permanente pentru apărarea drepturilor umane, care vor fi mereu supuse convenienţelor contingente ale puternicilor care sunt la rând» (Francisc, Exortaţia apostolică Evangelii gaudium)”.

Uniunea Europeană, avertizează în afară de aceasta COMECE, „trebuie să respecte diferitele culturi şi tradiţii ale statelor membre şi competenţele lor naţionale. Nu poate impune altora, dinăuntru şi din afara graniţelor sale, poziţii ideologice despre persoana umană, despre sexualitate şi despre gen, despre căsătorie şi despre familie etc.”. În afară de asta, Carta drepturilor fundamentale a UE „nu poate include drepturi care nu sunt recunoscute de toţi şi care creează diviziune”. „Nu există un drept recunoscut la avort în dreptul european sau internaţional – aminteşte COMECE – şi modul în care această problemă este tratată în constituţiile şi în legile statelor membre variază în mod considerabil. „Cum se citeşte în preambul – conclude declaraţia – Carta trebuie să respecte «diversitatea culturilor şi tradiţiilor popoarelor din Europa», precum şi «tradiţiile constituţionale şi obligaţiile internaţionale comune statelor membre»”.

(După L’Osservatore Romano, 9 aprilie 2024)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Sursa: ercis.ro

Share:

Articole din aceiași secțiune ...

Traian: Întâlnirea de primăvară cu familiile

„În viaţa de familie, spunea părintele, Dumnezeu alătură doi oameni, un bărbat şi o femeie, iar cei doi sunt invitaţi să-l vadă şi să-l slujească pe Dumnezeu unul în celălalt. Ce a făcut Isus pe drumul către Emaus, sunt invitaţi să facă soţii pe parcursul vieţii de familie: să-şi stea alături, să-şi vorbească la inimă, să ia masa împreună şi să înveţe să-şi mulţumească, aluzie la Euharistie, care înseamnă mulţumire”.

Citește mai mult »

Timişoara: Întâlnirea naţională a reprezentanţilor pentru pastoraţia familiilor din diecezele şi eparhiile din România

În zilele de 12 şi 13 martie 2024, la Casa Kolping din Timişoara, a avut loc întâlnirea naţională a reprezentanţilor pentru pastoraţia familiilor din cele 12 dieceze romano-catolice şi eparhii greco-catolice din România. La întâlnire a fost prezentă şi Dieceza de Chişinău. Tema întâlnirii s-a intitulat „Formarea familiilor formatoare”. Din Dieceza de Iaşi a participat pr. Felician Tiba, responsabilul Oficiului pentru Pastoraţia Familiei, însoţit de familia Andreia şi Vasile Tudosca din Paşcani şi de familia Alexandra şi Gabriel Măriuţ din Iaşi.

Citește mai mult »

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

© Copyright 2021 - 2024 | PAGINĂ SUSȚINUTĂ DE CONFERINȚA EPISCOPILOR CATOLICI DIN ROMÂNIA