Decret pentru indulgenţa plenară cu ocazia celei de-a III-a Zi Mondială a Bunicilor şi Bătrânilor

DECRET

Penitenţiaria Apostolică, pentru a mări devoţiunea credincioşilor şi a procura mântuirea sufletelor, în virtutea facultăţilor atribuite ei de Suveranul Pontif Francisc papă prin Providenţa Divină, primind cererea recentă prezentată de Eminenţa Sa Cardinal Kevin Joseph Farrell, prefect al Dicasterului pentru Laici, Familie şi Viaţă, cu ocazia celei de-a treia Zi Mondială a Bunicilor şi Bătrânilor, instituită deja de Suveranul Pontif în a patra duminică din luna iulie şi care în acest an se va desfăşura cu tema „Milostivirea lui rămâne din neam în neam” (Lc 1,50), acordă cu bunăvoinţă din comorile cereşti ale Bisericii indulgenţa plenară cu obişnuitele condiţii (spovadă sacramentală, împărtăşanie euharistică şi rugăciune după intenţiile Sfântului Părinte) bunicilor, bătrânilor şi tuturor credincioşilor care, motivaţi de adevăratul spirit de pocăinţă şi caritate, vor participa la 23 iulie 2023, cu ocazia celei de-a treia Zi Mondială a Bunicilor şi Bătrânilor, la celebrarea solemnă pe care Sfântul Părinte Francisc o va prezida în Bazilica Papală Vaticană sau la diferitele funcţiuni care se vor desfăşura în toată lumea, indulgenţă plenară care va putea să fie aplicată şi pentru sufletele din purgator.

Acest Tribunal al Milostivirii acordă la fel indulgenţa plenară în aceeaşi zi credincioşilor care vor dedica timp corespunzător ca să viziteze, în prezenţă sau virtual, prin mijloacele de comunicare, fraţii bătrâni nevoiaşi sau aflaţi în dificultate (cum sunt bolnavii, cei abandonaţi, cei cu dizabilităţi…).

La fel, vor putea obţine indulgenţa plenară, având sufletul dezlipit de orice păcat şi cu intenţia de a îndeplini, imediat ce va fi posibil, cele trei condiţii obişnuite, bătrânii bolnavi şi toţi cei care, neputând să iasă din propria casă din motiv grav, se vor uni spiritual la funcţiunile sacre din Ziua Mondială, oferind lui Dumnezeu Milostiv rugăciunile lor, durerile şi suferinţele din propria viaţă, mai ales în timpul în care cuvintele Suveranului Pontif şi diferitele celebrări vor fi transmise prin mijloacele de comunicare.

Aşadar, pentru ca această oportunitate de a obţine harul divin prin puterea cheilor Bisericii să se realizeze mai uşor prin intermediul carităţii pastorale, această Penitenţiarie cere cu fermitate preoţilor, înzestraţi cu facultăţile corespunzătoare pentru a asculta spovezile, să se ofere cu suflet disponibil şi generos pentru celebrarea sacramentului Pocăinţei.

Acest decret este valabil pentru a treia Zi Mondială a Bunicilor şi Bătrânilor. În pofida oricărei dispoziţii contrare.

Dat la Roma, din sediul Penitenţiariei Apostolice, 15 iunie 2023.

Cardinal Mauro Piacenza
Penitenţiar major

Monsenior Krysztof Nykiel
Regent

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Sursa: ercis.ro

Share:

Articole din aceiași secțiune ...

Decret al Penitenţiariei Apostolice cu ocazia celei de-a IV-a Zi Mondială a Bunicilor şi Bătrânilor

… acordă cu bunăvoință indulgența plenară din comorile cerești ale Bisericii, în condițiile obișnuite (spovedanie sacramentală, comuniune euharistică și rugăciune conform intențiilor Suveranului Pontif) bunicilor, bătrânilor și tuturor credincioșilor care, motivați de un adevărat spirit de penitență și caritate, vor participa pe 28 iulie 2024, cu ocazia celei de-a patra Zi Mondial a Bunicilor și Persoanelor Vârstnice, la diferitele celebrări care se vor desfășura în întreaga lume. Această indulgență plenară poate fi aplicată și ca sufragiu pentru sufletele din Purgatoriu.

Citește mai mult »

Papa Francisc: Discurs adresat responsabililor internaţionali ai Mişcării Équipes Notre-Dame

Astăzi se crede că buna reuşită a unei căsătorii depinde numai de forţa de voinţă a persoanelor. Nu este aşa. Dacă ar fi aşa, ar fi o povară, un jug pus pe umerii a două creaturi sărmane. În schimb, căsătoria este un „pas în trei”, în care prezenţa lui Cristos între soţi face posibil drumul, iar jugul se transformă într-un joc de priviri: privire între cei doi soţi, privire între soţi şi Cristos.

Citește mai mult »

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

Pastorația familiilor catolice din România

profamiliacat@gmail.com

© Copyright 2021 - 2024 | PAGINĂ SUSȚINUTĂ DE CONFERINȚA EPISCOPILOR CATOLICI DIN ROMÂNIA