Közösség, megbeszélés, meghallgatás, tanúságtételek, ima, képzés – Családpasztorációs munkatársak országos találkozója Temesváron

E dokumentum hátterében mindenekelőtt az a vágy áll, hogy a házaspároknak jobb és alaposabb felkészülést kínáljunk a házasságra, olyan folyamat által, amelyet a keresztségi katekumenátus inspirált, és amely kellően átfogó ahhoz, hogy a hit és a Jézussal való találkozás tapasztalatából kiindulva megfelelő képzést nyújtson a keresztény házasélethez; tehát nem korlátozódik néhány, a házasságkötés körüli találkozóra, hanem lehetővé teszi a házasélet pasztorálásának szinte „állandó” jellegét, amelyet az Egyház folytatni kíván – olvasható a Katekumenális felkészítés a házasságra. Lelkipásztori iránymutatások a részegyházak számára című, a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma által kiadott dokumentumban, amely a családpasztorációs munkatársak országos találkozójának központi témáját képezte. A találkozót március 12-én és 13-án tartották a temesvári Kolping Házban Pál József Csaba megyés püspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs bizottsága elnökének vezetésével. A rendezvényre a romániai római katolikus és görögkatolikus egyházmegyékből, valamint a Moldovai Köztársaságból érkeztek családpasztorációs referensek, felelősök.
Bevezetőjében a megyés püspök elmondotta: – A világ, sőt néha még az egyházban is tapasztalható individualizmusra a család lehet az egyik válasz. A „töredékes”, vagyis a gyermekek, a felnőttek, az idősek pasztorációja is jó, de még jobb a család közös evangelizálása. A családpasztorációt, mivel új terület, ajánlott kiemelni, hogy növekedjen és kiegyensúlyozottságot teremtsen.
A találkozó az egyházmegyékben folyó tevékenységek rövid bemutatásával folytatódott, három egyházmegye pedig részletesebben ismertette a pasztorális tervének megvalósítását.
Ugyanakkor minden résztvevőnek lehetősége nyílt arra is, hogy kérdéseket tegyen fel azokról a konkrét helyzetekről, amelyekkel a családok képzése során szembesülnek.


A találkozó második napján, a temesvári egyházmegye főpásztora által celebrált szentmise után Családképzés címmel Szénégető István plébános, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye családpasztorációs központjának vezetője tartott előadást. A programban kiscsoportos beszélgetések, valamint regionális megbeszélések is szerepeltek. Megható mozzanat volt a résztvevő házaspárok tanúságtétele.
– Az első kérdés az, hogy Jézus jelen van-e bennem, a közösségemben, a családomban, a kapcsolatainkban, mert ha jelen van, akkor rábízhatjuk magunkat – mondotta a program záró részében Pál József Csaba püspök.
A rendezvény néhány javaslattal zárult:
– Jövőre március 11-én és 12-én a nagyváradi görögkatolikus egyházmegye szervezi a családpasztorációs munkatársak országos találkozóját. Javaslatok a találkozó témájára: a házaspárok missziója és a fiatal házaspárok lelki vezetése és kísérése.
– A 2025-ös jubileumi évben minden egyházmegye külön-külön szervezi meg a római zarándoklatot, majd ott találkoznak és közös programokon vesznek részt.
– Találkozó internetes felületen az év folyamán.
Végezetül a megyés püspök megosztott néhány tapasztalatot a püspöki szinódus 16. közgyűlésének első ülésszakáról, amelyen 2023 októberében vett részt: – A közösség lehet az Istennel való találkozás hiteles tere. Valami hasonlót tapasztalhatunk a csoportjainkban is. Engem személy szerint nagyon megérintett a katekumenális stílus, vagyis az, ahogyan sikerül együttműködjünk a Szentlélekkel, aki megtérésre hív minket.

A temesvári Püspökség sajtóirodája

Forrás: gerhardus.ro

Share:

Kapcsolódó tartalmak

„Öregségükben is gyümölcsöt teremnek” (Zsolt 92,15) – A nagyszülők és az idősek zarándoklata Máriaradnára

Idén Szent Joachim és Szent Anna ünnepe alkalmából tartották a nagyszülők és az idősek világnapját. A világnapot tavaly Ferenc pápa rendelte el, a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma pedig idén javasolta, hogy ezt a napot ünnepeljék meg szentmisével vagy keressék fel a magányosan élő idős embereket. A temesvári egyházmegyében a világnap helyi megünneplésének előkészületei […]

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP