Családpasztoráció az egyházmegyében

Célok

 • A házasság, a család és az élet Evangéliumának hirdetése;
 • Fiatalok és jegyesek házasságra felkészítését, családok támogatását és kísérését célzó különféle kezdeményezések elősegítése/promoválása, koordinálása;
 • Személyek képzése a Családpasztorációs Hivatal javaslatainak támogatására és biztosítására esperességi és egyházközségi szinten.
 • A családok által tapasztalt erkölcsi, vallási és társadalmi problémák tanulmányozása és megoldása az egyházi doktrína/tanok tükrében;
 • A plébániai struktúrák népszerűsítése és támogatása a családpasztoráció szempontjából;
 • Nehéz helyzetben lévő családok kísérése, különös tekintettel a válás szélén álló házastrsakra, de különös tekintettel a fiatal családokra, az özvegyekre.
 • A demográfiai növekedés ösztönzése a felelős nemzés elősegítésével, az emberi élet védelm- ével és kísérésével a fogantatás pillanatától kezdve.
 • Speciális intézkedések javaslata a távol élő vagy szabálytalan helyzetben lévő családok számára;
 • Konfrontáció és párbeszéd a különféle kulturális, társadalmi és civil valóságokkal, a családot és az életet érintő bizonyos témákban.

Missió

Segíteni a püspököt a keresztény család támogatásában és előmozdításában.

Vizió

Jó családok az élő Egyházhoz és egy egészséges társadalomhoz.

DespreNoiIasi

Vă așteptăm la adresa:
www.ercis.ro

Családpasztoráció az egyházmegyében

Célok

 • A fiatalok házasságra való távoli és közeli felkészítése.
 • A házastársi kapcsolatok preventív megerősítése, a házasságápolás kultúrájának az előmozdítása.
 • Házas közösségek támogatása.
 • Krízisben lévő házasságok, családok felkarolása

Missió

Segítségnyújtás a házastársaknak hivatásuk és küldetésük megértéséhez és megéléshez, ahhoz, hogy a család
egyre inkább szeretet-közösséggé válhasson.

Vizió

„ Isten terve szerint a család az élet és a szeretet bensőséges közössége” (Gaudium et Spes 48.)

diecezasatumare2

Családpasztoráció az egyházmegyében

Célok

 • Segítsünk a családoknak megélni hitüket és hivatásukat Istennel a mindennapi életükben, hogy szeretete érezhető legyen otthonukban.
 • Segítsük a családokat abban, hogy bekapcsolódjanak az Egyházba és a társadalomba, felfedezzék, hogy jó kereszténynek lenni, örömmel tanúskodni Isten szeretetéről, és jó eszközöknek lenni az Ő kezében.
 • Segíteni a családokat abban, hogy gyermekeiket keresztény módon neveljék, önálló, szabad, közösségben tevékeny személyiségekké váljanak.
 • Élő kapcsolatokat teremteni a családok között.
 • Segíteni a családokat és a krízishelyzetben lévő személyeket.

Missió

  A családpasztoráció különböző területeire kiterjedő tevékenységeket koordináljuk és kísérjük az egyházmegyében.

Vizió

„A család java döntő a világ és az Egyház jövője szempontjából.”

(Amoris laetitia, 31. sz.)

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP

Fényképek a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériumának jóvoltából.