Az EU püspökei: Az abortusz soha nem lehet alapvető jog

Az abortusz jogának az EU Alapjogi Chartájába való felvételéről szóló április 11-i brüsszeli szavazás előtt az Európai Unió püspökei (COMECE) ismételten kijelentették, hogy határozottan ellenzik a javaslatot, és helytelenítik a kényszerítő ideológiákat.

Ferenc pápa katekézise: Vigyázzunk, a szexuális örömöt aláássa a pornográfia!

Január 17-én a VI. Pál teremben tartott általános kihallgatás keretében a Szentatya folytatta a rossz szokásokról (úgynevezett főbűnökről) és az erényekről szóló katekézissorozatát. A mai, negyedik alkalommal a bujaság témájáról elmélkedett az 1Tessz 4,3–5 újszövetségi szakasz alapján. Olasz nyelvű beszédének magyar fordítását teljes terjedelmében közzétesszük.

Ferenc pápa: Erős gyökerekkel rendelkezik a magyar nép, hídépítőnek kell lennie!

De ma is, amint az a fiatalokkal és a kultúra világával való találkozások során kiderült, a szabadságot veszély fenyegeti. Hogyan? Mindenekelőtt elegáns öltözetbe bújtatott észrevétlen módszerrel, az elkábító fogyasztói szemlélet által, melynek következtében megelégszik az ember egy kis anyagi jóléttel, és a múltat felejtve az egyénre szabott jelen felszínén „úszik”. Ez a világiasság veszélyes üldözése, melyet a fogyasztói társadalom fenntartása hajt végre. De amikor csak az számít, hogy az ember magára gondoljon, és azt tegye, amihez éppen kedve támad, akkor a gyökerek elhalnak.

Miről meséljünk: vajon létezik „rossz” mese?

A pápa csütörtökön küldött üzenetét felolvasták az amerikai nemzeti imavirrasztáson, amelyet az életért tartottak Washingtonban a felvonulás előtti este. A Szentatya azért imádkozik, hogy Isten „erősítse meg mindenki elkötelezettségét, hogy kitartsanak erőfeszítéseikben, amelyek az emberi élet védelmére irányulnak annak minden szakaszában”.

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP

Fényképek a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériumának jóvoltából.