Közös zarándoklat Máriaradnára az Idősek és Nagyszülők világnapján

Szentatyánk, Ferenc pápa az Amoris laetitia Családév keretében bevezette a „gyökereket őrző” nagyszülők és idősek világnapját, amelyet Szent Anna és Szent Joachim liturgikus emléknapjához (július 26.) közel eső dátumon, a hónap negyedik vasárnapján tartanak. A világnap alkalmából az előző évekhez hasonlóan idén július 26-án az Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda zarándoklatot szervezett az idős hívek számára a máriaradnai kegytemplomhoz.

Ugyanakkor ez a nap a temesvári hívek zarándoknapja is a radnai bazilikához, amelyről 1740 óta vannak feljegyzések. A 19. században, 1892-1893-ban, Magyary Pál kanonok, a temesvári papnevelde spirituálisa megalapította a Máriaradna Zarándokegyesületet, amely a kommunizmus bevezetéséig megszakítás nélkül működött, a búcsújárásoknak pedig szabályos, ünnepélyes programja volt, amely nyomtatásban is megjelent. Az idei zarándoklaton részt vettek továbbá majláthfalvi, óteleki, temesszlatinai, arad-ségai hívek. A temesvár-újkissodai plébániáról 90 hívő, a temesvár-józsefvárosi plébániáról 63 hívő indult útnak kora reggel, hogy időben megérkezzen a radnai kegytemplomhoz. A jelenlévők 11 órakor szentmisén, majd keresztúti ájtatosságon, ebéd után pedig kiscsoportos foglalkozáson, közösségi játékokon és szentségimádáson vettek részt.

A liturgiát Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, temesvár-józsefvárosi plébános mutatta be, koncelebrált Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános, Jäger Béla kanonok, temesvár-újkissodai plébános, Heinrich József óteleki plébános, Miklós Csaba majláthfalvi plébános, Reinholz András radnai plébános, Sergiu Ștefan Ursache temesszlatinai plébános, Norbert Gatz plébános a dresden-meisseni egyházmegyéből, továbbá jelen volt Lisi Francisc lugosi diakónus. A szentmise zenei szolgálatát Andreea Bodroghi orgonista és a templomi énekkar látta el.
Bevezetőjében a főcelebráns lelkipásztor elmondotta: ezen a napon a Szűzanya szüleire, Szent Annára és Szent Joachimra emlékezik az egyház, ugyanakkor Ferenc pápa buzdítása szellemében a szentmise keretében a nagyszülőkért és az idősekért imádkoznak.
Magyar nyelvű szentbeszédében Heinrich József óteleki plébános a fennmaradt régi apokrif iratok és legendák alapján emlékezett a Szűzanya szüleire, példaként állítva kitartásukat az imában: – Isten útjai különlegesek. Megpróbltatások érnek bennünket is, de Isten jóra tudja fordítani a lelkünk üdvösségére. Annát és Joachimot is próbára tette Isten, de azután megjutalmazta, és megszületett Lélekkel eltelt leányuk, aki Jézus anyja lett. Kérjük ma Joachimot és Annát, Jézus nagyszüleit, hogy legyenek közbenjárók érettünk is, hogy megértsük Isten útjait.
Román nyelven Szilvágyi Zsolt püspöki helynök a Szentatyának az Idősek és Nagyszülők világnapjára írt üzenetéből idézett, és úgy fogalmazott: a nagyszülők szép hivatása, hogy irgalomra, megbocsátásra tanítsák a fiatal nemzedéket. Ugyanakkor Ferenc pápa üzenetének egy gondolatát kiemelve arra kérte a jelenlévőket, hogy ezen a napon képzeletben, lelki úton, imában öleljék magunkhoz a nagyszülőket és az időseket, akkor is, ha már nincsenek közöttünk.
Német nyelvű szentbeszédének kezdetén Norbert Gatz plébános kitért arra, hogy valószínűleg sokan felteszik maguknak a kérdést, hogyan tud szolgálni egy kerekesszékhez kötött lelkipásztor? – Ez nem magától értetődő, főleg, hogy 1991-ben, fiatal mérnökként, egy motorkerékpár baleset után kényszerültem kerekesszékbe. Volt egy negyedik emeleti lakásom, amit fel kellett adjak, csakúgy, mint a munkámat és a családalapításról alkotott terveimet, a hegyi túrákat és még sok-sok mindent. Viszont minden elengedésben, lemondásban és elfogadásban Isten áldása is benne van, ami egy új kezdetet is jelenthet. Gondoljunk Szent Annára és Joachimra, akik elengedték a lányukat, és így ő a Megváltó édesanyja lett. Az elengedésben, a lemondásban mindig ott van Isten irgalmas keze, az Ő ereje – mondotta Norbert Gatz plébános.
A szentmisét követően a Családpasztorációs Iroda idősekért felelős csoportja által előkészített keresztúti ájtatosságon, valamint kiscsoportos foglalkozáson vettek részt a jelenlévők, amelynek keretében, az ismerkedés után közösségi játékokra is sor került. A résztvevők továbbá beszámoltak arról, mi érintette meg őket a szentmisén elhangzott homíliákból. A délutáni szentségimádást szintén ez a csoport készítette elő. Mindhárom lelki program a Szentatya által javasolt mottó szellemében zajlott: „Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad” (Lk 1,50)

A temesvári Püspökség sajtóirodája

Forrás: gerhardus.ro

Share:

Kapcsolódó tartalmak

„Öregségükben is gyümölcsöt teremnek” (Zsolt 92,15) – A nagyszülők és az idősek zarándoklata Máriaradnára

Idén Szent Joachim és Szent Anna ünnepe alkalmából tartották a nagyszülők és az idősek világnapját. A világnapot tavaly Ferenc pápa rendelte el, a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma pedig idén javasolta, hogy ezt a napot ünnepeljék meg szentmisével vagy keressék fel a magányosan élő idős embereket. A temesvári egyházmegyében a világnap helyi megünneplésének előkészületei […]

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP