Április 18-án a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma szervezésében webkonferenciát tartottak, amelynek témája: Az emberi élet pasztorációja. Az eseményre a világ minden tájáról 160 résztvevő kapcsolódott be online, köztük a családpasztoráció referensei és vezetői, a családokkal foglalkozó mozgalmak és egyesületek tagjai, és nem utolsósorban a katolikus egyetemek tagjai.
Gabriela Gambino, a Dikasztérium államtitkára bevezetőjében kiemelte „minden ember végtelen, elidegeníthetetlen méltóságát, amely a lényében rejlik, és amely minden körülményben, állapotban vagy helyzetben érvényesül, amelyben a személy valaha is lehet. Az Egyház megismétli és határozottan megerősíti az Isten képére és hasonlatosságára teremtett és Jézus Krisztusban megváltott emberi személy ontológiai méltóságát. Ebből az igazságból meríti az Egyház a gyengék iránti elkötelezettségének okait, mindig ragaszkodva az emberi személy elsőbbségéhez és védelmezve méltóságát minden körülményen túl.” (DIGNITAS INFINITA no.1. )
Következett Leonardo Nepi: Az emberi élet előmozdítása és védelme: a családpasztoráció konkrét kérdései című előadása, amelyben elhangzott: – Mindazok a kérdések, amelyek megkérdőjelezik az élet értékét és a személy méltóságát, és amelyekkel kapcsolatban a család már nincs abban a helyzetben, hogy neveljen, megújított lelkipásztori elkötelezettséget igényelnek. Bár a családpasztoráció és az életpasztoráció hivatala a helyi egyházakban szervezeti okokból elkülönül, mégis szoros együttműködésre van szükség. A szinergia alapvető fontosságú.
Michal Vojtáš atya a lelkipásztori tervezésről beszélt. A tervezés modern módja magában foglalja a probléma azonosítását, majd logikus megközelítéssel a célok meghatározását. Ezekből olyan tevékenységek következnek, amelyek eredménye mérhető. Ennek az útnak tartalmaznia kell az Istennel való kapcsolatot, a hitet, a hivatást, a missziót, a lelkipásztori szolgálat különböző ágai közötti szinergiát.
A tajwani Clare Jiayann Yeh és Joseph Teyu Chou „Cyberbullying, függőségek, öngyilkosságok” címmel tartott előadást. Beszámoltak az Ázsiában a cyberbullying és az eszközfüggőség miatt bekövetkező öngyilkossági arányról, amely a második vezető halálozási ok a fiatalok körében. Ezért létrehoztak egy 4 éves programot a fiatalok számára, hogy „megtalálják az értelmet és a célt a hitben, ami elősegíti az önbecsülést és a teljes életet”.
Ezután a kameruni Ngamo család következett, akik a családon belüli erőszak megszüntetésére irányuló megoldásokról beszéltek. E tekintetben a házassági előkészítő tanfolyamokon szerepel a családon belüli erőszak témája.
Maria Luisa Di Pietro asszony, a Dikasztérium tagja kifejtette, hogy milyen egészségügyi kockázatot jelent a nők egészségére a terhességmegszakítás vagy a mesterséges megtermékenyítés.
A következő előadást „Az emberi élet pasztorációjának összefonódása” címmel P. Ortiz tartotta. Az emberi élet lelkipásztori gondozása magában foglalja: a termékenységszabályozás természetes módszereinek oktatását, a törékeny emberi élet védelmét és kísérését olyan kezdeményezésekkel, amelyek figyelembe veszik az egyén szükségleteit, a terhesség alatti kísérést, a terhességmegszakítás megelőzését és a terhességmegszakítás utáni gyógyítást, az idősek és a halálos betegek gondozása kultúrájának előmozdítását. „Sürgősen javaslatot kell tenni olyan képzési lehetőségekre a világiak számára, amely pedagógiájában, gazdasági értékében hozzáférhető, amelybe be lehet őket vezetni tudományos szintjüknek és munkájuk dinamikájának megfelelően. Fontos ragaszkodni az állandó kampányokhoz, amelyek segítik a híveket, hogy eljussanak az alapítványokhoz, hogy képesek legyenek elmagyarázni másoknak a hitüket és az emberi élet méltóságába vetett reményüket”.
A konferencia zárszava Gabriela Gambino asszonyé volt, aki arra buzdított, hogy „tiszteljük, védjük, szeressük és szolgáljuk az életet, minden emberi életet” (EV,5).

Helena Costescu országos családpasztorációs referens
Fotó: Dicastery for Laity, Family and Life

Forrás: gerhardus.ro