Jegyesoktatás a temesvári egyházmegyében

Időszakok és plébániák, ahol a Temesvári Római Katolikus Püspökség Családpasztorációs Központja a plébánosokkal karöltve jegyesoktatásokat szervez a fiatalok számára:
 
Kedves fiatalok! A 2024-es jegyesoktatásokról érdeklődni lehet a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye minden plébániáján – ezek megtartásának helyéről és idejéről a plébánosok minden bizonnyal tájékoztatnak Benneteket.
Ne féljetek, nem vagytok egyedül!
Őszinteséggel és nyitottsággal várunk!
 
Koordinátorok,
Temesvári Római Katolikus Egyházmegye
Családpasztorációs Központ

 

Forrás: profamiliatm.ro

Share:

Kapcsolódó tartalmak

A Szent György székesegyház búcsúünnepe, valamint a papok, diakónusok, szerzetesek és a családpasztoráció munkatársainak találkozója

A temesvári székesegyházat 1803. április 24-én Kőszeghy László püspök szentelte fel Szent György vértanú tiszteletére. A konszekrálás idei évfordulója alkalmából április 23-án a temesvári Püspökség a papok, diakónusok, szerzetesek és a családpasztoráció munkatársai számára találkozót szervez a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban. A találkozó meghívott előadója Msgr. Renzo Bonetti, az olasz püspöki konferencia országos családirodájának korábbi igazgatója, értekezésének témája a házasság szentsége.

OLVASS TOVÁBB »

Szentlélek nélkül nincs tanúságtétel – Tanfolyam családok számára

A temesvári Püspökség az egyházmegyei családpasztorációs iroda közreműködésével kétéves képzést szervez olyan családok számára, amelyek jobban be szeretnének kapcsolódni a plébánia életébe és a családos csoportok szervezésébe. A tanfolyam célja elsősorban a családok lelki életének megerősítése, továbbá, hogy megtanulják, hogyan adják tovább saját élettapasztalataik, a házaséletben szerzett tapasztalataik hiteles üzenetét, megőrizve a házasság egységét. Ugyanakkor a tanfolyam során anyagokat kapnak, szervezési készségeket szereznek egy plébániai családcsoport létrehozásában és moderálásában, a családok, jegyesek vagy fiatalok különböző találkozóinak és rendezvényeinek megszervezésében.

OLVASS TOVÁBB »

Közösség, megbeszélés, meghallgatás, tanúságtételek, ima, képzés – Családpasztorációs munkatársak országos találkozója Temesváron

Bevezetőjében a megyés püspök elmondotta: – A világ, sőt néha még az egyházban is tapasztalható individualizmusra a család lehet az egyik válasz. A „töredékes”, vagyis a gyermekek, a felnőttek, az idősek pasztorációja is jó, de még jobb a család közös evangelizálása. A családpasztorációt, mivel új terület, ajánlott kiemelni, hogy növekedjen és kiegyensúlyozottságot teremtsen.

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP