Nagyszülők világnapja a Szent Erzsébet Idősek Otthonában

A nagyszülők és idősek világnapját ünnepelték a Caritas Szent Erzsébet Idősek Otthonában. Az ünnepségre a gyergyószárhegyi gyerekotthon rajzzal, verssel, imával készült, a Gyergyóremetéről érkező lányok pedig táncokkal köszöntötték a nagyszülőket. A műsor végén a szenior örömtáncra is sor került.

A nagyszülők világnapjára Ferenc pápa is üzent:

Próbatételt él meg világunk, a pandémia váratlan és dühöngő vihara csapott le ránk, a háború pedig megsebezte a békét és a fejlődést világszinten. Nem szabad azonban szem elől tévesztenünk a veszélyt, hogy elfeledkezünk más járványokról, az erőszak elterjedt formáiról, melyek az emberi családot és közös otthonunkat fenyegetik. Az egyik ilyen erőszakforma az idősek kirekesztése, amikor azt gondoljuk, hogy ők már nem teremnek gyümölcsöt.

Még öregkorukban is gyümölcsöt teremnek

Ferenc pápa a július 24-én esedékes világnapra, amelyet a nagyszülők és idősek érdekben hirdetett meg, a 92. zsoltárból veszi gondolatait: “Még öregkorukban is gyümölcsöt teremnek”. Ez ellentmond a mai világtrendnek, mely erről az életkorról máshogy gondolkodik. Ellentétes sok idős ember beletörődő viselkedésével is, akik nem igen remélnek már és nem várnak sokat a jövőtől. Sokan félnek az öregségtől, mint egy betegségtől, ezért kerülnek minden kapcsolatot az idősekkel. A megoldás gyakran az, hogy intézetekbe zárják őket, ahol majd gondoskodnak róluk. Ez pedig a selejt kultúrája, ami jóváhagyja a mi és az ők kettéválasztását – figyelmeztet a pápa. Valójában azonban a hosszú élet áldás, az öregek pedig nem számkivetettek, akiktől elhatárolódni kell, hanem Isten jóindulatának élő jelei, aki bőségesen megáldotta őket az élettel. Áldott az a ház, ahol egy idős ember lakik! Áldott a család, mely tiszteli a nagyszülőket!

Áldás a hosszú élet

Az időskort nehéz megérteni, mert nem tanultuk meg elfogadni, mert nincsenek előremutató tervek, csak az ellátásukra vonatkozó megoldások. Az elfedni való ráncokat nézzük és nem a távlatot, ezáltal a selejt kultúráját éljük. A zsoltár segítségünkre siet, mert az Úrban bízva találjuk meg az erőt, hogy megsokszorozzuk a dicséretet. Rá fogunk jönni, hogy megöregedni nemcsak azt jelenti, hogy a test természetesen leépül és az idő feltartóztathatatlanul halad előre, hanem a hosszú élet ajándéka is. Megöregedni nem ítélet, hanem áldás – mutat rá üzenetében a pápa.

Ne csak szemlélői legyünk az életnek

Tevékeny időskort javasol a Szentatya a lelki élet szempontjából is, melyben olvassuk rendszeresen Isten igéjét, mindennap imádkozzunk, járuljunk a szentségekhez és vegyünk részt a szentmisén. Tápláljuk a kapcsolatot Istennel és a többi emberrel, mutassunk szeretetet a szomszédaink iránt, mint ahogy a szegények és a szenvedők irányában is. Ezáltal nem pusztán a világ történéseinek szemlélői leszünk, az ablakból bámulva a járókelőket. Ha kiélesítjük érzékeinket, hogy felismerjük az Úr jelenlétét, olyanok leszünk, mint az Isten házában zöldellő olajfa, áldást hozva azokra, akik mellettünk élnek.

A gyöngédség ereje győzni fog

Ferenc pápa a gyöngédség forradalmát javasolja gyógyírként, többesszám elsőszemélyben beszélve az öregekről és nagyszülőkről. Ez a fegyvertelen, spirituális forradalom, melynek mi lehetünk a főszereplői. Imával kísérjük a szenvedőket, fohászkodjunk a megbékélésért, hogy mindenki a testvért lássa a másik emberben. Legyünk az imádság költői, tanítsuk meg a mai embereknek, hogy olyan gyöngéden és megértően tekintsenek egymásra, ahogy mi, nagyszülők tekintünk unokáinkra.

Az idősek emberséges bánásmódja felebarátjuk iránt tanítói szerephez juttatja őket, a békés világ és a gyengék iránti figyelem mesterei ők. Az egyik gyümölcs, amelyet teremniük kell, a világ felett való őrködés. Őrizzük szívünkben – amint Szent József, gyöngéd és szerető apa tette – a gyermekeket Ukrajnában, Afganisztánban, Dél-Szudánban… Senki nem menekül megy egyedül, csak együtt sikerülhet.

Ne hagyjuk magára az időseket

Ferenc pápa üzenete végén arra biztatja a plébániákat és a közösségeket, hogy július 24-én, az idősek világnapján látogassák meg az öregeket, hogy senki ne maradjon magányos ezen a napon. Az idősek meglátogatása korunk irgalmas cselekedete. Kérjük Máriát, a Gyöngédség Anyját, hogy tegyen minket a gyöngédség forradalmáraivá, hogy együtt megszabadítsuk a világot a magány, és a háború démonjának árnyékától!

 

Forrás: romkat.ro

Share:

Kapcsolódó tartalmak

Mi a keresztény közösség? – Képzés családok számára

A találkozót Pál József Csaba megyés püspök „Mi a keresztény közösség?” című előadása nyitotta meg. A keresztény közösség az a hely, ahol Krisztus jelen van az emberek között: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük”. A közösségnek evangelizáló szerepe van, ünnepel, szolgál és missziós. Miért fontos egy közösséghez tartozni? Hogy a sok kísértés közepette sikerüljön kereszténynek maradni.

OLVASS TOVÁBB »

Nagyon szeret Isten, hogy rám bízott öt másik életet

Különböző országokban más-más időpontokban ünneplik az anyák napját, felénk hagyományosan május első vasárnapján emlékezünk meg erről. Összeállításunkban édesanyákat kértünk, ők maguk írjanak arról, hogyan élik meg az anyaságuk egy vagy több gyerekkel, kis avagy nagycsaládban, kisebb vagy már kirepülni készülő gyerekekkel. Idézetek, szép gondolatok helyett álljon itt most Ceclan Andrea írása arról, hogyan éli meg a mindennapokban azt a fontos, szép és nagyon sokszínű szerepet, amit úgy foglalunk össze: anyának lenni.

OLVASS TOVÁBB »

A Szent György székesegyház búcsúünnepe, valamint a papok, diakónusok, szerzetesek és a családpasztoráció munkatársainak találkozója

A temesvári székesegyházat 1803. április 24-én Kőszeghy László püspök szentelte fel Szent György vértanú tiszteletére. A konszekrálás idei évfordulója alkalmából április 23-án a temesvári Püspökség a papok, diakónusok, szerzetesek és a családpasztoráció munkatársai számára találkozót szervez a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban. A találkozó meghívott előadója Msgr. Renzo Bonetti, az olasz püspöki konferencia országos családirodájának korábbi igazgatója, értekezésének témája a házasság szentsége.

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP