Ferenc pápa: Tanúskodjatok a fiataloknak arról, hogy létezhet örökké tartó szerelem!

Ferenc pápa az Équipes Notre-Dame (END, magyar neve: Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére) közösség nemzetközi felelőseit fogadta május 4-én a vatikáni Apostoli Palotában. A lelkiségi mozgalom karizmája a házaspárok és családok támogatása. Ez különösen fontos ma, amikor a társadalom a házasság válságát éli.

„Terjedőben lévő mozgalom vagytok: több ezer csoport világszerte, sok család, mely igyekszik a keresztény házasságot ajándékként megélni” – Ferenc pápa e szavakkal fogadta az Apostoli Palota könyvtárában az Équipes Notre-Dame közösség tagjait, elismerve az Egyházért végzett értékes munkájukat, mellyel a válságban lévő családokat támogatják. A káros klerikalizmust is segít leküzdeni ez az értékes szolgálat. Az ifjú házasok mellé állnak, hogy ne érezzék egyedül magukat az élet és a párkapcsolat nehézségeiben. Ily módon megjelenítik a „kilépő” Egyházat, mely jelen van a konkrét helyzetekben, odaáll az emberek mellé problémáikban, és fáradhatalanul küzd a jelen és a jövő családjaiért.

Megőrizni a házasságot valódi küldetés, ami az egész családot érinti, a házasfelektől a gyermekekig, a nagyszülőktől az unokákig. Azt jelenti, hogy megmentjük a lehetséges és örökké tartó szerelem tanúságát, amelyben a fiataloknak nehéz hinniük. Segíteni őket abban, hogy a keresztény házasságot hivatásnak éljék meg, amelynek alapja a szentség kegyelme, vagyis Krisztus szeretete, mely a házastársak szeretetét egészíti ki. Ez sürgető feladat a mai világban – mutatott rá a Szentatya. – Gyakran azt gondolják, hogy a tartós házasság csak az emberek akaratától függ, de ez nem így van. A házasságban hárman járnak, ahol Krisztus jelenléte a házastársak között lehetővé teszi az előrelépést.

Az iga átváltozik a tekintetek játékává, a házaspár tagjai és Krisztus között.

Ez a mérkőzés egész életre szól, amelyben együtt győznek, ha ápolják a kapcsolatot.

Két megfontolandót bízott Ferenc pápa az END közösség nemzetközi felelőseire: az első az ifjú házaspárokra vonatkozik. „Legyen gondotok rájuk! – kérte a pápa, – mert szükségük van arra, hogy felfedezzék a hitet házasságukban. Ma sokan úgy házasodnak össze, hogy nem értik, mi köze a hitnek a házasságukhoz, talán mert senki nem tett tanúságot erről nekik a házasság előtt. Arra kérlek benneteket, hogy segítsétek őket egy úgymond »katekumenális« folyamattal a hit újra felfedezésében, mind személyesen, mind házaspárként, hogy már a kezdetektől fogva megtanuljanak helyet adni Jézusnak, és vele együtt képesek legyenek gondoskodni házasságukról.” 

Az Équipes Notre-Dame közösség és vele párhuzamosan a papok által folytatott munka keresztény közösségekben azért értékes, mert sok kis családegyházat hoznak létre, mint a hit égő lángocskái, éppen az ifjú házaspárokból indulva.

Ne hagyjátok, hogy otthonaikban eluralkodjanak a szenvedés és a magány okozta sebek! Segítsetek nekik felfedezni a hit oxigénjét!” – buzdított a Szentatya.

A másik megfontolandó a közös felelősség, amely a házaspárok és a papok vállára nehezedik; az az egymást kiegészítő szolgálat, amelyet az END mozgalomban betöltenek, és amely egyértelművé teszi a két hivatás gazdagságát és létjogosultságát. Ez segít felülemelkedni azon a klerikalizmuson, ami rontja az Egyház termékenységét – óvakodjatok a klerikalizmustól! –, és segíteni fogja a házasfeleket, hogy felfedezzék: a házassággal egy küldetésre hivatottak. Ők is osztoznak az ajándékban és a felelősségben, hogy a felszentelt papokkal együtt építsék az egyházi közösséget.”

Ferenc pápa végül a magánytól szenvedő családokról beszélt az Équipes Notre-Dame közösség tagjainak, aláhúzva az otthoni közös ima fontosságát. Küldetésüket Szűz Mária oltalmába ajánlotta. „Karizmátokkal figyelmesen segítségére siethettek azoknak, akik rászorulnak erre, akik egyedül vannak, akik családi gondokkal küzdenek, és nem tudnak kivel beszélni róla, mert szégyellik, vagy elvesztették a reményt. Egyházmegyéitekben meg tudjátok értetni a családokkal, hogy fontos egymást segíteni és hálóba tömörülni; közösséget építeni, ahol Krisztus lakhat az otthonokban és a családi kapcsolatokban.”

Ferenc pápa beszédét angol nyelven ITT olvashatják.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media; Vatican News

Magyar Kurír

Share:

Kapcsolódó tartalmak

Közös zarándoklat Máriaradnára az Idősek és Nagyszülők világnapján

Szentatyánk, Ferenc pápa az Amoris laetitia Családév keretében bevezette a „gyökereket őrző” nagyszülők és idősek világnapját, amelyet Szent Anna és Szent Joachim liturgikus emléknapjához (július 26.) közel eső dátumon, a hónap negyedik vasárnapján tartanak. A világnap alkalmából az előző évekhez hasonlóan idén július 26-án az Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda zarándoklatot szervezett az idős hívek számára a máriaradnai kegytemplomhoz.

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP