Szentlélek nélkül nincs tanúságtétel – Tanfolyam családok számára

A temesvári Püspökség az egyházmegyei családpasztorációs iroda közreműködésével kétéves képzést szervez olyan családok számára, amelyek jobban be szeretnének kapcsolódni a plébánia életébe és a családos csoportok szervezésébe. A tanfolyam célja elsősorban a családok lelki életének megerősítése, továbbá, hogy megtanulják, hogyan adják tovább saját élettapasztalataik, a házaséletben szerzett tapasztalataik hiteles üzenetét, megőrizve a házasság egységét. Ugyanakkor a tanfolyam során anyagokat kapnak, szervezési készségeket szereznek egy plébániai családcsoport létrehozásában és moderálásában, a családok, jegyesek vagy fiatalok különböző találkozóinak és rendezvényeinek megszervezésében.

Április 5-én és 6-án a Schönstatti Mária nővérek temesvári közösségi háza adott otthont az első román nyelvű találkozónak, amelynek témája: Isten és a családom.
A program ismerkedési játékokkal kezdődött, majd a Minőségi idő és kommunikáció témával folytatódott, amelyet a Dotterer-Kiszely család mutatott be. Fontos, hogy legyenek olyan pillanatok, amikor mindkét házastárs a csak kettesben eltöltött pillanatokon keresztül ápolhatja a kapcsolatát. Dr. Gary Chapman: Az öt szeretetnyelv című könyvét említették, amely segít azonosítani azt, ahogyan a házastárs kifejezi és megéli a szeretetet.
Délután a program a Costescu család tanúságtételével folytatódott arról, hogyan élik meg az ökumenét a családjukban.
Tari M. Böbe nővér a „Hogyan készüljünk családként a szentmisére?” témát mutatta be, amelyben azt javasolta, hogy szombat este gyűljön össze a család, és tekintsék át közösen az elmúlt hetet:
– Kérjünk bocsánatot egymástól, ha hibáztunk, és bocsássunk meg azoknak, akik megbántottak minket.
– Olvassuk el a jövő vasárnapra szóló olvasmányokat.
– Készüljünk fel a közös imára.
– Ajánljuk fel Istennek egyik szenvedésünket, mert Jézus a kereszten keresztül mentette meg a világot, nem pedig a csodák által.
– Adjunk hálát Istennek az elmúlt hétért.
A program a Ciobotaru család „Imádság a családban” című előadásával folytatódott. – Legyen a nap folyamatos imádság. Ha Jézus barátként hívott minket, az azt jelenti, hogy beszélni akar velünk – hangzott el az előadás keretében.
A szentmisét Pál József Csaba megyés püspök és Hiticaș Valentin Macedon atya, egyházmegyei családpasztorációs felelős lelkipásztor celebrálta. A homíliában a főpásztor az evangélium fényében élő család fontos jellemzőiről beszélt:
– Szent Péter és Szent János bátor volt, mert el voltak telve Szentlélekkel. Nekünk is át kell adnunk magunkat neki, nélküle nincs tanúságtétel. Csak Vele együtt válhatunk animátorokká, különben propagandisták, menedzserek leszünk.
– Szent Péter és Szent János „tanulatlan emberek” voltak. A lényeg tehát nem a felhalmozott tudomány, hanem a Szentlélek és a Vele való együttélés. A tanítás eszköz lehet. Szent Pál tanult ember volt, de a Szentlélek nélkül a tanítás nem segít abban, hogy Isten emberei legyünk.
– Szent Péter és Szent János esetében a többiek „felismerték, hogy Jézussal voltak”. Látják-e az emberek, hogy mi Jézussal vagyunk? A csoportvezető nem csak akkor animátor, amikor csoporttal foglalkozik, hanem otthon a gyermekek előtt, más családok előtt, a piacon, a munkahelyen stb. is.
– Ha eltölt minket a Szentlélek, nem jelenti azt, hogy mindenki értékelni fog, hogy nem kell szenvednünk. Szent Péter és Szent János tettei is ismertek voltak: „Hisz egész Jeruzsálem tudja, hogy nyilvánvalóan csodát tettek, nem is tagadhatjuk”
– A tettekkel való tanúságtételhez a szavakkal való tanúságtételnek kell társulnia, mint a két apostol esetében: „Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk”.
A program vacsorával zárult.
Köszönet Ioana Oprișának a gyermekekkel való foglalkozásokért és a két hölgynek, akik főztek.
A következő találkozóra május 17-én és 18-án kerül sor.

Helena Costescu

Forrás: gerhardus.ro

Share:

Kapcsolódó tartalmak

Mi a keresztény közösség? – Képzés családok számára

A találkozót Pál József Csaba megyés püspök „Mi a keresztény közösség?” című előadása nyitotta meg. A keresztény közösség az a hely, ahol Krisztus jelen van az emberek között: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük”. A közösségnek evangelizáló szerepe van, ünnepel, szolgál és missziós. Miért fontos egy közösséghez tartozni? Hogy a sok kísértés közepette sikerüljön kereszténynek maradni.

OLVASS TOVÁBB »

A Szent György székesegyház búcsúünnepe, valamint a papok, diakónusok, szerzetesek és a családpasztoráció munkatársainak találkozója

A temesvári székesegyházat 1803. április 24-én Kőszeghy László püspök szentelte fel Szent György vértanú tiszteletére. A konszekrálás idei évfordulója alkalmából április 23-án a temesvári Püspökség a papok, diakónusok, szerzetesek és a családpasztoráció munkatársai számára találkozót szervez a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban. A találkozó meghívott előadója Msgr. Renzo Bonetti, az olasz püspöki konferencia országos családirodájának korábbi igazgatója, értekezésének témája a házasság szentsége.

OLVASS TOVÁBB »

Közösség, megbeszélés, meghallgatás, tanúságtételek, ima, képzés – Családpasztorációs munkatársak országos találkozója Temesváron

Bevezetőjében a megyés püspök elmondotta: – A világ, sőt néha még az egyházban is tapasztalható individualizmusra a család lehet az egyik válasz. A „töredékes”, vagyis a gyermekek, a felnőttek, az idősek pasztorációja is jó, de még jobb a család közös evangelizálása. A családpasztorációt, mivel új terület, ajánlott kiemelni, hogy növekedjen és kiegyensúlyozottságot teremtsen.

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP