A személyes felelősségvállalás mint a kiegyensúlyozott kapcsolatok alapja

A házasság heti rendezvényeket Sepsiszentgyörgyön az unitárius és a katolikus egyház közösen szervezte meg a helyi önkormányzat támogatásával. Mindenik közösségben volt nyitó és záró szentmise vagy istentisztelet, majd a különböző eseményeknek rendre más templom adott otthont. A gazdag programról az egyik szervező, Pál Tünde gondolatait olvashatják.

A megújulás gondolata természetes módon nyugtalanságot vált ki sokunkból, mivel együtt jár a bizonytalanság érzésével az új helyzetek, körülmények vagy feltételek keletkezésével, amelyekben nem tudjuk hogyan fogunk viselkedni vagy reagálni; a kényelmetlenség érzésével, hiszen a változások sokszor kiigazításokat, alkalmazkodást igényelnek részünkről, továbbá a kontrollvesztés érzésével is, ugyanis gyakran azt az érzést kelti bennünk, hogy elveszíthetjük az irányítást az életük felett, hogy nem tudjuk befolyásolni a változásokat és megkérdőjelezheti az identitásunkat vagy értékeinket, minek következtében újra kell értékelni az identitást vagy az értékeinket.

Hiába minden emberi erőfeszítés a változás elkerülhetetlen, a változás az egyetlen állandó. Vannak időszakok az életünkben, amelyekben a változásra való lehetőség megnövekedik. Történik valami, ami visszadob önmagadba — ez legtöbbször egy veszteség — ilyenkor, ha van erőnk, és belemegyünk a változásba, az életünk sebessége megváltozik, és újra meg kell válaszolni életünk legegyszerűbb/legbonyolultabb kérdését: Ki vagyok én?

Meggyőződésem, hogy a társadalom változása, mindig az egyénekkel kezdődik, és a házasságok minőségének változása is az egyénekből indul, azokból, akiknek sikerül felhasználni azokat a tálentumokat, amelyekkel születésükkor megáldotta a Teremtő, akiknek sikerül kiteljesíteni emberségüket, akik nem félnek önmaguk lenni. A változás tehát önmagamból indul el, amikor összhangba kerülök önmagammal, akkor nemcsak felgyorsul és tartalmasabbá válik az életem, hanem soha többet nem érzem magam fölöslegesnek, és megszületik az önszeretet. A szeretet az együttműködés érzelme, ily módon segít a belső erők kiépítésében, melyek révén kapcsolatba tudunk lépni nemcsak önmagunkkal, házastársunkkal, hanem felebarátainkkal és Isten képmásaként Istennel is.

Gandhi ezt válaszolta egy érdeklődő újságírónak: Az életem az üzenetem. Úgy gondolom mindannyiunk mondata lehetne. Másképp miért vagyunk itt?

Az állandó megújulásban téma köré szervezett alkalmak, a fenti gondolatok, a személyes felelősség vállalásának kiemelését igyekeztek hangsúlyozni az idei házasság heti rendezvényeken. A sepsiszentgyörgyi unitárius és katolikus egyházak összefogva, az önkormányzat támogatásával rendeztük meg a házasság heti programokat, így minden felekezet templomában sor került a nyitó és záró istentiszteletre, szentmisére. Mindennap más gyülekezet adott helyet a soron következő programnak. A programok helyszínein a mozi kivételével a részvétel díjtalan, a gyermekfelügyeletet biztosított volt.

A házasság hete előadásaiban, beszélgetéseiben, kiállításában arra törekedünk, hogy a résztvevők a modern kutatásokra alapuló párterápiás ismeretekkel, a keresztény értékrend bejáratott igazságaival, a kötődésalapú, rendszerszemléletű pszichológiai emberképpel, és a biblia emberképével találkozhassanak.

Hétfőn, február 12-én a rendezvényt Varga Fruzsina alpolgármester nyitotta meg. Gondolatait a házasság értékei köré építette, úgy látta szülei házasságában, hogy az egy olyan kapcsolat, amely az évek során érlelődik és erősödik, amihez kitartás, megértés és szeretet kell. Ez az a szövetség, amelyben mindig számíthatunk egymásra, minden nehézségben, minden örömben és minden kihívásban. Az elkövetkező egy órában Pál Tünde pasztorálpszichológus, Kovács István unitárius püspök beszélgettek Albert Zoltán és Kincső valamint Bajcsi István és Erika házaspárokkal. A Páratlan párok — őszintén a házasságról nevet viselő beszélgetésen a házasságukról, a házasságot szétzilálni látszó, nehéz, embertpróbáló pillanataikról, valamint a boldog, a felemelő, a házasságot megerősítő, új perspektívákat nyújtó tapasztalataikról hallhattunk. A meghívott párok szerint az ima, az egészséges kommunikáció és az empátia kulcsfontosságú elemek a házasság megújulásában. Fontos, hogy a párok nyitottak legyenek egymás felé, és őszintén beszéljenek az érzéseikről és szükségleteikről. Az empátia segít abban, hogy a házastársak megértsék egymás érzéseit és szükségleteit, és támogassák egymást a kapcsolat javítása érdekében. A rendszeres időtöltés egymással, akár kis dolgok is, mint egy séta vagy egy közös vacsora, nagyban hozzájárulhatnak a házasság megújulásához és erősítéséhez.

Kedden az unitárius templomban Péterfi Ágnes lelkész vezetésével a Séta a házasságunk ösvényén — imasétán vehettek részt az érdeklődők, ahol alkalom adódott az elcsendesedésre, az egymással, önmagunkkal és Istennel való találkozásra.

Szerdán a Kapcsolódások – Pál Tünde pasztorálpszichológus és Németh László képzőművész közös kiállítása volt megtekinthető, amely a pasztorálpszichológia és művészet összefonódásából pszichoedukációs céllal született és az unitárius templom József Lajos konferencia termében megtekinthető.

Az esemény a Mácsafej zenekar kiskoncertjével kezdődött. A zenekar és a közönség közötti  már több éve szövődő kölcsönös inspiráció érezhető volt, ami már önmagában egy igazán felejthetetlen élménnyé tette az estet mindenkinek, aki jelen volt. Ezt követően Várallyay Réka művészettörténész nyitotta meg a kiállítást, beszédében kiemelte: bátor kezdeményezés Pál Tünde pasztorálpszichológus ötlete, és még bátrabb vállalás és több szempontból is kiemelkedő teljesítmény Németh László grafikus művész reagálása egy vallási, pszichpológiai társadalmi elemeket tartalmazó ismeretterjesztő szöveg alapján alkotni.

Várallyay Réka elmondta, hogy művészettörténészként értékelve az ilyen típusú művészeti alkotásoknak fontos szerepük van a társadalmi párbeszédben és az egyéni fejlődésben is. Az ehhez hasonló kiállítások lehetőséget teremtenek a gondolatok és érzelmek megosztására és megértésére, valamint inspirációt adhatnak az önfejlesztésre és a pozitív változásokra.

A kiállításmegnyitó kellemes hangulatú beszélgetéssel zárult, amelyen az alkotók és a művészettörténész is nyitottak voltak a közönség véleményére és visszajelzéseire. A hangulat barátságos és befogadó volt, ami lehetővé tette egy értékes párbeszéd kialakulását. A beszélgetés során az alkotók megosztották a műveik mögötti gondolatokat, inspirációkat és alkotói folyamatokat, ami tovább mélyítette az alkotások értelmezését és megértését.

Csütörtökön a Fényes jövő olasz romantikus vígjátékot (Nanni Moretti rendezésében, 95 perc, 2023.) vetítették a moziban. A filmet Lázár Prezsmer Endre művelődésszervező vezette fel, a vetítést követő beszélgetést Antalka Ágota pszichológus és Pál Tünde pasztorálpszichológus vezették. A beszélgetés végére a résztvevők arra a következtetésre juthattak, hogy a változások pozitív irányba fordíthatják őket, a kapcsolatokat, a házasságokat. Az erőforrásainak kihasználása és az önmagunkkal való összhang megteremtése segíthet abban, hogy sikeresen alkalmazkodjunk az új körülményekhez és fejlődni tudjunk.

Pénteken a Krisztus Király katolikus templomban Állandó megújulásban – miért?, hogyan?, …mert ha nem? Antal Attila klinikai szakpszichológus, kiképző családterapeuta előadását hallgathatták meg a résztvevők. Az előadó hangsúlyozta tudatos, lélektanilag felnőtt férfiként, nőként felismerjük, hogy a párkapcsolatnak nemcsak az örömök, hanem a kihívások is részei lehetnek, és képesek vagyunk ezekkel a kihívásokkal konstruktívan foglalkozni. Ez magában foglalja a konfliktuskezelés képességét, a kompromisszumok kötését és a problémamegoldást is. A személyes felelősség vállalása a párkapcsolatokban azt jelenti, hogy minden fél aktívan részt vesz a kapcsolat ápolásában és fejlesztésében, és elkötelezi magát a partner és a kapcsolat boldogsága mellett. Ez az alapja egy egészséges, kiegyensúlyozott és tartós párkapcsolatnak.

Pál Tünde

Forrás: romkat.ro

Share:

Kapcsolódó tartalmak

Közös zarándoklat Máriaradnára az Idősek és Nagyszülők világnapján

Szentatyánk, Ferenc pápa az Amoris laetitia Családév keretében bevezette a „gyökereket őrző” nagyszülők és idősek világnapját, amelyet Szent Anna és Szent Joachim liturgikus emléknapjához (július 26.) közel eső dátumon, a hónap negyedik vasárnapján tartanak. A világnap alkalmából az előző évekhez hasonlóan idén július 26-án az Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda zarándoklatot szervezett az idős hívek számára a máriaradnai kegytemplomhoz.

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP