Miért tartom fontosnak az állandó diakonátust?

Mérföldkő volt Romániában, hogy idén nyáron elsőként a nagyváradi és a temesvári egyházmegyében három-három állandó diakónust szenteltek fel. Emberközelben rovatunkban korábban velük beszélgettünk, most Pál József Csaba temesvári püspök gondolatait olvashatják.

Az egyház állandó törekvése megkeresni a módját, hogyan tudná még hatékonyabban hirdetni Jézus Krisztust, közvetíteni az ő életét. Ebben a tevékenységben minden megkereszteltnek a saját hivatása szerint részt kell vállalnia. A diakónusi szolgálat egy sajátos színe ennek a tevékenységnek. Az őskeresztény időkben a diakónusok fontos szerepet töltöttek be, amint ez az újszövetségi iratokból is kiviláglik. A középkorban az állandó diakónusság mint olyan megszűnt. Diakónusság csak átmenetként létezett a papság felé vezető úton. A II. vatikáni zsinattal jött egy új fordulat. A zsinat felújította és a helyi egyházaknak hivatali szolgálatként felajánlotta a diakonátust. Minden helyi egyház maga döntheti el, hogy elérkezettnek látja-e az időt az állandó diakonátus bevezetésére. 2018 őszén a Romániai Püspökkari Konferencia is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és azóta elindult egy folyamat, amelyben minden egyházmegye megvizsgálja, hogy alkalmasnak látja-e az időt és ennek megfelelően dönt, de közös irányvonalak kialakítása is folyamatban van.

A diakónus nem pappótló, nem azért kellenek a diakónusok, mert kevés a pap. A diakonátus sajátos hivatás. Általa az egyház a szolgálatot, a diakóniát állítja elénk, tartja frissen a közösségben. A diakónus a szolgálat megtestesítője. Jót tesz az egyháznak újra és újra a szolgálatra tenni a hangsúlyt. A diakónus a papi rendhez tartozik, a papság szentségének első fokát kapja meg a felszentelés által. Szolgálatához tartozik az evangélium hirdetése, szentelmények és néhány szentség kiszolgáltatása (keresztség, áldoztatás, házasságkötésen való asszisztálás). Különös feladata a betegek látogatása és áldoztatása, ugyanúgy az oltár szolgálata is. Mint felszentelt szolgának fontos feladata a közösség építése élete példájával és tevékenységével. Az állandó diakónusok általában házas emberek, családjukkal együtt szolgálnak, nem is lehet valaki házas diakónus a felesége beleegyezése nélkül. Szolgálatának fontos része a saját családjának szolgálata, evangelizálása. Példás családi élete teszi hitelessé a közösség szolgálatát.

Pál József Csaba temesvári püspök

Az írás megjelent a Vasárnap katolikus hetilap állandó diakonátusról szóló összeállításában (2023/36.).

Forrás: romkat.ro

Share:

Kapcsolódó tartalmak

Jegyespárok és fiatal házasok találkozója

Ezt követően a jelenlévők kérdéseket tehettek fel Pál József Csaba püspöknek a különböző problémákról, amelyek egy házasságban felmerülhetnek: hogyan bocsássunk meg, hogyan viselkedjünk azzal a személlyel, akivel nem találjuk a közös hangot, hogyan tapasztaljuk meg Isten szeretetét a megpróbáltatások idején stb.

OLVASS TOVÁBB »

Mi a keresztény közösség? – Képzés családok számára

A találkozót Pál József Csaba megyés püspök „Mi a keresztény közösség?” című előadása nyitotta meg. A keresztény közösség az a hely, ahol Krisztus jelen van az emberek között: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük”. A közösségnek evangelizáló szerepe van, ünnepel, szolgál és missziós. Miért fontos egy közösséghez tartozni? Hogy a sok kísértés közepette sikerüljön kereszténynek maradni.

OLVASS TOVÁBB »

A Szent György székesegyház búcsúünnepe, valamint a papok, diakónusok, szerzetesek és a családpasztoráció munkatársainak találkozója

A temesvári székesegyházat 1803. április 24-én Kőszeghy László püspök szentelte fel Szent György vértanú tiszteletére. A konszekrálás idei évfordulója alkalmából április 23-án a temesvári Püspökség a papok, diakónusok, szerzetesek és a családpasztoráció munkatársai számára találkozót szervez a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban. A találkozó meghívott előadója Msgr. Renzo Bonetti, az olasz püspöki konferencia országos családirodájának korábbi igazgatója, értekezésének témája a házasság szentsége.

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP