Katekumenális felkészítés a házasságra – Főesperességi gyűlések a temesvári egyházmegyében

Június 13-15. között a temesvári egyházmegyében főesperességi gyűléseket tartottak. Pál József Csaba megyés püspök előadásának központi témája a Katekumenális felkészítés a házasságra. Lelkipásztori iránymutatások a részegyházak számára című dokumentum bemutatása volt. Ez a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma által kiadott dokumentum a Szentatya azon kívánságából született, hogy a házasságra való felkészítés „új katekumenátusát” hozza létre, „mint ellenszert a a semmis vagy hamar kudarcot valló házasságkötések elszaporodásának megelőzésére”. „Az Egyház anya, és egy anya nem tesz különbséget a gyermekei között.” Az Egyház sok időt szentel a papságra és a megszentelt életre való felkészítésre, de néhány hetet szentel csupán a házasságra készülőknek. „Az anyaszentegyháznak kötelessége, hogy időt és energiát szenteljen azoknak a felkészítésére, akiket az Úr olyan nagyszerű küldetésre hív, mint a család.”

Ez az új stílus arra ösztönöz, hogy a házasságra való felkészülés során a találkozókat inkább a meghallgatás, az elmélkedés és az imádság pillanatainak kell tekinteni. Kívánatos, hogy ezeken a találkozásokon a jegyespár bizalommal és elismeréssel forduljon a pap és a kísérő család felé. Cél az is, hogy a fiatalok úgy tekintsenek a házasságra, mint egy kettesben megtett lépésre, amelynek révén minden nap igent mondanak a hivatásra. A felkészülésnek kellő hosszúságúnak kell lennie, hogy a jegyeseknek legyen elég idejük megtanulni és megfontolni Isten tervét a számukra.

Az előadás után a Dotterer-Kiszely család tanúságtétele következett a jegyesoktatásról, akik a helyi plébánossal, Tari M. Böbe schönstatti nővérrel és 16 másik családdal közösen tartottak tanfolyamokat a temesvár-gyárvárosi és a temesvár-józsefvárosi plébániák jegyespárjai számára. A tanfolyamokon a következő témákkal foglalkoztak: házasság a Szentírásban, a házasság szentsége, közös döntések és megbocsátás, kommunikáció, szexualitás, gyermekek a családban. Ezeken a tanfolyamokon több mint 100 jegyespár vett részt. A tanfolyam végén a jegyespárokat felkérték, hogy maradjanak közel az egyházhoz, és vegyenek részt a családos csoportokban.
A Dotterer-Kiszely család szívesen nyújt támogatást más plébániáknak is, ahol ilyen jellegű jegyesoktatásra van igény.

Ezt követően Helena Costescu országos családpasztorációs referens  kapott szót, aki Böbe nővérrel együtt szervezi az egyházmegyei táborokat a családok számára. Ezeket nyáron tartják, és az a céljuk, hogy a családok kiszakadjanak a mindennapokból, értékeljék az Istennel való kapcsolatukat, a házastársukkal való kapcsolatukat, megismerkedjenek és barátságokat kössenek más családokkal. Fontos és szükséges, hogy a családok találkozhassanak más családokkal, akik Istennel akarnak élni. Akik további részleteket szeretnének megtudni, küldjön üzenetet a profamiliacat@gmail.com címre.

A program kiscsoportos beszélgetéssel folytatódott, majd ebéddel zárult.

Helena Costescu / A temesvári Püspökség sajtóirodája

Forrás: gerhardus.ro

Share:

Kapcsolódó tartalmak

Családok Fesztiváljára 2024

A Temesvári Római Katolikus Egyházmegye Családpasztorációs irodája meghív minden családot a #CsaládokFesztiváljára_2024 – Szentségi házasság, mint energizáló kapcsolódás, kompromisszumok nélkül.

OLVASS TOVÁBB »

Állandó diakónus jelöltek találkozója Temesváron

Pál József Csaba megyés püspöknek az állandó diakónusi szolgálatról szóló, papokhoz és világiakhoz intézett májusi levelében a következő olvasható: A Romániai Püspöki Konferencia 2018-tól az állandó diakonátus mellett döntött Romániában. Ha ismer olyan férfiakat, akik érdeklődnek és alkalmasak lennének erre a szolgálatra, kérjük, irányítsák őket a plébánosaikhoz, és amennyiben alkalmasnak tartják őket, vegyék fel a kapcsolatot a Püspökséggel, a jelöltekről készített írásbeli ajánlással. „Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz.” (Mt 9, 38).

OLVASS TOVÁBB »

A tartalmasabb emberiesség iskolája – Képzés családok számára

A Schönstatti Mária nővérek temesvári közösségi házában június 7-én és 8-án került sor a családanimátorok képzésének harmadik találkozójára. A rendezvényt Macedon Hiticaș atya nyitotta meg „A család a tartalmasabb emberiesség iskolája, Gaudium et spes 52. sz.” című előadással. Ezt egy óra szentségimádás követte Piry Radulov vingai plébánossal.

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP