Család hogyan szolgálhatlak?

A temesvári Püspökség családpasztorációs irodája október 29-én, szombaton Máriaradnán a címben említett témával szervezett egyházmegyei szintű családos találkozót magyar és román nyelven. A rendezvényről a temesvári Varga család számolt be.

Az egyházmegye különböző plébániáiról Isten szavát és szeretetét kereső családok érkeztek, és a szentmise kezdetéig, 10 óráig megteltek a templom padsorai. Az oltárnál öt áldozópap koncelebrált, a liturgia a főcelebránsa Matieș Marin karánsebesi plébános volt. A szentmise zenei szolgálatát a Iustin Călin vezette Harmonia Christi ifjúsági kórus és a kisiratosi plébánia énekkara látta el.

Román és magyar nyelvű szentbeszédében Matieș Marin plébános arra biztatta a jelenlévőket, hogy Jézus alázata által tapasztalhatják meg, hogy mi a szolgálatuk lényege. Az egyetemes könyörgéseket román és magyar nyelven egy-egy család olvasta fel, kérve a Jóisten áldását az Egyházra a családokra, az elhunytakra.
A liturgiát követően román nyelven Pr. Marco Secchi OCD kármelita atya, magyar nyelven Kapor János kisjenői plébános tartott előadást, melyekből néhány gondolatot emelünk ki:
– Nem az a fontos, hogy valami nagyot tegyünk, hanem hogy Isten valami értékeset tegyen általunk a családban, a munkahelyen vagy abban a közösségben, ahol élünk.
– Az első kulcsszó a család, ami meghatározza identitásunkat, gyökereinket. Most is időszerű az a felhívás, amit Szent II. János Pál pápa néhány évtizeddel ezelőtt a Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdításában fogalmazott meg: Család, légy az, ami lsten tervei szerint vagy! Elsősorban ez a család hivatása.
– A második kulcsszó szolgálat volt. Sok író vallja, hogy a szolgálat az Istent szerető ember alapvető jellemvonása, amely által felismerhetővé, tapasztalhatóvá válik Isten csodálatos terve a mai világban. Jézus mondja: “… Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.” Így szolgálatunk nem önzés, nem felszínes magatartás, hanem az ember Isten iránti háláját fejezi ki.
– A szolgálat – önfeláldozás, hogyan tudom a másikat boldogabbá tenni? Mit jelent számomra a feltétel nélküli szeretet? Akarsz-e jó házastárs, jó férj, jó feleség lenni? Azt keresem, hogyan tehetem a másikat boldoggá? Elfogadom őt olyannak amilyennek Isten teremtette, elgondolta? Egy élet is kevés ahhoz, hogy megismerjem a társamat! Minden nap hálát kell, hogy adjak Istennek, megköszönve, hogy épp őt kell boldoggá tennem.
– Folyamatosan tisztáznunk kell a következő kérdéseket: – Mit szeretsz bennem? Melyek számodra az értékeim? – Minek örülsz amikor látsz engem? – Miért vagy leginkább hálás Istennek velem kapcsolatban? – Mi az ami nehéz számodra a kapcsolatunkban? (Ezt előbb-utóbb úgyis majd elmondod, csak legfeljebb más hangszínnel, más hangerővel.)
– Az első és legfontosabb szolgálat a házastárs szolgálata. Ha a házastársunkra úgy tekintünk, mint Isten iránti szolgálatunk első számú alanyára, akkor könnyebb elviselni a hétköznapok terheit. A második szolgálat a gyermekek szolgálata. Ők a legfontosabb tanítványok. A harmadik szolgálat a munkahely. Segíthetek munkatársaimon élettapasztalatommal vagy ha nem, akkor imádkozom értük? Mennyit imádkozunk egymásért? Mit teszünk a családtagok üdvösségéért? Hordozom-e őket imáimban?

A kiscsoportos beszélgetésekben a résztvevők a következő kérdésekre keresték közösen a választ: – A család az élet és a szeretet közössége. Hogyan élem meg a családomban ezt a hivatást, szolgálatot? Szolgálatunk a szeretet egyik kifejeződése. Mi segíthet abban, hogy szeretetem feltétel nélküli legyen? Hol, mikor tapasztaltam meg ilyen szeretetszolgálatot?

A délutáni műhelyfoglalkozásokon további témákat beszéltek meg a résztvevők, például: Isten szavának szerepe, a családi szeretet, a kicsiben való hűség.
Az idő gyorsan elrepült, a jelenlévők déután ismét a kegytemplomban találkoztak a záróimára, megköszönve a Jóistennek az itt elöltött órákat. Számunkra sokat jelentett ez a nap, mert 37 év házasság után még mindig dolgozni kell a kapcsolatunkon.
Köszönet és hála a szervezőknek!

A temesvári Püspökség sajtóirodája

Forrás: gerhardus.ro

Share:

Kapcsolódó tartalmak

Jegyespárok és fiatal házasok találkozója

Ezt követően a jelenlévők kérdéseket tehettek fel Pál József Csaba püspöknek a különböző problémákról, amelyek egy házasságban felmerülhetnek: hogyan bocsássunk meg, hogyan viselkedjünk azzal a személlyel, akivel nem találjuk a közös hangot, hogyan tapasztaljuk meg Isten szeretetét a megpróbáltatások idején stb.

OLVASS TOVÁBB »

Mi a keresztény közösség? – Képzés családok számára

A találkozót Pál József Csaba megyés püspök „Mi a keresztény közösség?” című előadása nyitotta meg. A keresztény közösség az a hely, ahol Krisztus jelen van az emberek között: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük”. A közösségnek evangelizáló szerepe van, ünnepel, szolgál és missziós. Miért fontos egy közösséghez tartozni? Hogy a sok kísértés közepette sikerüljön kereszténynek maradni.

OLVASS TOVÁBB »

A Szent György székesegyház búcsúünnepe, valamint a papok, diakónusok, szerzetesek és a családpasztoráció munkatársainak találkozója

A temesvári székesegyházat 1803. április 24-én Kőszeghy László püspök szentelte fel Szent György vértanú tiszteletére. A konszekrálás idei évfordulója alkalmából április 23-án a temesvári Püspökség a papok, diakónusok, szerzetesek és a családpasztoráció munkatársai számára találkozót szervez a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban. A találkozó meghívott előadója Msgr. Renzo Bonetti, az olasz püspöki konferencia országos családirodájának korábbi igazgatója, értekezésének témája a házasság szentsége.

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP