Plébániai katekézis: azt adni, amiből felnőttként is meríthetnek

Elengedhetetlenül fontos, hogy a heti egyórás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanórai megfelelője is, kérték és kérik ma is az egyházmegyékben. Hogyan állunk a plébániai hittannal? Ezt a kérdést igyekeztünk az elmúlt hetekben a Romkat.ro-n és a Vasárnap hasábjain is körüljárni, az olvasók ezúttal a gyerekzsivajtól állandóan hangos sepsiszentgyörgyi Krisztus király plébánia perspektíváját ismerhetik meg.

Fotók: Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Római Katolikus Plébánia/Facebook

 

A plébániai hittanóra nem tananyag-közlő közeg, hanem sokkal inkább a közösségi élmény és az Isten köré épülő élet színhelye. Közösségi programjainkat családcentrikussá és befogadóvá igyekszünk tenni. A Szentírásnak a tanulmányozása, a kézműves foglalkozások, a játékok, szereplések, éneklések mind segítenek megtapasztalni, hogy mennyire jó együtt lenni Jézussal. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánián 2007-ben kezdődött el a plébánia hitoktatás, azóta a tanító és óvó nénik a papokkal, káplánokkal együtt végzik ezt a feladatot plébánián és azon kívül is számos programban, mint például a közös tanévnyitó szentmisén, majd jön az őszi termény-hálaadó ünnep, november 11-én Szent Márton napjához kapcsolódóan rövid előadással szoktunk megemlékezni a szentről, majd lámpásokat készítve felvonulunk a város főterén, de adventben is közösen készülünk Urunk Jézus születésére. Közösen fogadjuk a betlehemi lángot. Februárban Szent Balázs napjához kapcsolódóan a Balázs-áldásban részesítjük a gyerekeket külön márciusban, illetve a nagyböjt kezdetén hamvazó szerdán meghamvazzuk őket külön. Áprilisban Szent György napján is ünneplünk. Az évet hálaadó szentmisével zárjuk és zarándoklatot tartunk, amelyre meghívjuk a résztvevő gyerekeknek a szüleit is.

Valljuk, hogy a katolikus nevelési feladat több az emberségre, közösségi életre való nevelésnél. Célunk, a harmonikus személyiség kialakításán túl olyan irányt mutatni a gyermekek számára, amihez élete minden szakaszában visszatérhet és amiből meríthet. Plébániánkon óvodás korosztálytól egészen tizenkettedikes korosztályig minden gyereknek van foglalkozás. Így keddenként várjuk az óvodásokat, előkészítősöket, első, második osztályosokat. Szerdán délutánonként az elsőáldozóinkkal találkozunk. Csütörtökön a negyedik és hetedik korosztályosokat várjuk, vasárnap este az ifjúságot. Csütörtökön délutánonként gyermekkórus is van plébániánkon, és törekszünk havonta egy gyerekmisét biztosítani, ahol ezek a gyerekek énekelnek, szolgálnak, és tulajdonképpen így az egész család ott van együtt, a misén. Ami elkezdődött az óvodában, iskolában, azt lehet folytatni a plébánián, és ami van a plébánián, azt lehet folytatni az óvodában és az iskolában. Tulajdonképpen ez egy nagy körforgás, amelyben a gyerekek mindig ugyanazzal a személlyel találkoznak, és azt érzik, hogy olyan csomagot kapnak, amihez az életük minden szakaszában visszanyúlhatnak. Valahol ez a titka annak, hogy nagyon sok gyerek vesz részt a programjainkon.

A legkiemelkedőbb program az évente visszatérő evangelizációs hét. Idén a 14. táborunkat tartottuk, amiben háromszáz gyermek vett részt. Egy másik kulcsa a mi hitoktatásunknak, hogy a pap nem egyedül végzi, hanem világiak bekapcsolódásával, olyan személyekkel, akik pedagógiát végeztek, és a nevelésben, tanításban dolgoznak mind a mai napig. Idén törekszünk arra is, hogy a cserkészeket is bekapcsoljuk ezekbe a foglalkozásokba. A csoportjainkban általában egy-egy pedagógus van, és egy-egy szülő vagy éppen olyan személy, aki szeretne ezekbe a foglalkozásokba bekapcsolódni. Így idén is a háromszáz gyerek mellett több mint húsz pedagógus és húsz más felnőtt segítő vett részt. Törekszünk a gyerekeknek kirándulásokat, zarándoklatokat is szervezni, valamint más egyéb tevékenységekkel is azt próbáljuk elérni, hogy barátkozzanak meg a plébániával, a papokkal és azokkal, akik az egyházközséghez tartoznak.

Ugyanakkor vonzóerő az is, hogy rejtvényeket adunk a gyerekeknek, ezeket ők mindig megoldják, a következő vasárnap hozzák vissza egy előre elhelyezett dobozba, a gyerekmisék keretében pedig havonta egyszer sorsolás is van, ahol kis édességgel, tanfelszereléssel, játékkal és kegytárggyal próbáljuk jutalmazni a rejtvényre fordított időt. Szentmisenaplóinkat is gyermekbaráttá tettük, matricákat adunk, amelyeket be tudnak ragasztani, ki tudnak színezni, ott is a vasárnapi evangéliumból egy-egy gondolat van kiragadva. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániának az is adta a profilját, hogy gyermekbarát, családcentrikus és bekapcsolódik a nevelésbe. Nagyon sok programunk éppen erről szól. Tavaly elkezdtünk nyitni a családok felé, azaz kifejezetten a felnőttekkel való foglalkozások irányába is, kialakulóban van egy családos közösségünk is, egy magcsoport és egy tágabb közösség. Tartunk közös vasárnapi ebédeket, és idén tervezzük a Szentírás olvasásának a bevezetését. Ősszel, tavasszal közös túrázás van, valamint nagyböjti és adventi programokat is szervezünk. Fiataljaink nagyrészt ebből a közösségből kerülnek ki, akik már a hittanos közösségben is részt vettek. Van olyan fiatalunk, aki második otthonának tekinti a plébániát, nagyon természetesen mozog a plébániai közösségben.

Nyilván vannak olyan gyerekek, akik már óvodás kortól részt vesznek a plébániai hitoktatáson, viszont vannak olyanok is, akik csak az elsőáldozói felkészítőbe kapcsolódnak be. Mindig megvan a veszélye annak is, hogy az ünnep után eltűnik az a család és az a gyermek, ez már nem egyszer megtörtént, viszont van arra is számos szép példa, hogy éppen ez a felkészítő, vagy ez az év adta az újrakezdésnek a lehetőségét, és a család utána vasárnapról vasárnapra részt vesz a szentmisén, bekapcsolódnak a programokba, visszataláltak a jó Istenhez és megtalálták a helyüket a közösségben is.

Fülöp Szabolcs

Forrás: romkat.ro

Share:

Kapcsolódó tartalmak

Családok Fesztiváljára 2024

A Temesvári Római Katolikus Egyházmegye Családpasztorációs irodája meghív minden családot a #CsaládokFesztiváljára_2024 – Szentségi házasság, mint energizáló kapcsolódás, kompromisszumok nélkül.

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP