A nemzedékek közötti szövetségé a jövő

Hetedik alkalommal elmélkedett az időskorról a pápa a szerdai általános audiencián, amelyet ezúttal is a Szent Péter téren tartott. Ha a fiatalok hálásan fogadják az öregektől kapott életet, az idősek pedig lendületet adnak a jövőhöz, Isten áldása kiárad a népekre – állapította meg a szentatya.

Az anyós-meny szövetség szép példája a Bibliából

Fotók: Vatican News

 

„Ezt mondta Naomi a két menyének: Menjetek, forduljatok vissza, mindegyik az anyja házába! (…) De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem!” (Ruth 1,8.16−17)

Jövőnk azon múlik, mennyire tudjuk ápolni a szeretetteljes kapcsolatot a generációk között: unokák, nagyszülők, anyós-meny, após-vő kölcsönös, egymást segítő támogatása adhatja meg a békés társadalom kulcsát. Ferenc pápa a bibliai Ruth történetét idézte föl katekézisében, aki miután megözvegyül, nem hagyja ott anyósát, hanem idegenben marad, segíti őt, és új életet kezd. Sikerül leküzdenie az etnikai és vallási előítéleteket, megszeretteti magát meghalt férje rokonságával, és ígéretéhez híven haláláig kitart anyósa mellett.

Ruth története a Biblia egyik gyöngyszeme, mely rávilágít a családi kapcsolatok szépségére. A házasságból indul ki, de jóval túlmutat a párkapcsolaton. Ezek a szeretetkötelékek is lehetnek legalább olyan erősek, visszatükröződik bennük a családi szeretet sokszínűsége. Az Énekek énekéhez képest Ruth könyve a házastársi szerelem másik aspektusát mutatja. Legalább ennyire fontos, mert a generációkat, rokoni kapcsolatokat összekötő erőt és költészetet ünnepli, az odaadást és a hűséget, ami az egész családi közösséget átkarolja. A párkapcsolat drámai fordulataiban ezek a kötelékek elképzelhetetlen erőt tudnak adni, reményt és jövőt a nehéz pillanatokban is. Ismerjük a házasfelek családjához kapcsolódó negatív közhelyeket, főleg az anyós és a meny viszonylatában. Isten igéje éppen ebben ad értékes támpontot. A hit ösztönzése a tanúságtétel távlatát nyitja meg előttünk, mely rácáfol a közhelyes előítéletekre, ezért becses az egész emberi közösség számára.

Szövetség a generációk között

A pápa arra buzdította a híveket, hogy fedezzék föl újra Ruth könyvét, különösen a szeretetről szóló elmélkedésben és a családról szóló katekézisben. Ez a kis könyvecske értékes tanítással szolgál a generációk közti szövetségről, ahol a fiatalság képes lelkesedéssel újra megtölteni az érett kort, és ahol az öregek új utat mutathatnak a jövőbe a sebzett fiataloknak. Naomit először meghatja menyei szeretete, akik két fiát, vagyis férjeiket elvesztve megözvegyültek. Aztán felülkerekedik benne a pesszimizmus, sötét jövőt jósol számukra idegenben. Ezért unszolja őket, hogy térjenek vissza hazájukba és kezdjenek új életet, hiszen még fiatalok. Ebben is a szeretet gesztusát látjuk, inkább elengedi őket, pedig ezzel magányra ítéli saját magát. Van ugyanakkor egy adag beletörődés is benne, nem lát előttük jövőt, hiszen külföldiek és férjeik támasza nélkül maradtak. Ruth tisztában van a nagylelkű felajánlással, mégsem akar hazatérni. Isten áldása van anyós és meny kapcsolatán, a fiatal özvegy nem akarja az idős asszonyt magára hagyni. A pápa hozzátette: olykor a fiataloknak szeretetteljes nyomást kell gyakorolniuk azért, hogy az öregek kilépjenek a pesszimizmusra való hajlamukból. És ez történik a bibliai történetben is: Ruth odaadásától meghatódva Naomi felhagy a borúlátással, és maga veszi kézbe a kezdeményezést: fia özvegyének új férjet keres Izraelben – aki megvédi őt férfi alkalmazottjaitól. Sajnos ez a veszély még ma is fennáll – állapította meg Ferenc pápa.

Az új házasságkötéssel helyreáll a két világ békéje, az izraeli nők nagyra becsülik a külföldi Ruthot, maguk közé fogadják. Naomi pedig, aki tele volt keserűséggel, öregkorára részesül az újonnan születő nemzedék örömében. Mennyi csoda kíséri ennek az idős asszonynak az életét! Szeretettel, készségesen fordul a veszteségtől és a magára hagyottságtól sebzett generációhoz. Az előítéletek által támasztott, áthidalhatatlannak tűnő szakadékot a hit és a szeretet képes összekötni. Az anyós felülemelkedik fia miatt érzett féltékenységén, szeretettel fordul Ruth új kapcsolatához. Az izraeli nők felülemelkednek az idegen iránti bizalmatlanságukon. Az egyedülálló lány kiszolgáltatottsága a férfiuralommal szemben a szeretet és a tisztelet kötelékében engesztelődik ki. És mindez azért, mert a fiatal Ruth kitartott az etnikai és vallási előítéletek dacára is anyósa mellett.

Házastársam édesanyja vagy anyósnyelv?

Ferenc pápa rámutatott, hogy a mai társadalomban is ugyanígy megtalálhatók ezek a párhuzamok. Az anyósra hajlamosak vagyunk negatívan gondolni, mint egy ördögi figurára. Holott az anyós a férjem vagy a feleségem édesanyja. Minél távolabb él az anyós, annál jobb – gondolják ma sokan. Ez helytelen, hiszen egy idős édesanyáról van szó. A nagymamák számára az egyik legszebb dolog, amikor láthatják az unokákat, amikor gyermekeik szülővé válnak, és újra átélhetik anyaságukat. Nézzétek meg, milyen a kapcsolatotok az anyósotokkal! – buzdított a pápa. Lehet, hogy olykor különösek, de ők szülték a házastársatokat, mindent megadtak nektek. Legalább boldoggá kell tenni őket, hogy öregkorukat boldogan éljék meg. Ha pedig vannak hibáik, akkor segíteni kell kijavítani azokat. A pápa ezután az anyósokhoz fordult: ti pedig vigyázzatok a nyelvetekre, mert az anyósnyelv az egyik legcsúnyább bűn!

Építsük a családi harmóniát

Ruth elfogadja anyósát és új életet ad neki. Az idős Naomi pedig új jövőt nyit menye előtt ahelyett, hogy csak a támaszát élvezné. Ha a fiatalok hálával megnyílnak mindazért, amit kaptak, az öregek pedig kezdeményeznek és előrelendítik jövőjüket, semmi nem állíthatja meg Isten áldásának virágzását a népek között. Ehhez az kell, hogy a fiatalok beszéljenek a nagyszülőkkel, az öregekkel, és ők is beszéljenek a fiatalokkal. Meg kell újra erősítenünk ezt a hidat, ez lesz a mentsvárunk, a boldogság forrása. Az Úr segítsen bennünket, hogy növekedjen az építő családi harmónia, az öregektől a fiatalabbakhoz vezető szép híd, melyet őriznünk és óvnunk kell! – fohászkodott végül a szerdai audiencián a pápa.

 

Forrás: romkat.ro

Share:

Kapcsolódó tartalmak

Közös zarándoklat Máriaradnára az Idősek és Nagyszülők világnapján

Szentatyánk, Ferenc pápa az Amoris laetitia Családév keretében bevezette a „gyökereket őrző” nagyszülők és idősek világnapját, amelyet Szent Anna és Szent Joachim liturgikus emléknapjához (július 26.) közel eső dátumon, a hónap negyedik vasárnapján tartanak. A világnap alkalmából az előző évekhez hasonlóan idén július 26-án az Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda zarándoklatot szervezett az idős hívek számára a máriaradnai kegytemplomhoz.

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP