Ne tétlenül várjuk a rendezett, jobb világ eljöttét. Böjte Csaba adventi gondolatai

Advent a megtérés, az újrakezdés időszaka. Milyen jó látni, hogy Jézus Krisztus nem tétlenül várja az emberek megtérését, hanem ő maga megszólít, kezdeményez, vezet! Egészen biztos, hogy Mesterünk nélkül se  Péter, se András nem hagyta volna a biztos megélhetést, az egzisztenciát, és nem indultak volna el, nem lettek volna a Megváltó apostolai!  

,,A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt” (Mt 4,18)

Ne karba tett kézzel nézzük, tétlenül elbizonytalanodott családtagjaink, embertársaink sodródását, hanem a Szentlélekre figyelve, imádságos szeretettel szólítsuk meg őket, lelkesítsük, biztassuk, bízzunk a szeretettel kimondott szó világformáló erejében. Ezt tette Jézus Krisztus, és az ő nyomában járva ezt tette Szent András apostol is, akit Románia védőszentjeként is tisztelnek.

Sokszor beszéltem arról, hogy mindannyiunk szent feladata az élet befogadása, szolgálata. Azt is sokszor kihangsúlyoztam, hogy nemcsak a test és a vér kívánságából lehet valaki édesapa, hanem Szent József példájára, Isten akaratából is vállalhatjuk az életet. Ilyen józsefi értelemben vagyok én is sok-sok gyerek apja! Tapasztalatból mondom, hogy minden édesapa, édesanya boldog lehet, akit az ő vérszerinti gyermeke annyira tisztel, szeret, amennyire engem vagy a nevelőket tisztelik, szeretik ezek az Isten nevében befogadott gyermekek! 

A napokban felkeresett egy kedves pár két kisgyermekkel, és jelezték, hogy az ő  gyerekeik prédikációból születtek. Elsőre nem értettem, de aztán elmesélték, hogy egy előadásomon voltak, ahol a mi gyermekeink szavaltak,  énekeltek; ők utána hazamentek, megbeszélték, majd örökbe fogadtak két aranyos gyermeket! Jó volt hallani ezt a történetet, jó volt látni az aranyos, vidám, a nyakamba is felkapaszkodó gyermekeket!

Egy rendezett, jobb világ eljöttét ne tétlenül várjuk! Magától nem születik meg a rend sem a lakásunkban, sem a világban! Amikor megkereszteltek, mindannyiunkat felkentek prófétának. Jézus példájára merjük egymást biztatni, lelkesíteni, a fényre, a szeretet Istenéhez közelebb vezetni! Bízzunk a bennünk lakó Szentháromságban, a keresztségben nem csak Isten gyermekei, hanem élő templomai, Krisztus hordozóivá váltunk! 

Vegyük komolyan mesterünk szavát és induljunk el a szeretet útján: ,,Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.” (Jn 14,14)

Böjte Csaba ofm

 

Forrás: romkat.ro

Share:

Kapcsolódó tartalmak

Nagyon szeret Isten, hogy rám bízott öt másik életet

Különböző országokban más-más időpontokban ünneplik az anyák napját, felénk hagyományosan május első vasárnapján emlékezünk meg erről. Összeállításunkban édesanyákat kértünk, ők maguk írjanak arról, hogyan élik meg az anyaságuk egy vagy több gyerekkel, kis avagy nagycsaládban, kisebb vagy már kirepülni készülő gyerekekkel. Idézetek, szép gondolatok helyett álljon itt most Ceclan Andrea írása arról, hogyan éli meg a mindennapokban azt a fontos, szép és nagyon sokszínű szerepet, amit úgy foglalunk össze: anyának lenni.

OLVASS TOVÁBB »

Másodszor tartottak férfi TÉRdeplő rózsafüzért Csíksomlyón

A rózsafüzér imádság erejéről – immár második alkalommal – tett tanúságot több tucat férfi április hónap első szombatján a csíksomlyói kegytemplom, pápai kisbazilika előtti téren, Isten előtt letérdelve, közösen egy szívvel fordulva oltalomért, a béke megőrzéséért, családjaikért e nehéz időkben.

OLVASS TOVÁBB »

A személyes felelősségvállalás mint a kiegyensúlyozott kapcsolatok alapja

A házasság heti rendezvényeket Sepsiszentgyörgyön az unitárius és a katolikus egyház közösen szervezte meg a helyi önkormányzat támogatásával. Mindenik közösségben volt nyitó és záró szentmise vagy istentisztelet, majd a különböző eseményeknek rendre más templom adott otthont. A gazdag programról az egyik szervező, Pál Tünde gondolatait olvashatják.

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP