„Öregségükben is gyümölcsöt teremnek” (Zsolt 92,15) – A nagyszülők és az idősek zarándoklata Máriaradnára

 

Idén Szent Joachim és Szent Anna ünnepe alkalmából tartották a nagyszülők és az idősek világnapját. A világnapot tavaly Ferenc pápa rendelte el, a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma pedig idén javasolta, hogy ezt a napot ünnepeljék meg szentmisével vagy keressék fel a magányosan élő idős embereket.

A temesvári egyházmegyében a világnap helyi megünneplésének előkészületei már július elején elkezdődtek, amikor a Család- és Felnőttpasztorációs Iroda minden plébániára elküldte a tervezett programot. Ebben az szerepelt, hogy július 26-án, Szent Anna és Szent Joachim napján a nagyszülőket és a katolikus közösségek idős tagjait a máriaradnai kegyhelyre várják, ahol szentmisén, keresztúti ájtatosságon, előadáson és kiscsoportos beszélgetésen vesznek részt. Ugyanakkor évszázadok óta július 26-a volt a temesvári hívek hagyományos, zarándoknapja is, így a radnai Mária-kegyhelyre nemcsak nagyszülők, hanem egész családok érkeztek fiatalokkal és gyermekekkel. Sok zarándok jött egyházmegyénk horvát és bolgár közösségeiből is.

A nagyszülők és idősek napjának megnyitó szentmiséjét 11 órai kezdettel Szilvágyi Zsolt pasztorális püspöki helynök, temesvár-józsefvárosi plébános mutatta be, koncelebrált P. Blénesi Róbert OFMConv. arad-belvárosi plébános, Augustinov György lelkipásztor, a temesvári bolgár közösség plébánosa, Matieș Marin karánsebesi plébános, Jäger Béla temesvár-újkissodai plébános, Király Árpád arad-ségai plébános és Mihai Vereș, ny. görögkatolikus lelkipásztor.

Magyar, román és német nyelvű szentbeszédében Szilvágyi Zsolt püspöki helynök a Szentatya nagyszülőkhöz és idősekhez intézett üzenetéből idézett, majd a fiatalabbakhoz szólva úgy fogalmazott: gyakrabban kellene meghallgatni az időseket. – Ha nem hallgatjuk meg az időseket, elkövetjük ugyanazokat a hibákat, amiket annak idején mások elkövettek. Meghallgatni az időseket annyit jelent, hogy visszatérünk a gyökerekhez. Kedves idősek, kérünk több imát, megértést, biztatást, hogy úgy ahogy önök megvívták, mi is megvívjuk az élet harcát és teljesítsük a feladatainkat. Mert nem elég csak a múltba visszatérni, előre is kell tekinteni. És a fiatalabbaknak az a feladatuk, hogy az önök küzdelmét, az önök harcát folytassák – mondotta a szónok.

A szentmisét követően a jelenlévők egy része együtt imádkozott a máriaradnai kegytemplom mögötti magaslaton lévő keresztút stációinál, közben a bolgár hívek a templomban szentmisén részt vettek, amelyet Augustinov György plébános mutatott be. Délután két előadás következett. Román nyelven Matieș Marin karánsebesi plébános a Szentírás néhány idős személyét mutatta be – Noé, Mózes, Simeon és Anna, Jób, Ruth és Naomi stb. –, és kitért arra, hogyan élték ők meg idős korukat. Magyar nyelvű előadásában Blénesi Róbert ferences atya hangsúlyozta: az évek múlása sok ajándékot, de sok kihívást, szenvedést, kockázatot, veszteséget is jelent, fontos azonban, hogy az ember minden nap megújítsa hitét, Istennel való kapcsolatát, megtalálja élete értelmét, és mindazt, ami tartalommal tölti meg az mindennapokat.

„A nagyszülők és idősek világnapja tehát alkalom arra, hogy ismét örömmel elmondjuk, hogy az Egyház együtt akar ünnepelni azokkal, akiket az Úr – ahogy a Szentírás mondja – „napokkal lakatott jól” – olvasható Ferenc pápa üzenetében. Máriaradnán ez az ünneplés abban az egyszerű tényben is megvalósult, hogy azok, akiket az Úr „napokkal lakatott jól”, újra megtöltötték e kegytemplom a padsorait, találkoztak egymással, beszélgettek, örültek egymásnak és együtt imádkoztak.

A temesvári Püspökség sajtóirodája

 

Forrás: www.gerhardus.ro

Share:

Kapcsolódó tartalmak

Közös zarándoklat Máriaradnára az Idősek és Nagyszülők világnapján

Szentatyánk, Ferenc pápa az Amoris laetitia Családév keretében bevezette a „gyökereket őrző” nagyszülők és idősek világnapját, amelyet Szent Anna és Szent Joachim liturgikus emléknapjához (július 26.) közel eső dátumon, a hónap negyedik vasárnapján tartanak. A világnap alkalmából az előző évekhez hasonlóan idén július 26-án az Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda zarándoklatot szervezett az idős hívek számára a máriaradnai kegytemplomhoz.

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP