Ferenc pápa: a házasságok érvénytelenítése egyedi megoldásokat kíván

A Rota Romana tagjait fogadta a szentatya január 27-én, a bírósági évad megnyitása alkalmából. A pápa kifejezte: a szinodális folyamatnak kell visszatükröződnie a peres eljárásokban is. A bírák az egyház irgalmas arcát mutassák fel a válságba került híveknek, az evangélium szépségének teljességére hívják őket, és imádkozzanak sokat.

 


Fotó: Vatican News

Az Apostoli Szentszék rendes fellebbviteli bíróságának mintegy kétszáz tagja nevében a testület dékánja, Alejandro Arellano Cedillo köszöntötte a pápát. Megállapította: a szentségi házasságok érvénytelenítése hozzátartozik a házastársakat és családokat kísérő lelkipásztori ellátáshoz. Valóban egyházi szolgálat ez, ahol az irgalmasság és az igazság találkozik a házasság kötelékének egységében. Ezért a jogi eljárásoknak figyelembe kell venniük a házasság természetes és természetfeletti dimenzióját is, amelyből a család születik. Az egyházi bíróságnak elsősorban védenie és segíteni kell a házasság értékének, méltóságának kibontakoztatását, és a család intézményét – mondta köszöntőbeszédében a Rota Romana bíróság dékánja.

Keresni az igazságot, begyógyítani a sebeket

Ferenc pápa utalt a szinodális folyamatra, amely a házasságok érvénytelenítési eljárásában is fontos hozzájárulást adhat. A szinodalitás együtt haladást jelent. A házassági pereknél minden résztvevőt ugyanaz a cél hajt: kideríteni az igazságot egy adott férfi és nő kapcsolatáról, megállapítva, hogy fennáll-e vagy sem az érvényes házasság kettejük között. Ennek az igazságnak felszabadító ereje van – amint azt már XII. Piusz pápa is megállapította.

Már a vizsgálati szakaszban, amikor a hívek nehéz helyzetükben lelkipásztori segítséget kérnek, fontos keresni az igazságot a házasságról, mert csak így lehet begyógyítani a sebeket, elősegíteni a megbocsátást és a kiengesztelődést a házasfelek között. Meg kell bizonyosodni arról, hogy a hívek milyen okból kérik a házasság érvénytelenítését, hogy végül elfogadják a bíróság kedvező vagy elutasító döntését. Csak ily módon tudja a házassági semmítő eljárás ténylegesen szolgálni a válságban lévő hívek lelkipásztori ellátását, ami azt jelenti, hogy meg kell hallgatni a Szentlélek szavát, aki az emberek konkrét élettörténetén keresztül szól hozzánk. A bírósági eljárás valamennyi szakaszát az igazság keresése kell, hogy jellemezze mindenki részéről. Nem elfogadható, hogy bárki önkényesen megváltoztassa a tényeket azért, hogy elérje a kívánt végeredményt – fejtette ki beszédében Ferenc pápa.

Megértően fordulni a válságba jutott házastársakhoz

Ahhoz, hogy szinodális legyen az eljárás, folyamatosan meg kell hallgatni a feleket, oda kell rájuk figyelni. Nem szabad általános válaszokat adni az egyes emberek eltérő problémáira. A bírák járjanak élen a meghallgatásban, az igazságosság kötelezettsége és a lelkipásztori szeretet együtt jelenjen meg a házassági semmítő peres eljárásokban. Megértően, szeretettel kell a házasságuk kudarca miatt szenvedő emberekhez fordulni.

A szinodalitás másik fontos eleme a megfelelő mérlegelés, megkülönböztetés. A meghallgatáson alapuló mérlegelés lehetővé teszi, hogy az adott házassági helyzetre Isten igéje és az egyházi tanítóhivatal fényében tekintsenek. A bírák az egyház irgalmas arcát mutassák fel a válságba került híveknek, az evangélium szépségének teljességére hívják őket, és imádkozzanak sokat, hiszen fontos munkájukban nagy lelki támaszt nyerhetnek az imából – mondta még a Rota Romana bíróság tagjainak a pápa.

Gedő Ágnes

Forrás: romkat.ro

Share:

Kapcsolódó tartalmak

Ferenc pápa a születésszám-konferenciához: Az Úr szavára készítsünk helyet gyerekeknek!

Az első kulcsszó a realizmus. Korábban sok tanulmány a Föld túlnépesedését jósolta, mondván, túl sok gyermek születése gazdasági egyensúlyhiányt, nyersanyaghiányt és környezet-szennyezést okozna. A pápát mindig megdöbbentik ezek a mára már régen elavult elméletek, melyek az embereket „problémának” tekintik. Hiszen az emberi élet nem probléma, hanem ajándék. A környezetszennyezés és az éhezés oka nem a gyerekek születése, hanem azoknak a döntése, akik csak magukra gondolnak, mint a féktelen materializmus és a fogyasztási őrület gonosz vírusa, ami megrontja az emberek és a társadalom életét. A probléma nem mennyiségi, hogy hányan vagyunk, hanem hogy milyen világot építünk.

OLVASS TOVÁBB »

Konferencia „Az emberi élet pasztorációja” címmel

Április 18-án a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma szervezésében webkonferenciát tartottak, amelynek témája: Az emberi élet pasztorációja. Az eseményre a világ minden tájáról 160 résztvevő kapcsolódott be online, köztük a családpasztoráció referensei és vezetői, a családokkal foglalkozó mozgalmak és egyesületek tagjai, és nem utolsósorban a katolikus egyetemek tagjai.

OLVASS TOVÁBB »

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

Katolikus családok lelkigondozása országos szinten

profamiliacat@gmail.com

 

© Copyright 2021 - 2024 | A ROMÁN PŰSPÖKI KONFERENCIA ÁLTAL TÁMOGATOTT HONLAP