pastorația familiilor în dieceză

Obiectivele noastre​

  • Vestirea Evangheliei căsătoriei, a familiei şi a vieţii;
  • Promovarea şi coordonarea diverselor iniţiative care vizează pregătirea tinerilor şi a logodnicilor pentru căsătorie, pentru susţinerea şi însoţirea familiilor;
  • Formarea anumitor persoane care să susţină şi să asigure propunerile Oficiului pentru Pastoraţia Familiei la nivel de decanate şi parohii.
  • Studierea şi soluţionarea în lumina doctrinei Bisericii a problemelor morale, religioase şi sociale pe care le întâmpină familiile;
  • Promovarea şi susţinerea structurilor parohiale în ceea ce priveşte pastoraţia familiei;
  • Însoţirea familiilor aflate în dificultate, cu o atenţie deosebită faţă de soţii aflaţi în pragul divorţului, dar şi cu atenţie specială faţă familiile tinere, de văduvi şi văduve.
  • Încurajarea creşterii demografice prin promovarea procreării responsabile, apărarea şi însoţirea vieţii umane încă din momentul conceperii.
  • Propunerea unor măsuri speciale pentru familiile care sunt departe sau se află în situaţii de iregularitate;
  • Confruntare şi dialog cu diversele realităţi culturale, sociale şi civile cu privire la anumite teme care privesc familia şi viaţa.

Misiune

A-l ajuta pe episcop în susținerea și promovarea familiei creștine.

Viziune

Familii bune pentru o Biserică vie și o societate sănătoasă.

DespreNoiIasi

Vă așteptăm la adresa:
www.ercis.ro