pregateste pagina pentru tiparire

 
 TINERI   /   COPII 

Călăuziri pentru creșterea și educarea ortodoxă a copiilor
achizitionare: 15.06.2005; sursa: www.sfantamaria-dallas.org

capitolul urmatorCuprinscapitolul anterior

DEPARTE DE MINCIUNĂ

În capitolul precedent am vorbit despre modul în care trebuie să cultivăm în inima copiilor virtutea ascultării și despre mijloacele ce trebuiesc folosite pentru a reuși aceasta. În continuare vom arata cum să le inspirăm copiilor dragostea de adevăr, cum să îi învățăm să prețuiască adevărul și să evite minciuna.

Nevoia de adevăr și iubirea față de acesta sunt elemente adânc sădite în om și deci și în copil. Păcatul strămoșesc, cu toate că a tulburat și a slăbit simțul adevărului, nu a reușit să îl stingă definitiv. Chemarea către adevăr a persistat în om. Această chemare se manifestă în copil prin acea dorință nesfârșită de a cunoaște totul. De aceea, copilul întreabă despre toate. Și orice răspuns din partea celor mari este acceptat ca fiind adevărat. În puritatea sa copilul nu cunoaște minciuna și prefăcătoria. Mai târziu, îi este rușine și se înroșește nu numai când el, din grabă sau din necugetare, spune vreo minciună, ci și atunci când îi aude pe cei mari mințind.

Iubirea pentru adevăr este sădita în sufletul copiilor de însuși Dumnezeu. Trebuie însă ca această vocație naturală să fie ajutată să se dezvolte și să se întărească. Aceasta este lucrarea destinată părinților. Cum să o reușească? Primul lucru pe care trebuie să îl facă este să îi povățuiască de la cea mai fragedă vârstă. Cum se poate realiza aceasta? Sunt trei reguli de bază:

a) Să îi învățați pe copiii voștri să iubească adevărul, gândindu-se la Dumnezeu. Copilul trebuie să știe că Dumnezeu, care este Adevărul cel veșnic și neschimbat, dorește ca și noi să spunem întotdeauna adevărul. Numai atunci copilul va urî minciuna când va înțelege că și Dumnezeu o urăște și o condamnă. Numai iubirea de adevăr, care se întemeiază pe credința și iubirea față de Dumnezeu, va putea să treacă prin orice încercare.

b) Să vă purtați cu copiii voștri cu simplitate și sinceritate. Să credeți în spusele lor, dacă sunteți siguri că nu spun minciuni. Nu le cereți niciodată să jure, pentru a vă încredința de adevărul celor afirmate. Dacă aveți vreo îndoială în ceea ce privește adevărul afirmațiilor lor, nu o arătați din prima clipă. Încercați să vă asigurați că acesta a spus într-adevăr o minciună. Și dacă acest lucru s-a întâmplat, chemați-l lângă voi, priviti-l în ochi cu seriozitate dar și cu iubire și spuneți-i următoarele: "Dumnezeu ne cere să spunem adevărul. El este Atotștiutor, cunoaște și cele mai ascunse gânduri ale noastre, și urăște pe aceia care spun minciuni". Pe fața copilului va apare îndată înroșirea provocată de rușine. Va spune adevărul și nu va mai minți niciodată.

c) Să arătați întotdeauna față de copiii voștri că și voi iubiți și respectați adevărul. Să fiți sinceri și direcți în tot ceea ce faceți. Mai întâi de toate să cinstiți adevărul dumnezeiesc, credința și legea lui Dumnezeu. Nu vă arătați niciodată neglijenți sau nepăsători față de credință. Nu dați niciodată ocazia copiilor voștri să audă expresii de genul: "nu este necesar să creadă cineva în Dumnezeu, este de ajuns să fie un om cinstit". Prin astfel de exprimări, care din păcate se aud foarte des, se imprimă un duh de minciună de sine, duhul celui viclean. Dacă veți pronunța în fața copiilor astfel de concepții greșite și mincinoase, veți distruge în inima lor orice sentiment de respect și de iubire față de adevărul de credință și față de orice alt adevăr.

Dacă într-adevăr ar fi același lucru pentru Dumnezeu ca noi să avem o concepție greșită sau corectă față de El și adevărul Său, să mărturisim, după judecata noastră, ca fiind adevărată sau mincinoasă credința creștină, atunci de ce omul s-ar mai interesa de adevăr în viața de zi cu zi? Dacă Dumnezeu îi acceptă în același mod și pe cel care Îl mărturisește corect, și pe cel care Îl neagă sau se îndoiește de El, dacă nu există nici o diferență între susținerea adevărului sau a minciunii, atunci cum se explică faptul că adevărului i se acordă atâta importanță în viața de zi cu zi?

Și dacă, în sfârșit, au dreptate aceia care spun că nu există credința revelată de Dumnezeu, sau cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu nu a binevoit să ne reveleze adevărul, care privește cele mai importante chestiuni de viață, atunci cum mai putem cere de la oameni - și prin urmare și de la copii - să spună adevărul în toate chestiunile minore ale vieții de zi cu zi?

De aceea, părinților, dacă vreți ca pruncii voștri să iubească adevărul omenesc, învățați-i mai întâi să nutrească un mare respect față de adevărul dumnezeiesc. Nu permiteți să intre în inimile voastre și nici ale lor neglijența și nepăsarea față de credința ortodoxă și față de Biserică. Copiii, dacă observă că voi tratați cu superficialitate adevărurile credinței creștine și canoanele Bisericii, sau dacă observă că vă prefaceți când e vorba despre viața creștină, atunci își vor însuși și ei același comportament și nu vor mai crede în cele spuse de voi.

Să fiți așadar pentru copiii voștri un exemplu de iubire față de adevărul creștin și față de credință. Iar această dragoste să le-o transmiteți și lor. Numai așa vor iubi adevărul. Însă și în celelalte situații să fiți sinceri și cinstiți. Să vă păziți de minciună și de prefăcătorie. Pentru că dacă ei vor observa că îi înșelați pe ceilalți într-un fel sau altul, că vă folosiți de viclenii și ipocrizii, că nu sunteți sinceri în relațiile voastre - de exemplu vă prefaceți în fața cuiva că îi sunteți prieten și apoi, după ce pleacă, începeți să îl criticați și să îl condamnați - puteți fi siguri că și copiii se vor purta la fel, atât cu voi cât și cu alții.

Dacă doriți deci ca ei să devină oameni iubitori de adevăr, de sinceritate și de onestitate, străduiți-vă mai întâi voi - și când este vorba despre credință și în general în tot comportamentul vostru - să vă distingeți prin evitarea minciunii, a ipocriziei, a servilismului, a vicleniilor. În toate manifestările voastre să fiți sinceri, direcți, demni și credibili.

Cultivând astfel, pe de o parte, în inimile copiilor voștri respectul și iubirea față de adevăr, trebuie, pe de altă parte, să vă luptați voi înșivă, cu toate puterile, împotriva minciunii. Să îi învățați pe copiii voștri, de la cea mai fragedă vârstă, să urască minciuna, să cunoască faptul că Dumnezeu este Adevărul și că orice minciună este un păcat. Copiii ar trebui să ajungă să evite minciuna, nu pentru faptul că ar fi pedepsiți, dacă ar fi descoperiți, ci pentru faptul că Dumnezeu o condamnă și nu o poate suferi.

Arătați-le copiilor, prin cuvintele Sfintei Scripturi, cât de urâtă este minciuna în fața ochilor Adevăratului și Dreptului Dumnezeu: "năravul omului mincinos este ocară și rușinea lui este cu el pururea" (Sirah 20,27). Să îi învățați că minciuna este inspirată de diavol și de aceea Domnul spune că acesta, diavolul, "este mincinos și tatăl minciunii" (Ioan 8,44). Prin urmare, copiii care spun minciuni îl imită pe satana și se aseamănă cu el.

Nu neglijați nici cea mai mică minciună a copiilor voștri. Dacă pruncul a făcut o greșeală pentru prima dată, pe care însă a recunoscut-o imediat, iertați-l, sau dacă greșeala este gravă, pedepsiți-l ușor. Explicați-i în același timp că l-ați iertat sau l-ați pedepsit mai ușor numai și numai pentru că a avut curajul să mărturisească imediat fapta sa.

Aceasta însă nu trebuie să devină o regulă, deoarece se poate întâmpla un rău dublu. Mai întâi, copilul ar putea să înceapă să nu mai dea atenție greșelilor sale. Iar în a doua situație, el se poate obișnui să spună adevărul numai atunci când prevede un oarecare avantaj, și nu s-ar sfii să ascundă adevărul, atunci când crede că mărturisirea i-ar putea aduce vreo pedeapsă.

În cazul în care copilul a săvârșit o greșeală și în plus a mai încercat să și mintă, trebuie pedepsit de două ori - explicându-i-se în același timp - o dată pentru greșeală și o dată pentru minciună. În cazul în care copilul, din răzbunare sau din răutate a aruncat vina pe altcineva, pe vreun frate mai mic sau mai mare, trebuie pedepsit și pus să își recunoască minciuna în fața tuturor. Astfel este prevăzut de morala creștină.

Niciodată, în nici o situație, să nu încercați să îi înșelați pe copii. Și nici celor din jur să nu le permiteți acest lucru. De multe ori părinții, ca să îl liniștească pe copilul plângăcios, îl sperie cu diverse lucruri închipuite sau îi promit lucruri pe care nu i le dau niciodată. Cât de mult rău face aceasta! Copilul înțelege foarte curând că a fost înșelat. Încrederea sa în cuvintele părinților este zdruncinată, iar sentimentul de prețuire a adevărului este slăbit.

Nu îi aduceți pe copii în situația de a spune minciuni pentru a scăpa îngroziți de bătaie. De exemplu, dacă el a făcut o greșeală, să zicem că a spart ceva, și voi strigați furioși și vă repeziți către el cu mâna ridicată, spunând: "Tu ai făcut asta? Să vezi tu acuma ce ai să pățești!", este aproape sigur că în această situație copilul va fi gata să spună o minciună, pentru a se salva de bătaie.

Ce să mai spunem de acei părinți care zâmbesc, se mândresc sau îl laudă pe copilul lor pentru minciunile "deștepte" pe care le scornește. Sau cum să îi catalogăm pe aceia care îi îndeamnă ei înșiși pe copiii lor să spună minciuni, învățându-i cum să își înșele profesorii sau pe alți oameni, pentru a scăpa nepedepsiți dintr-o situație dificilă? Astfel de părinți sunt adevărate exemple de corupție pentru copiii lor. Ei vor ajunge nu numai să spună minciuni, dar și să înjure, să fure și să facă orice rău.

Să ne fie deci foarte clar că cel care nu consideră minciuna ca fiind un păcat va fi în stare mai târziu să fure și să înșele. Cel care este necinstit în cuvânt este necinstit și în fapte. V-am arătat așadar, părinților, cum să cultivați în sufletele copiilor voștri respectul și iubirea pentru adevăr, și dezgustul pentru minciună. Să ne amintim mereu regulile pe care le-am menționat, și să le aplicăm în mod conștiincios.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire