pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFINȚII 

Sfântul Apostol Paul
achizitionare: 26.06.2008; sursa: Editura Sapientia

Cuprinscapitolul anterior

Cronologia vieții sfântului Paul

Pentru a fixa data evenimentelor din cursul vieții sfântului Paul, nu dispunem decât de un singur punct de reper, fixat printr-un document istoric. Este vorba de o scrisoare a împăratului Claudiu, adresată orașului Delfi, în care este menționat "prietenului Galion, proconsul al Ahaiei". Această scrisoare a fost gravată pe o piatră și expusă în public. Istoricii au calculat că Galion a fost numit în postul de proconsul al Ahaiei (= provincie romană în Grecia) în luna iunie a anului 51 sau 52. Eu mă decid pentru anul 52, deoarece îmi va fi mai ușor să explic succesiunea evenimentelor până la prima captivitate a lui Paul. Puțin după începutul proconsulatului, Paul a fost citat în fața tribunalului lui Galion, probabil în luna august 52. În acel moment, el se afla deja de 18 luni la Corint. În felul acesta, avem posibilitatea să calculăm în mod aproximativ evenimentele anterioare și posterioare din viața apostolului.

A doua dată sigură, cu o oarecare aproximație, este numirea lui Festus în postul de procurator al Iudeii, când l-a înlocuit pe Felix, spre anul 59 sau 60.

Pentru convertirea sfântului Paul se impun două date limită: pe de o parte, anul morții Domnului 30 (33?) și, pe de altă parte, anul 37. Împotriva primei ipoteze (Harnack, Blass, O. Holtzmann și alții) se înscrie faptul că ea nu admite nici o perioadă de tranziție pentru dezvoltarea Bisericii de la învierea Domnului și până la moartea lui Ștefan. A doua ipoteză (Prat, Vitti și alții) ne face dificilă, dacă nu chiar imposibilă, fixarea datei Conciliului apostolic și a celor 14 ani care se află între prima și a doua călătorie a lui Paul la Ierusalim. Noi optăm pentru o dată intermediară, adică anii 33 sau 34. Pornind de la această dată, e ușor de făcut loc celor "trei ani" cât a durat șederea lui Paul în Arabia, la fel ca și celor 14 ani pomeniți mai sus. Conciliul apostolilor ar fi avut loc, prin urmare, prin anii 48 sau 49, dată pe care șederea lui Paul la Corint ne-o impune într-un mod imperios.

În clipa morții lui Ștefan (33 sau 34), Paul e socotit un "om tânăr". Cu toate acestea, el este un personaj important. Noi fixăm, așadar, vârsta sa la această dată cam la 30 de ani. Probabil că s-a născut spre anii 1 sau 5 d.C. Această ipoteză concordă cu faptul că, la 30 de ani după convertirea sa, în momentul când redacta Scrisoarea către Filemon (spre anul 62), Paul se numea "un bătrân". La această dată el avea cel puțin 60 de ani.

Din aceste argumente decurge cronologia vieții sfântului Paul, așa cum o redăm mai jos, cu indicarea domniei diferiților împărați romani:

 

1-5 d.C.NaștereaAugust +14 d.C.
30Anul morții lui IsusTiberiu 14-37
33-34Moartea sfântului Ștefan; Convertirea sfântului Paul 
34-36Șederea în Arabia 
36/37Prima călătorie la IerusalimCaligula 37-41
37-42Șederea la TarsClaudiu 41-54
42Sosirea la Antiohia 
44Anul de foamete; călătoria sfântului Paul la Ierusalim 
45-48Prima călătorie misionară 
48/49Conciliul apostolic; 
 Conflictul de la Antiohia 
49-52A doua călătorie misionară 
49/50Filipi 
50/51Tesalonic și Bereea 
51-52Atena și Corint; 
 Cele două scrisori către tesaloniceni 
53-58A treia călătorie misionară 
54-57EfesNero 54-68
54/55Scrisoarea către Galateni 
56Scrisoarea întâi către Corinteni 
57Fuga de la Efes; 
 Scrisoarea a doua către Corinteni; 
 Călătoria în Iliria 
57/58Iarna petrecută la Corint 
 Scrisoarea către Romani 
58Ultima călătorie la Ierusalim 
58-60Captivitatea de la Cezareea 
60/61Călătoria la Roma 
61-63Prima captivitate la Roma; 
 Scrisorile din captivitate 
 63-66 Călătoria în Orient; 
 Misiunea în Creta; 
 Călătoria în Spania 
66/67Întoarcerea din Spania; 
 Iarna la Nicopole; 
 Scrisoarea întâi către Timotei; 
 Scrisoarea către Tit. 
67A doua captivitate la Roma; 
 Scrisoarea a doua către Timotei; 
 Martiriul. 

© Editura Sapientia


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire