pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFINȚII 

Viața Fericitului Ieremia Valahul
achizitionare: 11.11.2002; sursa: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București

Inapoi la cuprins

Rugăciune pentru canonizarea
Fericitului Ieremia Valahul

Atotputernice, veșnice Dumnezeule, Stăpânul întregului univers, Izvorul harului și al sfințeniei, revarsă binecuvântarea ta asupra poporului nostru și ridică în rândul sfinților tăi pe slujitorul tău, Fericitul Ieremia.

El să ne întărească în adevărata credință, să ne umple de iubire generoasă și să ne facă vrednici să te cunoaștem și să te iubim pe Tine, împreună cu Fiul Tău, Domnul nostru Isus Cristos, și cu Spiritul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru dobândirea sănătății

Fericite Ieremia, tu ai avut de la Dumnezeu un dar deosebit pentru a îngriji pe cei bolnavi și a le oferi alinarea trupească și sufletească. I-ai slujit cu prețul multor jertfe și ai invocat milostivirea divină în favoarea lor, fără să refuzi vreodată pe cei care doreau să te aibă la căpătâiul lor. Puterea deosebită a mijlocirii tale au cunoscut-o nu numai contemporanii tăi, ci și generațiile ulterioare, care te-au invocat în rugăciune.

Încrezător în dragostea binevoitoare cu care l-ai slujit pe însuși Domnul Isus în cei săraci și suferinzi, îndrăznesc să-ți cer ajutor în necazul în care mă aflu.

Mijlocește pentru mine la Acela care este Izvorul Tămăduirii ca să-mi redea sănătatea (să redea sănătatea lui N... ), sau cel puțin să mă întărească (să-l întărească) în clipele grele ale durerii. Ajută-i pe cei care mă îngrijesc să găsească mijloacele potrivite și să aibă răbdarea necesară în fața slăbiciunii mele. Întărește-mă în credința că suferințele cele mai neînsemnate, unite cu cele ale Mântuitorului, sunt ocazii minunate de a dobândi iertare de păcate și merite pentru viața de veci. Mă încredințez sprijinului tău și sunt sigur că astfel rugăciunea îmi va fi ascultată. Amin.

Rugăciune către Maica Domnului
pentru a obține har prin mijlocirea Fericitului Ieremia

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu și Maica noastră, care ai fost iubită cu gingășie de Fericitul Ieremia, te rugăm aprinde în inimile noastre o vie și sfântă iubire față de Dumnezeu și față de aproapele, ca să urmăm exemplul acestui slujitor al tău, care și-a dovedit prin fapte iubirea față de Tatăl ceresc și față de frații în suferință.

Ajută-ne ca, urmând inspirațiile Spiritului Sfânt, să ne angajăm cu sinceritate și seriozitate în opera de promovare a bunei înțelegeri în mediul în care trăim și a unirii tuturor creștinilor în credință și iubire.

O, bună Mamă, care te-ai arătat Fericitului Ieremia ca Regină a cerului spunându-i că Fiul tău este coroana ta strălucită, te rugăm dobândește-ne de la Tatăl ceresc ajutorul de care acum avem atât de mare nevoie și, mai presus de toate, harul suprem să-l cunoaștem, să-l iubim și să-l imităm pe Isus Cristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Amin.

Rugăciune

Fericite Ieremia, pentru tine viața a fost o continuă călătorie spre Dumnezeu. Ajută-mă și pe mine să mă socot călător în viața pământească, pentru ca să mă îndrept cu mai multă ușurință spre cele veșnice și să fac mult bine pe unde trec. Amin.

Invocații către Fericitul Ieremia

- Fericite Ieremia, suflet ales de Dumnezeu, *
- Fericite Ieremia, fiu credincios al sfintei Biserici, *
- Fericite Ieremia, creștin atent la șoapta harului, *
- Fericite Ieremia, pelerin al dragostei divine, *
- Fericite Ieremia, învingătorul dificultăților, *
- Fericite Ieremia, erou al dragostei față de Dumnezeu și față de aproapele, *
- Fericite Ieremia, cinstitor râvnic al Maicii Domnului, *
- Fericite Ieremia, îngrijitor devotat al bolnavilor, *
- Fericite Ieremia, prietenul celor părăsiți, *
- Fericite Ieremia, mărgăritar ales al Răsăritului și al Apusului, *
- Fericite Ieremia, călăuză spre unirea în credință, *
- Fericite Ieremia, model al sufletelor consfințite lui Dumnezeu, *
- Fericite ieremia, victimă a ascultării, *
- Fericite Ieremia, cunoscut făcător de minuni, *
- Fericite Ieremia, exemplu viu de sfințenie, *
- Fericite Ieremia, adorator înflăcărat al Preasfântului Sacrament, *
- Fericite Ieremia, ocrotitorul neamului nostru, *
* roagă-te pentru noi!
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire