pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Cuvinte de viață veșnică.
Sfânta Scriptură în familia creștină
pr. Iosif Bisoc, OFMConv.

Inapoi la cuprins Nr. 93, 17.08.2005
Cartea Faptele Apostolilor - începuturile Bisericii creștine

După ce timp de aproape doi ani ne-am ocupat de aprofundarea scrierilor neotestamentare care-l aveau drept protagonist pe Isus Cristos, în sensul că el era în centrul relatării evangheliștilor, vom încerca, plecând cu această carte, Faptele Apostolilor, să ne cufundăm în analiza formării primelor comunități creștine, de fapt a Bisericii primare, și, în același timp, a abordării teologiei care tocmai se năștea în această Biserică.

Cartea Faptele Apostolilor a fost considerată un corp unitar cu Evanghelia sfântului Luca, deoarece există o unitate de vocabular și de stil; în aceste scrieri, găsim aceleași motive literare și teologice, iar evanghelistul Luca, de profesie medic, a fost unul dintre discipolii sfântului Paul. De fapt, întreaga tradiție creștină ni-l indică pe Luca drept autorul acestei scrieri. Desigur că această scriere, Faptele Apostolilor, ar fi putut să fie inclusă la sfârșitul Evangheliei sfântului Luca, însă s-a considerat oportun ca toate cele patru evanghelii să formeze o unitate teologică și eclezială.

În ceea ce privește locul redactării, acesta nu este bine precizat: au fost menționate mai multe localități dintre care Ahaia, Efesul sau Corintul, însă, din analizarea textelor, cel mai probabil cartea a fost compusă la Roma, până în anul 90 d.C. Limba folosită pentru redactare a fost cea greacă koiné[1] și această carte era destinată, cu precădere, credincioșilor convertiți din păgânism care, totuși erau preocupați de legătura lor cu exigențele Vechiului Testament. De asemenea, nu trebuie excluși nici evreii convertiți din preocupările acestui autor, deoarece, așa după cum vom vedea, mulți dintre protagoniști sunt chiar apostolii și comunitățile venite din rândul iudeilor.

La o primă analiză, vedem că Faptele Apostolilor este structurată în secțiuni ce indică răspândirea Bisericii creștine, plecând de la Ierusalim și sfârșind la Roma. După o scurtă introducere (cf. Fap 1,1-11), privirea este îndreptată către așteptarea Duhului Sfânt (cf. Fap 1,12-26) și mărturia apostolilor la Ierusalim (cf. Fap 2,1-6,7). O dată cu martiriul diaconului Ștefan, începe răspândirea credinței în afara Ierusalimului (cf. Fap 6,8-9,31): tot la acest punct trebuie să subliniem începutul misiunii de creștinizare printre păgâni (cf. Fap 9,32-12-25). Unul dintre protagoniștii cărții este sfântul Paul care începând cu capitolul al XIII-lea își începe călătoriile misionare (cf. Fap 13,1-14,28; 15,36-18,22; 18,32-21,14) întrerupte de Conciliul de la Ierusalim (cf. Fap 15,1-35). Datorită activității sale și invidiei iudeilor, sfântul Paul începe drumul martiriului său și este întemnițat mai întâi la Ierusalim și mai apoi în Cezareea (cf. Fap 21,15-26-32): în cele din urmă sfântul Paul face apel la Roma și atât în timpul călătoriei sale (cf. Fap 27,1-28,16), cât și în timpul șederii sale la Roma (cf. Fap 28,17-31) va da mărturie despre Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu.

Abordarea teologică a cărții este axată pe o temă centrală: Isus Cristos este împlinirea profețiilor Vechiului Testament, iar tot ce înseamnă Biserică creștină își are rădăcinile în predica, minunile și intervențiile lui Dumnezeu în istoria omenirii prin intermediul Fiului său. Biserica ce se formează este martorul credincios al întregului parcurs de mântuire oferit de Dumnezeu oamenilor și, datorită apostolilor și primelor comunități creștine, mesajul evanghelic și Sfânta Tradiție se împletesc spre desăvârșirea unei noi ecleziologii a poporului lui Israel și a păgânilor care vor să îmbrățișeze harul mântuirii.

Vom analiza rând pe rând toate pericopele scripturistice ale cărții Faptele Apostolilor, extrăgând din ele acele adevăruri de care sufletul nostru și familia creștină au nevoie.

 

Notă

[1] Limbă folosită în lumea elenistică din timpul apostolilor și care conținea elemente stilistice și gramaticale de tip literar.

fr. Iosif Bisoc, OFMConv.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire