pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Cuvinte de viață veșnică.
Sfânta Scriptură în familia creștină
pr. Iosif Bisoc, OFMConv.

Inapoi la cuprins Nr. 124, 22.03.2006
Trecerea de la păcat la mântuire prin credință (cf. Rom 1,16-4,25) (I)
Lumea păgână și păcatul (cf. Rom 1,16-2,16)

Partea dogmatică a Scrisorii sfântului Paul către Romani începe cu expunerea temei principale pe care o dezvoltă epistola: prezentarea evangheliei mântuirii. Isus Cristos, prin întruparea sa, a făcut vizibilă iubirea nemărginită a lui Dumnezeu și, de aceea, omul este dator să răspundă acestei iubiri prin deschiderea către el. Istoria revelației lui Dumnezeu ne aduce în prim plan un adevăr și o realitate cruntă a destinului omenesc: păcatul. De aceea, sfântul Paul le scrie romanilor să fie atenți la acest fapt, deoarece toți oamenii, de la Adam și prin el, au păcătuit și au devenit dușmanii propriei fericiri. Aceste argumente sunt tratate în următoarele pericope: firul roșu al epistolei - evanghelia mântuirii (cf. Rom 1,16-17), enunțarea adevărului că toți oamenii sunt păcătoși (cf. Rom 1,18-25), realitatea păcatul în lumea păgână (cf. Rom 1,26-32), judecata dreaptă a lui Dumnezeu (cf. Rom 2,1-16).

Prin încercarea sfântului Paul de a prezenta scrisoarea sa se indică, de fapt, care este tema principală: vestirea evangheliei mântuirii tuturor oamenilor (cf. Rom 1,16-17). Aceste două versete susțin faptul că evanghelia vestită oamenilor este puterea lui Dumnezeu și că este revelația sa prin credință. Adevărul care iese la iveală din cuvintele sfântului Paul este bazat pe argumentul evangheliei, adică puterea mesajului transmis de Cuvântul lui Dumnezeu este caracteristica de bază a oricărei evanghelizări, indiferent de originea celui care ascultă și primește revelația mântuirii.

La începutul explicării cuvântului lui Dumnezeu sfântul Paul reamintește cititorilor săi că toți oamenii sunt păcătoși și că fără intervenția directă a lui Dumnezeu ei nu ar fi reușit să iasă din idolatrie (cf. Rom 1,18-25). Odată cu creația Dumnezeu a sădit în inima omului și capacitatea de cunoaștere a divinului, de aceea, omul nu poate fi scuzat în ceea ce privește rătăcirea idolatriei. Cultul ilicit al zeilor sau al animalelor și, în anumite cazuri, chiar al viciilor sau al diavolului, au dat naștere la diferite anomalii și la diferite concepte religioase și filosofice străine simțământului religios autentic. Sfântul Paul reproșează oamenilor din totdeauna că au schimbat adevărul și pe autorul Adevărului cu minciuna și că s-au dedat la idolatrizarea creației. De fapt, idolatria a fost păcatul primar al fiecărui om și al fiecărui popor, deoarece prin nerespectarea conștiinței și al legilor nescrise din inima lor oamenii s-au îndepărtat de autorul vieții și s-au închinat "[...] chipului omului pieritor, al păsărilor, al patrupedelor și al reptilelor" (Rom 1,23).

Plecând de la realitatea păcatului în omenire, sfântul Paul își îndreaptă privirea către lumea păgână, locul în care păcatul și idolatria își găsesc ambientul cel mai prielnic (cf. Rom 1,26-32). Spațiul vital al religiei păgâne este prezentat de sfântul Paul ca fiind unul plin de răutate, de păcat și de perversiune. Datorită faptului că omul nu a știut să primească adevărul de la Dumnezeu și s-a închis în idolatrie, minciuna care se opune Adevărului i-a deviat conștiința omului și, de aceea, acesta s-a dedat la cele mai josnice vicii: homosexualitatea, crima, violența, nedreptatea etc. Sfântul Paul face acest paralelism între viața de familie și păcat, deoarece importanța familie era vitală pentru omul antic: cel care se îndepărta de familie era în pericolul de a muri sau de a fi făcut sclav, deoarece îi lipsea protecția clanului sau al familiei. În această ordine de idei, apostolul neamurilor vorbește despre păcat ca fiind o descătușare a patimilor rușinoase și o schimbarea a raporturilor fiești. Da! În momentul în care omul abandonează viața de închinare către Dumnezeu devine idolatru și schimbă bunul simț cu păcatul și viața imorală. Ceea ce este interesant în cuvintele sfântului Paul este tocmai faptul că el îi acuză pe păgâni că aceștia cunoșteau cele drepte ale lui Dumnezeu (aici este vorba de liberul arbitru) și cu toate acestea ei săvârșesc păcatul și nelegiuirea.

De aceea, autorul sacru le aduce aminte cititorilor săi o urmarea firească a faptelor lor: judecata dreaptă a lui Dumnezeu (cf. Rom 2,1-16). După discursul de acuzare și de condamnare a faptelor și păcatelor oamenilor din lumea păgână, sfântul Paul își îndreaptă atenția către cei care devin judecători ai aproapelui. Este surprinzătoare această schimbare de atitudine din partea sa, deoarece, la prima vedere, este îndreptățită condamnarea celor care păcătuiesc. Însă sfântul Paul dorește să-i avertizeze pe aceia care deveneau judecătorii altora fără să-și schimbe propria viață: de fapt, ei deveneau judecători ai propriilor acțiuni! Sfântul Paul reamintește tuturor că numai Dumnezeu este judecătorul drept al omenirii și că va judecat pe fiecare după faptele proprii: prima dată pe iudei, cei supuși legii și, mai apoi, pe păgâni, cei supuși legii conștiinței lor. Ceea ce trebuie să facă creștinul constă în faptul de a duce o viață curată în conformitate cu planul și legile lui Dumnezeu cel viu și al învățăturii lui Isus Crisots, Fiul său, în concret, evanghelia transmisă de către apostol.

Cuvintele sfântului Paul sunt dure, dar adevărate! Nimic nu poate schimba viața omului decât păcatul, mândria și perversiunea. Dacă trebuie să privim cu sinceritate în viața familiilor creștine poate că este timpul să ne facem "mia culpa", deoarece lipsa de modestie, neînfrânarea, egoismul și viciile ne îndepărtează de Dumnezeu. Noi creștinii, care spunem și credem că avem adevărul lui Dumnezeu, suntem primii care greșim, deoarece dacă nu practicăm aceste nelegiuiri ale desfrâului firii, de multe ori ne complăcem în a le tolera sau prin neutralitatea noastră aprobăm toate legile care sunt împotriva vieți de familie: avortul, eutanasia, căsătoria civilă a homosexualilor etc. Sub apanajul libertății de exprimare și de identitate (drepturi, de altfel, legitime ale omului), ne ascundem incapacitatea noastră de a spune care sunt principiile creștin în materie de sexualitate și căsătorie.

 

Scrisoarea către episcopii Bisericii Catolice despre colaborarea bărbatului și a femeii în Biserică și în lume, nr. 2:

"În acești ultimi ani s-au conturat noi tendințe în abordarea problemei femeii. O primă tendință subliniază puternic condiția de subordonare a femeii, cu scopul de a suscita o atitudine de contestare. Femeia, pentru a fi ea însăși, se constituie ca antagonistă a bărbatului. La abuzurile de putere, ea răspunde printr-o strategie de căutare a puterii. Acest proces duce la o rivalitate între sexe, în care identitatea și rolul unuia sunt asumate în dezavantajul celuilalt, cu consecința de a introduce în antropologie o confuzie dăunătoare, ale cărei aspecte secundare cele mai imediate și nefaste se regăsesc în structura familiei.

O a doua tendință se distinge din prima. Pentru a evita orice supremație a unui sex sau a altuia, se tinde spre eliminarea diferențelor dintre ele, acestea fiind considerate simple efecte ale unei condiționări istorico-culturale. În această nivelare, diferența trupească, numită sex, este minimalizată, în timp ce dimensiunea strict culturală, numită gen, este subliniată la maximum și considerată primară. Umbrirea diferenței sau dualitatea sexelor produce consecințe enorme la diverse niveluri. Această antropologie, care intenționa să favorizeze perspective egalitariste pentru femeie, eliberând-o de orice determinism biologic, a inspirat de fapt ideologii care promovează, de exemplu, punerea în discuție a familiei, datorită caracterului său natural biparental (alcătuită din tată și mamă), echivalarea homosexualității cu heterosexualitatea, un model nou de sexualitate polimorfă".

fr. Iosif Bisoc, OFMConv.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire