pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Dumnezeu vorbește copiilor săi. Texte din Biblie
achizitionare: 01.06.2003

DIN CĂRȚILE NOULUI TESTAMENT

DUMNEZEU SE ȚINE DE CUVÂNT: ISUS ESTE MESIA

46. El este Fiul Celui Preaînalt

Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Gabriel, ca mesager al său, la Nazaret, la o fecioară cu numele Maria. Ea era logodită cu Iosif, un bărbat din familia regelui David. Gabriel a venit la Maria și i-a spus: «Bucură-te, Marie! Dumnezeu este cu tine. El te-a ales». Maria s-a speriat și s-a gândit ce ar putea să însemne aceste cuvinte. Dar Gabriel a spus: «Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. El te iubește. Vei zămisli un copil; vei naște un fiu. Să-i pui numele Isus. El va fi mare și Fiul Celui Preaînalt va fi numit».

Maria a întrebat: «Cum se va întâmpla aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?». Gabriel i-a răspuns: «Duhul Sfânt, puterea Celui Preaînalt, va veni peste tine. Lui Dumnezeu nimic nu-i este cu neputință». Atunci Maria a zis: «Eu sunt slujitoarea Domnului. Cum vrea Dumnezeu, așa să fie cu mine» (Luca 1, 27-38).

 

47. Îl cheamă Emanuel - Dumnezeu este cu noi

Iosif era un bărbat drept și evlavios. El a observat că logodnica sa, Maria, aștepta un copil. Pentru că o iubea și nu voia să o nedreptățească, s-a gândit să se despartă de ea fără vâlvă. Dar noaptea a văzut pe un trimis al lui Dumnezeu, un înger. Acesta i-a spus: «Iosife, fiul lui David, nu te teme. Ia-o pe Maria la tine. Copilul pe care ea îl așteaptă este de la Duhul Sfânt. Ea va avea un fiu, iar tu să-i dai numele Isus. Căci el va împăca poporul cu Dumnezeu». Așa s-a împlinit ce spusese profetul Isaia: «Iată, fecioara va zămisli. Ea va naște un fiu; acestuia i se va da numele Emanuel, ceea ce înseamnă: 'Dumnezeu este cu noi'» (Matei 1).

 

48. Se va naște în Betleem

În vremea aceea, la Roma domnea împăratul Augustus. El a poruncit: «Toți oamenii care trăiesc în imperiul meu să fie trecuți pe liste. Fiecare în localitatea din care se trage familia lui». De aceea, Iosif cu Maria s-au dus de la Nazaret la Betleem, orașul natal al familiei lui David. Acolo l-a născut Maria pe fiul ei, întâiul-născut. Ea l-a înfășat în scutece și l-a așezat într-o iesle. La han nu găsiseră loc.

În apropiere de Betleem se aflau păstori la turmele lor. La ei a venit trimisul lui Dumnezeu. Strălucirea luminii lui i-a învăluit. Păstorii s-au temut tare. Dar îngerul le-a spus: «Nu vă temeți. Vă vestesc vouă și întregului popor o bucurie mare: astăzi s-a născut Mântuitorul în orașul lui David; El este Domnul, îl veți recunoaște: un copil înfășat în scutece care este culcat într-o iesle».

Deodată pe câmp au fost mulți îngeri. Ei îl lăudau pe Dumnezeu și strigau: «În cer se cântă cântări de slavă lui Dumnezeu, iar pe pământ oamenii au pace, pentru că Dumnezeu îi iubește». Apoi păstorii au rămas iar singuri. Ei și-au spus unul celuilalt: «Haideți să mergem la Betleem și să vedem ce s-a petrecut acolo!». S-au grăbit într-acolo și au găsit pe Maria pe Iosif și copilul, care era culcat în iesle. Au văzut și au povestit ce le spusese Dumnezeu despre acest copil. Toți care auzeau se minunau. Maria însă păstra în inima ei toate cele ce se petreceau și cugeta asupra lor.

Păstorii s-au reîntors la turmele lor. Ei cântau cântări de laudă și îi mulțumeau lui Dumnezeu pentru tot ce auziseră și văzuseră. Când copilul a împlinit opt zile, i s-a dat numele pe care îl spusese Gabriel: «Isus» - ceea ce înseamnă «Dumnezeu mântuiește» (Luca 2, 1-21).

 

49. El este Regele iudeilor

În vremea când s-a născut Isus, domnea Irod ca rege în Ierusalim. Pe atunci au venit bărbați înțelepți de la răsărit la Ierusalim. Ei au întrebat: «Unde este regele nou născut al iudeilor? Noi am văzut cum a răsărit steaua lui. Acum am venit să ne închinăm lui».

Când regele Irod a auzit aceasta s-a speriat. Cu el s-au speriat toți cei care trăiau în Ierusalim. Irod a chemat preoții și învățătorii care cunoșteau Sfintele Scripturi. I-a întrebat: «Unde se va naște Mesia, Mântuitorul?». Ei i-au răspuns: «El se va naște în Betleem. Așa spune profetul Mihea: 'Tu, Betleeme din țara lui Iuda, ești un oraș însemnat, un oraș regesc, căci în tine se va naște acela care trebuie să călăuzească și să conducă poporul lui Israel'».

Irod i-a trimis pe înțelepți la Betleem: «Mergeți, căutați copilul. Când îl găsiți, dați-mi de știre, ca să merg și eu acolo și să mă închin lui». Când magii au pornit la drum, steaua pe care ei o văzuseră la răsărit a mers înaintea lor. Deasupra casei în care se afla Isus s-a oprit. Atunci ei s-au bucurat din toată inima. Au intrat în casă, au găsit-o pe Maria și copilul, s-au înclinat adânc în fața lui și l-au adorat. Apoi i-au dat darurile lor: aur, tămâie și smirnă. Noaptea, însă, Dumnezeu le-a poruncit să nu se mai întoarcă la Irod. De aceea ei au pornit spre patrie pe un alt drum (Matei 2, 1-12).

 

50. Este prigonit

Noaptea Dumnezeu i-a poruncit lui Iosif în vis: «Scoală-te! Ia copilul și pe mama lui. Pleacă în Egipt și rămâi acolo până când îți voi spune altceva. Irod vrea să pună să fie căutat copilul și să-l omoare». Imediat, atunci noaptea, Iosif s-a sculat și a fugit cu Maria și cu copilul Isus în Egipt. Irod, însă, a observat că magii nu s-au mai întors la Ierusalim. S-a mâniat și a poruncit: «În Betleem și în împrejurimile orașului să fie uciși toți băieții care încă nu au împlinit doi ani». După ce Irod a murit, un înger al lui Dumnezeu i-a spus lui Iosif în vis: «Scoală-te! Ia copilul și pe mama lui! Întoarceți-vă în țara lui Israel». Iosif s-a sculat. El s-a întors cu Maria și cu copilul Isus în țara lui Israel. S-au stabilit la Nazaret (Matei 2, 13-23).

 

51. El aparține lui Dumnezeu

Părinții lui Isus mergeau în fiecare an în pelerinaj la Ierusalim, de sărbătoarea Paștelui. Când Isus avea doisprezece ani, l-au luat cu ei. După zilele de sărbătoare au pornit la drum către casă. Isus însă a rămas în Ierusalim. Părinții lui nu au observat. Seara l-au căutat la rude și la prieteni. Pentru că nu l-au găsit, s-au întors înapoi la Ierusalim. L-au căutat pe fiul lor în tot orașul. Abia a treia zi l-au găsit în Templu. Isus stătea cu învățătorii Sfintei Scripturi, îi asculta și le punea întrebări. Toți se minunau de modul în care El întreba și răspundea.

Când părinții lui l-au văzut, au fost surprinși. Mama lui i-a spus: «Copile, de ce ai făcut aceasta? Tatăl tău și eu te-am căutat plini de neliniște». Isus le-a răspuns: «De ce m-ați căutat? Voi nu știați că locul meu este în Casa Tatălui meu?». Apoi Isus s-a întors cu ei la Nazaret și era ascultător față de ei (Luca 2, 41-52).

 

52. Mărturia Botezătorului

Ioan, fiul preotului Zaharia și al soției sale Elisabeta, trăia în pustiu. Când Dumnezeu l-a chemat să-i fie mesager, s-a dus în ținutul Iordanului și a spus oamenilor: «Convertiți-vă! Schimbați-vă viața! Botezați-vă în Iordan, pentru ca Dumnezeu să vă ierte vina!». Era așa cum stă scris în cartea profetului Isaia:

«Un glas strigă în pustiu: 'Pregătiți Domnului o cale, faceți un drum neted pentru Dumnezeu! Orice vale să se ridice, orice munte și deal să se coboare. Ce e strâmb să se îndrepte și ce este colțuros să se netezească. Și toate făpturile vor vedea mântuirea pe care o dăruiește Dumnezeu'» (Isaia 40, 3-5).

Mulți oameni au venit la Ioan, la Iordan. Ei cereau botezul și întrebau: «Ce să facem?». Ioan spunea: «Cine are două haine să dea una celui care nu are nici una. Cine are de mâncare să împartă cu cel flămând». Vameșilor le zicea: «Nu luați mai mult decât este stabilit!» Iar soldaților: «Nu jefuiți, nu profitați de puterea voastră, fiți mulțumiți cu solda».

Mulți erau de părere că Ioan era Mesia, Mântuitorul. Dar Ioan le-a spus: «Eu vă botez numai cu apă. Dar după mine vine unul care este mai puternic decât mine. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg sandalele. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu focul judecății» (Luca 3, 1-18).

 

53. Mărturia Tatălui

Când Isus avea aproximativ treizeci de ani, a venit la Ioan, la Iordan. El a cerut botezul ca și ceilalți. Apoi s-a rugat. Atunci cerul s-a deschis și Duhul Sfânt a coborât asupra lui Isus, așa cum coboară, plutind în aer, un porumbel. Din cer a vorbit un glas: «Tu ești Fiul meu iubit, în tine mi-am găsit desfătarea» (Luca 3, 21-23).
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire