pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Prezentarea cărților Noului Testament
achizitionare: 08.05.2003; sursa: Editura Sapientia

Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni

Autorul. Faptul că în câteva manuscrise vechi importante lipsește indicarea destinatarului ca și modificarea de ton față de celelalte scrisori, i-a determinat pe unii exegeți să considere ca autor al scrisorii un discipol al sfântului Paul. Dar tradiția creștină, conținutul tematic și modul de argumentare, asemănător celorlalte scrisori ale sfântului Paul, dovedesc apartenența acestei scrisori la cele pauline.

Forma și stilul. Caracteristic acestei scrisori este stilul: abundența sinonimelor și a semitismelor, lungimea frazelor, sintaxa supraîncărcată, înlănțuiri de complemente și participii, multe intercalări și repetiții.

Scopul și destinatarii. Comunitatea creștină din Efes a fost întemeiată de sfântul Paul în cea de-a doua și de-a treia călătorie misionară, Apostolul locuind aici vreo 3 ani (Fap 18,19-21; 19,1-20,1). Fiind în închisoare la Roma, sfântul Paul află vești prin Epafras și Onesim despre noile situații din comunitățile Asiei Mici și le scrie pentru a le atrage atenția asupra pericolului recăderii în mentalitatea păgână preocupată de religia misterelor, elemente cosmice, ființe îngerești.

Structura - Introducerea (1,1-2) este clasică. Este menționat autorul și destinatarii. Urmează un imn de laudă adresat lui Dumnezeu pentru alegerea, eliberarea, darul cunoașterii și unitatea întregului univers sub un singur cap, care este Cristos (1,3-14). Apostolul își continuă rugăciunea cerându-i lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să-l ilumineze pentru a înțelege domnia lui Cristos asupra oricărei puteri (1,15-23). Mântuirea, atât a iudeilor, cât și a păgânilor, se realizează prin învierea lui Cristos și prin harul său (2,1-10). Cristos, "pacea noastră", i-a reconciliat pe toți și a format Biserica (2,11-22). În continuare, Apostolul se prezintă ca "prizonier al lui Cristos" pe care Dumnezeu l-a ales prin harul său pentru a-și realiza planul revelat apostolilor și profeților, adică unirea dintre iudei și păgâni. Reconcilierea lumii este legată de dărâmarea zidului care-l izolează pe Israel de celelalte națiuni (3,1-21). După aceste considerații dogmatice, Apostolul dă o serie de recomandări pentru viața creștinilor: să construiască trupul lui Cristos în unitate și în diversitatea darurilor (4,1-16); să construiască o viață nouă prin dezbrăcarea de omul cel vechi și îmbrăcarea în omul cel nou (4,17-31); să fie fii ai luminii, renunțând la comportamentul trecut (4,32-5,20); să stabilească în familie raporturi noi, bazate pe supunere și iubire (5,21-6,9); să poarte cu curaj lupta credinței (6,10-20). După câteva informații cu caracter personal (6,21-22), urmează salutul final (6,23-24).

Locul și data. Tradiția creștină primară este unanimă în a considera Roma ca loc al redactării scrisorii de către sfântul Paul, în timpul primei detenții, între anii 61-63. Mai recent, unii exegeți au susținut teoria redactării scrisorii la Cezareea.

Teologia. Scrisoarea către Efeseni conține sinteza cea mai vastă a învățăturii sfântului Paul. Este dezvoltată, în forma cea mai sistematică și completă, tema suveranității universale a lui Cristos, abolind distincția dintre evrei și păgâni pentru a se crea un unic popor al lui Dumnezeu, Biserica, trupul lui Cristos, ca o realitate profund unitară: un trup în care Cristos este capul, un templu care îl are drept piatră unghiulară pe Cristos și este construit pe temelia apostolilor, a profeților și a învățătorilor, o Mireasă iubită și sfințită de Cristos. Dacă în scrisorile anterioare Biserica era prezentată mai mult ca formată din comunități locale, aici Biserica este o realitate universală care, deși marcată de timp, tinde spre veșnicie, spre plinătatea lui Cristos.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire