pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Prezentarea cărților Noului Testament
achizitionare: 08.05.2003; sursa: Editura Sapientia

Scrisoarea sfântului apostol Paul către coloseni

Autorul. Tradiția a atribuit această scrisoare, încă de la început, sfântului Paul. Particularitățile lingvistice și ideile originale, în comparație cu celelalte scrisori pauline, i-au făcut pe unii exegeți să pună la îndoială apartenența scrisorii. Este posibil ca sfântul Paul să fi încredințat redactarea scrisorii unui discipol (Timotei), iar aspectele stilistice și de limbaj se pot explica prin înaintarea în vârstă a Apostolului și situația diferită.

Forma și stilul. Tonul scrisorii este mai distant, frazele sunt eliptice, uneori confuze sau cu greșeli, apar multe repetiții și sinonime și câteva imnuri liturgice.

Scopul și destinatarii. Comunitatea creștină din Colose, înființată de Epafras, nu a fost vizitată niciodată de sfântul Paul. Fiind în închisoare la Roma, află vești prin Epafras, Onesim și Tihic despre noile situații din comunitatea din Colose și le scrie pentru a-și exprima bucuria că ei au rămas statornici în credință, dar și pentru a le atrage atenția asupra pericolului propagandei iudaizanților și a celor care propagau învățături greșite bazate pe religia misterelor, elementele cosmice, ființe îngerești.

Structura. Scrisoarea începe prin salutul Apostolului către destinatari. El îi mulțumește lui Dumnezeu pentru fervoarea comunității (1,1-8) și se roagă pentru progresul constant în cunoașterea lui Dumnezeu (1,9-11). În partea doctrinară, sfântul Paul îi îndeamnă pe coloseni să-l laude pe Dumnezeu pentru măreția răscumpărării, exprimată printr-un imn cristologic în care este pus în lumină primatul lui Cristos asupra întregii creații (1,15-22). Misiunea Apostolului este legată de proclamarea regalității universale a lui Cristos, fapt ce exclude orice învățătură nouă (1,24-2,23). În partea morală, sfântul Paul insistă asupra obligațiilor care rezultă prin renașterea în Cristos: căutarea celor de sus, moartea omului vechi, viața comunitară (3,1-17); apoi dă sfaturi practice membrilor familiei (3,18-4,1) și ai comunității (4,2-6). Concluzia este formată din informații personale, saluturi și scurte învățături (4,7-18).

Locul și data. Scrisoarea datează din prima captivitate romană (între 61-63). Mai recent, unii exegeți au susținut teoria redactării scrisorii la Efes sau Cezareea, iar alții consideră că a fost scrisă de un discipol după moartea sfântului Paul pe la anul 70.

Teologia. Scrisoarea către Coloseni se remarcă prin cristologia specifică, ce este însoțită de o soteriologie cosmologică. Cristos deține primatul în creație, pentru că totul a fost creat în el și subzistă prin el, și deține primatul în înviere pentru că prin moartea lui a reconciliat universul. El este plinătatea lui Dumnezeu, capul Bisericii și stăpânul tuturor forțelor cosmice. Perspectiva cosmică legată de cea cristologică influențează conceptul de Biserică. Aceasta este numită "trupul lui Cristos" și este o reprezentare colectivă a mântuirii. În funcție de credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat pe Cristos din morți, creștinul și întreaga comunitate au înviat deja împreună cu Cristos.

Apostolul trebuie să vestească lumii misterul pe care l-a revelat Dumnezeu: Cristos. Predicarea cuvântului și învățătura credinței este o obligație ce revine și fiecărui membru din comunitate. Accentuând această angajare misionară colectivă, sfântul Paul vede problema escatologică dintr-o perspectivă nouă. Timpul este interpretat ca o durată care trebuie să aducă profit prin cucerirea obiectului speranței și al credinței.

Prin Botez, creștinii sunt deja în starea de înviere, purtători ai unei vieți noi, așteptând ca aceasta să se manifeste pe deplin.
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire