pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Prezentarea cărților Noului Testament
achizitionare: 08.05.2003; sursa: Editura Sapientia

Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni

Autorul. După mărturia tradiției creștine și indicațiile din text, Scrisoarea a doua către Tesaloniceni a fost atribuită sfântului Paul. Caracterul diferit al scrisorii, în comparație cu Scrisoarea întâi către Tesaloniceni, și mai ales o perspectivă escatologică cu totul diferită, i-a făcut pe unii exegeți necatolici să pună în discuție autorul, presupunând că ar fi o reelaborare a primei scrisori către tesaloniceni spre sfârșitul sec. I. Este posibil totuși ca în comunitatea din Tesalonic să se fi produs schimbări majore de la primirea primei scrisori, ceea ce impune o altă tonalitate și un alt conținut.

Forma literară și stilul. Există o mare diferență între stilul acestei scrisori și cel din Scrisoarea întâi către Tesaloniceni. Lipsesc expresiile de îndemn și încurajare, adresarea este mai distantă. Limbajul este cel comun din viața de fiecare zi, apar multe apoziții și sinonime.

Scopul și destinatarii. În afară de indicațiile interne, nu avem alte informații despre schimbările survenite în Biserica din Tesalonic după prima scrisoare. Cert e că Apostolul a primit informații despre o stare continuă de persecuție a creștinilor din Tesalonic. Pe lângă această situație, se observă o oarecare confuzie în comunitate din cauza unor pretinse revelații și a interpretării greșite a unor expresii din prima scrisoare, ceea ce duce la formarea opiniei că venirea Domnului (parusia) este atât de aproape încât se neglijează munca și se ajunge la un fel de trândăvie și laxism care aminteau de viața păgână anterioară convertirii. Sfântul Paul se vede astfel nevoit să scrie scurt, dar cu autoritate, această scrisoare.

Structura. După o scurtă prezentare a celor care trimit scrisoarea, Paul, Silvan și Timotei, sunt salutați destinatarii (1,1-2). Apoi, se aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru perseverența tesalonicenilor în persecuție (1,3-12). Apostolul arată în continuare că venirea Domnului nu trebuie considerată iminentă, căci va avea loc mai întâi apostazia și demascarea lui Anticrist (2,1-12). Mulțumind din nou pentru vocația creștină a tesalonicenilor, sfântul Paul îi îndeamnă să rămână perseverenți pentru că Domnul este fidel și-i va ajuta (2,13-3,5). Apoi, îi mustră cu severitate pe cei leneși, propunându-le să muncească, după exemplul său, pentru a nu fi o povară pentru comunitate (3,6-15). În încheiere, după o scurtă binecuvântare, Apostolul precizează că a semnat cu mâna proprie scrisoarea pentru a se evita falsificarea sau interpretarea greșită a învățăturilor sale (3,16-18).

Locul și data. Scrisă la puțin timp după cea dintâi, această scrisoare datează din anul 51 și a fost scrisă tot din Corint.

Teologia. Ca și în Scrisoarea întâi către Tesaloniceni, tema principală este escatologia. Venirea Domnului nu este iminentă, așa cum au interpretat unii din prima lui scrisoare. Ziua venirii rămâne nedeterminată, la fel ca în toată tradiția creștină, și Apostolul face o interpretare a istoriei în cheie apocaliptică: apostazia, Anticristul, omul nelegiuirii, este în opoziție față de Dumnezeu (2,3-4), iar forțele negative care sunt sub influența Satanei (2,9-12) acționează în istorie și se opun lui Cristos și celor care îi aparțin lui. Această prezență a forțelor negative nu trebuie să surprindă. Dumnezeu nu le distruge încă, el are un plan care este deja în acțiune și care se va împlini o dată cu venirea Domnului, când tot răul va fi îndepărtat. În contact direct cu problemele și provocările evenimentelor istorice, creștinul nu va înceta să facă binele (3,13) și va rămâne mereu în contact din ce în ce mai profund cu Dumnezeu și cu Fiul său, Cristos (3,5). El își va întări speranța și se va angaja cu perseverență, fără ca să evadeze, prin lene, din mersul istoriei (2,15-3,10).
 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire