pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Scrisoarea Sfântului Apostol Iuda


Capitole: 1


Destinatarii

11 Iuda, slujitor al lui Isus Cristos și frate al lui Iacob, către cei chemați, iubiția de Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Cristos: 2 îndurarea, pacea și iubirea să fie din belșug cu voi.

Pericolul învățăturii false
(2Pt 2,1-17)
    3 Iubiților, aveam o mare dorință să vă scriu despre mântuirea noastră comună, dar m-am văzut nevoit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința încredințată sfinților o dată pentru totdeauna. 4 Pentru că s-au strecurat printre voi unii oameni necredincioși, care au fost proscriși de mai înainte pentru această condamnare. Ei schimbă harul Dumnezeului nostru în desfrânare și îl reneagă pe unicul stăpân și domn al nostru, Isus Cristos.
    5 Vreau să vă reamintesc, deșib știți toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a salvat poporul din Egipt o dată pentru totdeauna, la urmă i-a făcut să piară pe cei necredincioși, 6 iar pe îngerii care n-au păstrat propria lor demnitate, ci au părăsit însăși locuința lor, i-a ținut în întuneric în lanțuri veșnice pentru ziua cea marec a judecății. 7 Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din jurul lor, care la fel ca ele s-au dedat la desfrâu și au căzut în vicii contra naturiid, au devenit exemplu pentru că suferă pedeapsa focului veșnic.
    8 Tot așa și aceștia, în vedeniilee lor, își întinează trupul, resping autoritatea Domnului și insultă ființele mărețe. 9 Dar arhanghelul Mihaelf, când se certa cu diavolul, disputându-și trupul lui Moise, nu a îndrăznit să aducă o judecată insultătoare, ci a spus: "Să te mustre Domnul!" 10 Însă aceștia insultă cele ce nu cunosc și își găsesc pieirea în cele pe care le fac din instinct, ca niște animale fără minte.
    11 Vai de ei pentru că au urmat calea lui Cain, au căzut pradă rătăcirii lui Balaam, de dragul câștigului, și au pierit în răzvrătirea lui Core. 12 Aceștia sunt ca niște pete murdare la mesele voastre comunitare la care iau parte și se îndoapă cu nerușinare: nori fără apă, purtați de vânturi de ici-colo, pomi fără rod la sfârșitul toamnei; morți de două ori, dezrădăcinați, 13 valuri furioase ale mării care își spumegă nerușinarea, stele rătăcitoare cărora le este păstrată bezna întunericului pentru veșnicie.
    14 Tot despre ei a profetizat Enohg, al șaptelea de după Adam, când spune: "Iată, a venit cu zecile de mii de sfinți ai săi 15 ca să țină judecata împotriva tuturor și să-i condamne pe cei necredincioși pentru toate faptele necredinței lor pe care le-au făcut și pentru cuvintele insultătoare pe care ei, păcătoși necredincioși, le-au spus împotriva lui". 16 Ei sunt nemulțumiții care murmură, care umblă după poftele lor; gura le vorbește cuvinte înfumurate, arătând admirație pentru oameni ca să obțină favoruri.

Îndemnuri pentru viața creștină
    17 Dar voi, iubiților, amintiți-vă de cuvintele pe care vi le-au spus de mai înainte apostolii Domnului nostru Isus Cristos, 18 pentru că vă spuneau: "În timpul de pe urmă vor fi batjocoritori, care umblă după poftele lor nelegiuite". 19 Aceștia sunt cei care fac dezbinări, senzualii, care nu au Duh.
    20 Dar voi, iubiților, clădiți-vă pe credința voastră preasfântă, rugându-vă în Duhul Sfânt; 21 păstrați-vă în iubirea lui Dumnezeu, așteptând îndurarea Domnului nostru Isus Cristos spre viața veșnică. 22 Pe cei care sunt șovăitori, întăriți-i;h 23 pe alții, salvați-ii, smulgându-i din foc, pe ceilalți compătimiți-ij, dar cu teamă, detestând până și haina aceluia al cărui trup a fost întinat.

Binecuvântare finală
    24 Celui care poate să vă ferească de la cădere și să vă prezinte înaintea gloriei sale neprihăniți și cu bucurie, 25 unicului Dumnezeu, Mântuitorului nostru, prin Isus Cristos, Domnul nostru, glorie, mărire, tărie și putere, înaintea tuturor veacurilor și acum și în vecii vecilor! Amin.

Note de subsol


a Unele manuscrise au: sfințiți.
b Multe manuscrise importante au o altă structură a versetului: Deși știți o dată pentru totdeauna aceste lucruri, că Domnul a salvat poporul din Egipt, la urmă...
c Lit.: pentru judecata zilei celei mari.
d Lit.: au umblat după trup străin. Imoralitatea și perversiunea acestor orașe iese în evidență prin homosexualitate și bestialitate.
e Tonul grav al expresiei și al contextului arată că este vorba de pretinsele "revelații" ale învățătorilor falși, prin care aceștia își justifică faptele imorale, își necinstesc trupul, îl insultă pe Dumnezeu și pe mesagerii lui - îngerii.
f După cartea apocrifă Înălțarea lui Moise, care descrie disputa dintre Mihael și diavol, Moise ar fi acuzat de crimă (uciderea egipteanului), fapt pentru care diavolul pretinde stăpânirea trupului său.
g Autorul face aluzie la o carte nebiblică, numită Cartea lui Enoh, cunoscută contemporanilor săi. Despre patriarhul Enoh cf. Gen 5,3-24.
h În loc de: întăriți-i, câteva manuscrise importante au: îndurați-vă de ei.
i Multe manuscrise adaugă: cu teamă.
j Multe manuscrise au: întăriți-i.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire