pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Scrisoarea către Evrei


Capitole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Dumnezeu a vorbit prin Fiul său

11 După ce în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți, Dumnezeu, 2 în aceste zile din urmăa, ne-a vorbit nouă prin Fiulb, pe care l-a pus moștenitor a toate, prin care a făcut și veacurilec. 3 Acesta, fiind strălucirea gloriei și chipul ființeid sale și ținând toate prin cuvântul puterii sale, după ce a săvârșit purificarea păcatelore, s-a așezat la dreapta maiestății, în cerurif, 4 devenind cu atât mai presus decât îngerii, cu cât a moștenit un nume mai deosebit decât al lor.

Fiul este mai presus de îngeri
    5 De fapt, căruia dintre îngeri i-a spus vreodată:
    Fiul meu ești tu;
    eu astăzi te-am născut

și iarăși:
    Eu îi voi fi lui Tată
    și el îmi va fi Fiu
?
6 Dar, din nou, când îl introduce pe primul născutg în lume, spune:
    Și să-l adore toți îngerii lui Dumnezeu.
7 Iar cu privire la îngeri spune:
    Cel care îi face pe îngerii săi duhuri
    și pe slujitorii săi flăcări de foc
h,
8 dar cu privire la Fiul:
    Tronul tău, Dumnezeule, este în vecii vecilor,
    și sceptrul dreptății este sceptrul împărăției tale
i.
9     Ai iubit dreptatea și ai urât nelegiuirea,
    de aceea, Dumnezeule, te-a uns Dumnezeul tău
    cu untdelemnul bucuriei mai presus de cei părtași cu tine
.
10 Și:
    Tu, Doamne, de la început ai întemeiat pământul,
    și lucrările mâinilor tale sunt cerurile.

11     Ele vor pieri, dar tu rămâi
    și toate se vor învechi ca o haină
,
12     iar tu le vei înfășura ca pe o mantie;
    și ca o hainăj vor fi schimbate,
    dar tu ești același, iar anii tăi nu se vor sfârși
.
13 Și căruia dintre îngeri i-a zis vreodată:
    Șezi la dreapta mea
    până când voi pune pe dușmanii tăi
    sub picioarele tale?
k
14 Oare nu sunt ei toți duhuri care slujesc, trimiși cu o misiune în folosul acelora care vor moșteni mântuirea?

Note de subsol


a Lit.: în ultima dintre aceste zile. Spre deosebire de VT, unde intervenția decisivă a lui Dumnezeu era situată într-un viitor nedeterminat, autorul afirmă aici că timpurile de pe urmă, epoca mesianică, sunt deja prezente. Creștinii participă deja la bunurile definitive, promise pentru aceste timpuri.
b Lit.: printr-un Fiu. Printr-o structură simetrică, dar opusă v. 1, acest verset scoate în evidență diferența dintre revelația VT și revelația definitivă în Cristos: revelația din VT este adresată în trecut, "în multe rânduri și în multe moduri, părinților noștri, prin profeți", pe când cea nouă este în prezent, o singură dată (lipsa articolului de la substantivul "Fiu"), adresată nouă, prin Fiul.
c Unele versiuni traduc: univers, lume. Termenul grec aion, echivalând cu cel latin aevum, desemnează un interval de timp ce nu are limite perceptibile.
d Lit.: amprenta substanței. Autorul nu se mulțumește cu o descriere a atributelor divine, ca în textul din care se inspiră (Înț 7,25-26), și nici nu folosește un limbaj filozofic, ci alege o expresie abstractă care să redea relația profundă a Fiului cu Dumnezeu, nelimitată de vreun aspect particular. Prin această expresie și cea anterioară, strălucirea gloriei, autorul ni-l prezintă pe Fiul ca distinct de Tatăl dar intim unit cu el și de aceeași substanță.
e Multe manuscrise adaugă: prin el însuși.
f Lit.: în regiunile înalte. Este o expresie poetică folosită și în LXX pentru a indica cerurile. În Biblie, această expresie nu caută localizarea simplistă a lui Dumnezeu, ci descrie transcendența lui.
g Titlul "primul născut" exprimă aici superioritatea dată de Dumnezeu lui Isus Cristos față de oameni și îngeri, o dată cu victoria pascală.
h Mulți comentatori înțeleg textul în felul următor: Cel care își face mesageri din vânturi și slujitori din flăcările de foc.
i Unele manuscrise importante au în loc de: împărăției tale, împărăției lui.
j În unele manuscrise lipsește: ca o haină.
k Lit.: scăunel sub picioarele tale. Cf. n. Lc 20,43.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire