pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni


Capitole: 1 2 3 4 5 6


Adresa

11 Paul, apostol al lui Cristos Isus, prin voința lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efesa și care cred în Cristos Isus: 2 har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Cristos.


II. PARTEA DOCTRINARĂ
REVELAREA MISTERULUI LUI CRISTOS ÎN BISERICĂ

Imn de mulțumire
    3 Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cereștib, în Cristos, 4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea lui. În iubirec 5 el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinței sale, 6 spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleșit în [Fiul] său preaiubit. 7 În el avem răscumpărarea prin sângele său, iertarea păcatelor după bogăția harului său 8 pe care l-a revărsat cu prisosință asupra noastră în toată înțelepciunea și priceperea. 9 El ne-a făcut cunoscut misterul voinței sale după planul binevoitor pe care l-a hotărât de mai înainte în el, 10 ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea timpurilor: [și anume] să fie reunited toate lucrurile cele din cer și cele de pe pământ sub un singur cap, Cristos. În el, 11 în care am fost chemați, am fost rânduiți de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinței sale, 12 ca noi care mai dinainte am sperat în Cristos să fim spre lauda gloriei sale. 13 În el, și voi, ascultând cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre în care ați crezut, ați fost însemnați cu sigiliul în Duhul Sfânt, cel promis. 14 El este arvuna moștenirii noastre până la răscumpărarea celor pe care i-a dobândit spre lauda gloriei sale.

Elogiul și rugăciunea lui Paul pentru efeseni
    15 De aceea și eu, auzind de credința voastră în Domnul Isus și de iubirea pe care o aveți față de toți sfinții, 16 nu încetez să mulțumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele, 17 pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl gloriei, să vă dea Duhul înțelepciunii și al descoperirii, ca să-l cunoașteți pe deplin, 18 luminându-vă ochii inimii voastre ca să cunoașteți care este speranța chemării sale, care este bogăția gloriei moștenirii sale între cei sfinți 19 și care este imensa măreție a puterii sale față de noi, cei care credem după lucrarea tăriei puterii sale 20 pe care a înfăptuit-o în Cristos, înviindu-l din morți și așezându-l la dreapta sa în ceruri, 21 deasupra oricărui principat și oricărei puteri, stăpâniri și domnii și deasupra oricărui nume rostit nu numai în lumea aceasta, dar și în aceea care va veni. 22 Toate le-a pus sub picioarele lui, iar pe el l-a rânduit cap peste Biserica întreagă, 23 care este trupul său, plinătateae aceluia care împlinește toate în toți.

Note de subsol


a Câteva manuscrise importante omit: în Efes.
b Termenul grec epuranios nu indică o zonă în spațiu, ci o sublimitate calitativă ce depășește "cerescul" (epi + uranos).
c Multe traduceri adaugă expresia: în iubire la propoziția precedentă, caz în care s-ar indica iubirea umană. Traducerile moderne preferă să lege expresia de v. 5, indicând iubirea divină.
d Verbul grec ana + kephalaô se întâlnește foarte rar și este format din rădăcina kephalo, care înseamnă "cap", "șef", și prefixul ana, care indică o mișcare de jos în sus. Aici sensul este următorul: capul, Cristos, asigură ordinea și coerența întregului univers, supunând toate puterile ostile (1,20-21) și realizând unirea între evrei și păgâni în unicul templu locuit de Duhul lui Dumnezeu (2,13-22).
e Ultima parte a v. 23 este o apoziție pentru Cristos-cap, din v. 22. Cristos glorificat în cer (v. 20) este plerôma = plinătatea pe care o comunică Bisericii și fiecărui membru al ei, până când toți vor ajunge la "înălțimea staturii plinătății lui Cristos" (4,13).

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire