pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei


Capitole: 1 2 3 4


Destinatarii și salutul

11 Paul, apostol al lui Cristos Isus prin voința lui Dumnezeu, după promisiunea vieții care este în Cristos Isus, 2 lui Timotei, copilul meu iubit: har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Cristos Isus Domnul nostru.

Rugăciune de mulțumire
    3 Aduc mulțumire lui Dumnezeu, pe care, cu o conștiință curată, îl slujesc ca și strămoșii mei, când îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele fără încetare, noaptea și ziua. 4 Amintindu-mi de lacrimile tale, mă cuprinde dorul de a te vedea ca să mă umplu de bucurie. 5 Îmi mai amintesc de credința neprefăcută care este în tine, care a fost mai întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt convins că este și în tine.

Pasiunea pentru evanghelie
    6 Din acest motiv îți amintesc să reînflăcărezia darul lui Dumnezeu care este în tine prin impunerea mâinilor mele, 7 căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci [Duhul] tăriei, al iubirii și al înțelepciunii. 8 Așadar, nu te rușina de mărturia Domnului nostru și nici de mine, care [mă aflu] în lanțuri pentru el, ci suferă împreună cu mine pentru evanghelie după puterea lui Dumnezeu, 9 cel care ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci pentru planul său și pentru harul pe care ni l-a dat în Cristos Isus mai înainte de începutul veacurilor, 10 dar care acum a fost descoperit prin arătarea Mântuitorului nostru Isus Cristos, care a nimicit moartea și a făcut să strălucească viața și nemurirea prin evanghelia 11 pentru care eu am fost pus predicator, apostol și învățătorb.
    12 Din acest motiv sufăr acestea, dar nu mă rușinez pentru că știu în cine am crezut și în cine mi-am pus încrederea și sunt convins că el are puterea să păstreze bunul încredințat până în ziua aceea. 13 Ia ca normă cuvintele sănătoase pe care le-ai auzit de la mine în credința și iubirea care este în Cristos Isus! 14 Păstrează depozitul cel bunc prin Duhul Sfânt, care locuiește în noi.

Discipoli fideli și infideli
    15 Știi că toți cei din Asia ne-au părăsit, printre care și Figel și Hermogene. 16 Domnul să se îndure de casa lui Onesifor pentru că de multe ori și el m-a îmbărbătat și nu i-a fost rușine de lanțurile mele, 17 ba chiar, când a fost la Roma, m-a căutat cu îngrijorare și m-a găsit. 18 Domnul să-i dea să găsească îndurare la Dumnezeu în ziua aceea și tu știi bine cât de mult m-a ajutat la Efes.

Note de subsol


a Verbul anazopyreo are în VT sensul de "a reveni la viață" (Gen 45,27; 2Rg 8,1.5). Literar înseamnă: a aprinde din nou, a ațâța focul. Darul lui Timotei este ca un foc pe care neglijența l-ar putea stinge, dar, prin credință, Timotei îl poate reaprinde.
b Multe manuscrise adaugă: Învățătorul popoarelor păgâne. Probabil este o armonizare cu 1Tim 2,7.
c Expresia "depozitul" credinței este metaforică și are ca fond practica greacă și romană a depunerii și păstrării bunurilor. În mod obișnuit, la depunere se încheia un contract scris prin care depozitarul se obliga să păstreze intact bunul depus și să-l restituie la termenul stabilit. Legea nu permitea (decât cu clauze specificate în contract) o folosire a bunului încredințat în interes propriu. Punctul principal al contractului era fidelitatea în păstrarea bunurilor încredințate. Exista și o formă neoficială de a depune pe bază de jurământ (depositum sacrum). În acest caz, alterarea bunului încredințat sau nerestituirea constituia nu numai o trădare a pietății și a încrederii, ba chiar un jurământ fals, un sacrilegiu. Sfântul Paul a primit acest depozit de la Cristos, pe calea Damascului (Gal 1,12-16; Ef 3,1-9; Rom 15,15-16). Spre deosebire de învățătorii falși care predică o doctrină personală, rod al propriilor speculații, urmărind un profit sau succes, sfântul Paul nu s-a considerat niciodată autorul acestui depozit. El este doar un deținător provizoriu, păstrătorul credinței pe care n-o inventează, nici nu o transformă, ci o păstrează și o transmite intactă. Acest depozit este cuvântul - obiect al credinței. Deși are grijă să se adapteze psihologiei ascultătorilor iudei și păgâni, sfântul Paul nu a acceptat niciodată abandonarea vreunui element al credinței. Timotei, ca discipol al sfântului Paul, a primit acest depozit pe care trebuie să-l păstreze și să-l încredințeze cu grijă numai acelora care-l vor putea transmite altora (2Tim 2,2).

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire