pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Petru


Capitole: 1 2 3


Destinatarii scrisorii

11 Simona Petru, slujitor și apostol al lui Isus Cristos, celor care au primit o credință tot așa de prețioasă ca a noastră prin dreptatea Dumnezeului nostru și a Mântuitorului Isus Cristosb, 2 har vouă și pace din belșug, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus, Domnul nostru!

Chemarea creștinului
    3 Puterea lui dumnezeiască ne-a dăruit toate cele necesare spre viață și evlavie prin cunoașterea celui care ne-a chemat lac propria lui mărire și putere. 4 Prin acestea, ne-a dat promisiunile lui prețioase și mari pentru ca astfel să deveniți părtași ai naturii sale dumnezeiești, după ce v-ați smuls din depravarea care este în poftele lumii. 5 Tocmai de aceea, dați-vă toată silința să adăugați la credința voastră virtutea; la virtute, cunoașterea; 6 la cunoaștere, stăpânirea de sine; la stăpânirea de sine, statornicia; la statornicie, evlavia; 7 la evlavie, iubirea de aproapele; la iubirea de aproapele, dragostea.
    8 Într-adevăr, dacă aceste lucruri sunt în voi și se dezvoltă, nu veți rămâne inactivi și fără rod în cunoașterea Domnului nostru Isus Cristos. 9 Dar cine nu are acestea este orb și cu vederea scurtă: a uitat că a fost curățat de păcatele sale din trecut. 10 De aceea, fraților, străduiți-vă și mai multd să întăriți chemarea și alegerea voastră, căci făcând acestea nu veți cădea niciodată. 11 Astfel, vi se va da în plus intrarea în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos.

Mărturia apostolului și a profeților
    12 De aceea, nu voi înceta să vă amintesc mereu lucrurile acestea, chiar dacă le știți și sunteți întăriți în adevărul prezent. 13 Dar consider că este drept, cât timp sunt în acest trupe, să vă țin treji aducându-vi-le aminte, 14 știind că despărțirea mea de trup va fi în curând după cum Domnul nostru Isus Cristos mi-a dezvăluit. 15 Dar eu mă voi strădui ca și după plecarea mea să vă amintiți mereu de aceste lucruri.
    16 De fapt, noi nu v-am făcut cunoscută puterea Domnului nostru Isus Cristos și venirea lui pe baza unor basmef bine ticluite, ci pentru că am fost martori oculari ai măreției lui. 17 El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și mărire, atunci când din partea gloriei mărețe a venit acest cuvânt: "Acesta este Fiul meu cel iubitg în care este mulțumirea mea". 18 Noi înșine am auzit acest glas venit din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt.
    19 Și avem și mai sigur cuvântul profetic la care faceți bine că luați aminte ca la o lumină ce strălucește în loc întunecos, până când se va lumina de ziuă și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. 20 Înainte de toate, să știți aceasta: nici o profeție a Scripturii nu se interpretează după propria părere a cuiva, 21 deoarece profeția nu a fost dată niciodată din voința omului, ci oameniih, conduși de Duhul Sfânt, au vorbit de la Dumnezeu.

Note de subsol


a Unele manuscrise au varianta aramaică: Simeon.
b În limba greacă, repetarea articolului indică o legătură strânsă între doi termeni legați prin conjuncție, referindu-se astfel la același subiect. În acest caz o traducere posibilă ar mai fi: prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Cristos.
c Unele manuscrise au: prin propria lui.
d Multe manuscrise adaugă: ca prin fapte bune.
e Lit.: cort.
f Lit.: mituri. Sensul cuvântului este diferit de cel al "mitului" folosit de filozofi și de istoricii religiilor. Aici se referă la legendele mitologice sau cosmogonice și la oracolele din lumea greacă. Autorul vrea să condamne ficțiunile fără sens ale ereticilor în opoziție cu soliditatea mărturiei apostolice.
g În unele manuscrise, ordinea cuvintelor este inversată: Fiul meu, cel iubit, acesta este.
h Multe manuscrise adaugă: cei sfinți.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire