pregateste pagina pentru tiparire

 
 SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Noul Testament
achizitionare: 20.02.2008; sursa: Editura Sapientia

Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru


Capitole: 1 2 3 4 5


Destinatarii scrisorii

11 Petru, apostol al lui Isus Cristos, către cei care trăiesc ca străini în diaspora:a în Pont, Galația, Capadocia, Asia și Bitinia, aleși 2 după preștiința lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea Duhului, pentru a asculta de Isus Cristos și a fi stropiți cu sângele lui, har vouă și pace din belșug.

Speranța creștină
    3 Binecuvântat [să fie] Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos care, în marea sa îndurare, ne-a renăscut la o speranță vie prin învierea lui Isus Cristos din morți, 4 pentru o moștenire nepieritoare, neîntinată, neofilită, păstrată pentru voi în ceruri. 5 Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea care este gata să fie manifestată în timpul de pe urmă. 6 Pentru aceasta vă bucurațib, deși acum, pentru puțin timp, trebuie să vă întristați de felurite încercări 7 pentru ca valoarea credinței voastre, mai prețioasă decât aurul pieritor, care se încearcă în foc, să fie un motiv de laudă, mărire și cinste la arătarea lui Isus Cristos.
    8 Pe el, fără să-l fi văzutc, îl iubiți; fără a-l vedea, dar crezând în el, tresăriți de o bucurie negrăită și preamărită, 9 încredințați că veți ajunge la țelul credinței voastre: mântuirea sufletelor.
    10 Această mântuire au căutat-o și au cercetat-o profeții care au profetizat despre harul pregătit pentru voi. 11 Ei au cercetat când și în ce vremuri avea în vedere Duhul lui Cristos, care era în ei, atunci când dădea mărturie de mai înainte despre suferințele lui Cristos și mărirea care avea să urmeze după ele. 12 Acestora le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi au făcut ei acestea, care acum vă sunt vestite prin cei care v-au adus vestea cea bună prin Duhul Sfânt trimis din ceruri. Lucrurile acestea, chiar îngerii doresc să le privească.

Mărturisirea speranței printr-o viață sfântă
    13 De aceea, fiți cu mintea clarăd, sobri în toate; puneți-vă toată speranța în harul care vă va fi dat când se va arăta Isus Cristos. 14 Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați duși de poftele de mai înainte, când erați în ignoranță, 15 ci, așa cum este sfânt cel care v-a chemat, deveniți și voi sfinți în toată purtarea voastră, 16 pentru că este scris: Fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt.
    17 Și dacă îl numiți Tată pe cel care, fără de părtinire, judecă pe fiecare după fapta sa, purtați-vă cu teamă în timpul înstrăinării voastre. 18 Voi știți că nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur, ați fost răscumpărați din purtarea voastră fără sense moștenită de la părinți, 19 ci cu sângele prețios al lui Cristos, care, ca un miel fără meteahnă și neprihănitf, 20 era cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost dezvăluit, pentru voi, în timpurile de pe urmă. 21 Prin el voi credeți în Dumnezeu care l-a înviat din morți și i-a dat mărirea așa încât credința și speranța voastră să fie în Dumnezeu.

Îndemnuri la dragoste fraternă
    22 Deoarece, prin ascultarea de adevărg, v-ați curățat sufletele în vederea unei dragoste fraterne fără ipocrizie, iubiți-vă mereu unii pe alții cu inimi curateh, 23 pentru că ați fost renăscuți nu dintr-o sămânță pieritoare, ci nepieritoare, prin cuvântul viu și veșnic al lui Dumnezeu, 24 căci:
    Orice om [este] ca iarba
    și toată slava lui ca floarea ierbii:
    iarba s-a uscat
    și floarea a căzut
;
25     dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci.
    Acesta este cuvântul care v-a fost vestit prin evanghelie.

Note de subsol


a Lit.: împrăștiere. A devenit un termen tehnic pentru a-i indica pe evreii din afara Palestinei, deportați sau exilați de puterile ocupante. Acești evrei nutreau speranța să se întoarcă în patrie. Cu timpul, se formează comunități bine structurate care păstrau legătura cu templul și națiunea. Totuși, aici Petru se adresează creștinilor proveniți dintre păgâni, cărora le amintește că locuința lor pe pământ este trecătoare.
b Unele traduceri moderne (TOB, TEV) folosesc imperativul: Bucurați-vă!
c Unele manuscrise au: fără să-l fi cunoscut.
d Lit.: încingeți-vă șoldurile minții. Expresia face aluzie la practica orientalilor care se pregăteau de drum sau de muncă prin legarea hainelor lungi și largi la mijloc pentru a le ușura mișcarea. Practica aceasta devine aici un simbol al atitudinii spirituale de vigilență și angajare creștină pentru a depăși pericolul realinierii la ambientul păgân, hedonist.
e Termenul mataios, în greaca biblică, desemnează condiția idolatrică a păgânilor care venerează niște "nulități": zei morți și nefolositori (Ex 20,7.8; Lev 17,7; Fap 14,15).
f Legea lui Moise prescria ca victima pentru sacrificiu să fie fără meteahnă, fără nici un defect (amomos). Termenul aspilos, care nu se află în LXX, deși are o semnificație apropiată de amomos, adaugă o nuanță spirituală care se potrivește mai bine jertfei personale a lui Isus Cristos.
g Unele manuscrise adaugă: prin Duhul.
h Unele manuscrise importante în loc de: curate, au: adevărate, iar alte manuscrise au numai: din inimă.

 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire