www.profamilia.ro /sftreime.asp?cbc
 
 SFÂNTA TREIME 

Sfânta Treime - în Catehismul Bisericii Catolice
achizitionare: 28.08.2003

Dumnezeu Tatal

    CAPITOLUL ÎNTÂI Cred în Dumnezeu Tatal

       ARTICOLUL 1 «Cred în Dumnezeu Tatal Atotputernicul, Creatorul cerului oi al pamântului»

       PARAGRAFUL 1. Cred în Dumnezeu

            I. «Cred într-unul Dumnezeu»
            II. Dumnezeu îoi reveleaza numele
            III. Dumnezeu, «Cel care Este», este Adevar oi Iubire
            IV. Implica?iile credin?ei în Dumnezeul Unic

       PARAGRAFUL 2. Tatal

            I. «În numele Tatalui oi al Fiului oi al Sfântului Duh»
            II. Revelarea lui Dumnezeu ca Treime
            III. Sfânta Treime în înva?atura de credin?a
            IV. Opera?iunile divine oi misiunile trinitare

       PARAGRAFUL 3. Atotputernicul

       PARAGRAFUL 4. Creatorul

            I. Cateheza despre crea?ie
            II. Crea?ia - lucrare a Sfintei Treimi
            III. «Lumea a fost creata spre slava lui Dumnezeu»
            IV. Misterul crea?iei
            V. Dumnezeu îoi realizeaza planul: Providen?a divina

       PARAGRAFUL 5. Cerul oi pamântul

            I. Îngerii
            II. Lumea vazuta

       PARAGRAFUL 6. Omul

            I. «Dupa chipul lui Dumnezeu»
            II. «Unitate de trup oi suflet»
            III. «Barbat oi femeie i-a creat»
            IV. Omul în Paradis

       PARAGRAFUL 7. Caderea

            I. Acolo unde s-a înmul?it pacatul, a prisosit harul
            II. Caderea îngerilor
            III. Pacatul stramooesc
            IV. «Nu l-ai lasat în puterea mor?ii»


Isus Cristos

    CAPITOLUL AL DOILEA Cred în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu unul-nascut

       ARTICOLUL 2 «ai în Isus Cristos, Fiul sau unic, Domnul nostru»

            I. Isus
            II. Cristos
            III. Fiul lui Dumnezeu unul-nascut
            IV. Domnul

       ARTICOLUL 3 «Isus Cristos s-a zamislit de la Duhul Sfânt oi s-a nascut din Maria Fecioara»

       PARAGRAFUL 1. Fiul lui Dumnezeu s-a facut om

            I. De ce Cuvântul s-a facut trup?
            II. Întruparea
            III. Dumnezeu adevarat oi om adevarat
            IV. Cum este om Fiul lui Dumnezeu?

       PARAGRAFUL 2. «S-a zamislit de la Duhul Sfânt, s-a nascut din Maria Fecioara»

            I. S-a zamislit de la Duhul Sfânt.
            II. ... s-a nascut din Maria Fecioara

       PARAGRAFUL 3. Misterele vie?ii lui Cristos

            II. Misterele copilariei oi ale vie?ii ascunse a lui Isus
            III. Misterele vie?ii publice a lui Isus

       ARTICOLUL 4 «Isus Cristos a patimit sub Pon?iu Pilat, s-a rastignit, a murit oi s-a îngropat»

       PARAGRAFUL 1. Isus oi Israel

            I. Isus oi Legea
            II. Isus oi Templul
            III. Isus oi credin?a lui Israel în Dumnezeul unic oi mântuitor

       PARAGRAFUL 2. Isus a murit rastignit

            I. Procesul lui Isus
            II. Moartea rascumparatoare a lui Cristos în planul dumnezeiesc de mântuire
            III. Cristos s-a oferit pe sine Tatalui pentru pacatele noastre

       PARAGRAFUL 3. Isus Cristos a fost îngropat

       ARTICOLUL 5 «Isus Cristos s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din mor?i»

       PARAGRAFUL 1. Cristos s-a coborât în iad

       PARAGRAFUL 2. A treia zi a înviat din mor?i

            I. Evenimentul istoric oi transcendent
            II. Învierea - lucrare a Sfintei Treimi
            III. Sensul oi valoarea mântuitoare a Învierii

       ARTICOLUL 6 «Isus s-a suit la cer, oade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatal atotputernicul»

       ARTICOLUL 7 «De unde va veni sa judece pe cei vii oi pe cei mor?i»

            I. ai iaraoi va veni cu marire


Duhul Sfânt

    CAPITOLUL AL TREILEA Cred în Duhul Sfânt

       ARTICOLUL 8 «Cred în Duhul Sfânt»

            I. Misiunea conjugata a Fiului oi Duhului
            II. Numele, denumirile oi simbolurile Duhului Sfânt
            III. Duhul oi Cuvântul lui Dumnezeu în timpul fagaduin?elor
            IV. Duhul lui Cristos la plinirea timpului
            V. Duhul oi Biserica în vremurile din urma

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sftreime.asp?cbc
Vă rugăm să respectați drepturile de autor