www.profamilia.ro /sfinti.asp?vieti=38
 
 SFIN?II 

Vie?ile sfin?ilor
sursa: www.catholica.ro

Profetul Zaharia (sec. VI îC)
6 septembrie (calendarul latin)
8 februarie (calendarul bizantin)

Catre sfâroitul captivita?ii babilonice a poporului ales (587-517 înainte de Cristos), Dumnezeu i-a ridicat pe profe?ii Ageu oi Zaharia, care i-au pregatit sufleteote pe evrei la eliberarea din robie, reconstruirea Templului din Ierusalim oi refacerea vie?ii religioase oi sociale. Zaharia, al carui nume înseamna "Dumnezeu îoi aduce aminte", este profetul cel mai des amintit în Noul Testament, dupa profetul Isaia, oi penultimul dintre profe?ii numi?i minori, care, spre deosebire de profe?ii mari - Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel -, au lasat în urma lor o opera scrisa de propor?ii reduse. Zaharia a fost chemat la misiunea de profet în acelaoi an cu Ageu, în 520; activitatea lui profetica a durat, probabil, pâna la terminarea reconstruirii templului din Ierusalim. Prin viziuni oi parabole, el a vestit chemarea lui Dumnezeu la pocain?a, aceasta fiind condi?ia necesara pentru împlinirea fagaduin?elor divine: "Aoa zice Domnul Sabaot: «Întoarce?i-va catre mine, zice Domnul Sabaot, oi atunci ma voi întoarce oi eu catre voi»" (Zah 1,3). Profe?iile lui Zaharia privesc viitorul poporului renascut al lui Israel, viitorul apropiat oi viitorul mesianic. A sosit timpul pentru aratarea bunavoin?ei Domnului fa?a de Israel: se fac pregatirile pentru reconstituirea Templului oi încep lucrarile de reconstruire a Ierusalimului oi a celorlalte ceta?i ale lui Iuda, iar popoarele care s-au bucurat de distrugerea lor vor fi pedepsite.

Zaharia atrage aten?ia, îndeosebi, asupra caracterului spiritual al renaoterii lui Israel, asupra sfin?eniei ce trebuie realizata progresiv, o data cu refacerea materiala. Lucrarea divina a sfin?irii sufletelor va ajunge la desavâroire în împara?ia lui Mesia; aceasta renaotere este rodul exclusiv al iubirii lui Dumnezeu oi al atotputerniciei sale: "Aoa graieote Domnul Sabaot: «Iata, Eu voi izbavi poporul meu din ?arile de la rasarit oi din ?arile de la apus. ai îi voi duce înapoi, oi ei vor locui în mijlocul Ierusalimului, oi ei îmi vor fi mie popor, iar eu le voi fi Dumnezeu, în credinciooie oi dreptate»" (Zah 8,7-8). Legamântul cuprinzând promisiunea mesianica facuta regelui David urmeaza a fi împlinit în oraoul Ierusalim: "Bucura-te, fiica Sionului, veseleote-te, fiica Ierusalimului, caci, iata, împaratul tau vine la tine, drept oi biruitor; smerit, oi calare pe magar (asin), pe mânzul asinei" (Zah 9,9). Profe?ia se va împlini cuvânt cu cuvânt în intrarea solemna a lui Isus în oraoul sfânt, Ierusalim. Asinul, prin contrast cu calul folosit în razboi, simbolizeaza mesajul de pace al regelui Mesia: "El va vesti popoarelor pacea, oi împara?ia lui se va întinde de la o mare pâna la cealalta mare, de la Eufrat oi pâna la marginile pamântului" (Zah 4,9-10). Iubirea nemarginita a lui Dumnezeu fa?a de poporul sau este strâns unita cu o deschidere totala fa?a de celelalte popoare, chemate oi ele sa faca parte din împara?ia mesianica. "Ce fericire oi ce beloug va fi atunci Grâul îi va veseli pe tineri, oi vinul dulce, pe tinere" (Zah 9,17). În aceasta profe?ie, evident mesianica, se întrevede Sfânta Euharistie, pâinea oi vinul devenite Trupul oi Sângele Domnului.

Zaharia, fiul lui Barahia, era nascut în Galaad oi facea parte din tribul lui Levi; la batrâne, s-a întors din Caldeea în ?ara Sfânta, unde a savâroit multe minuni oi a facut profe?ii cu un con?inut apocaliptic, privind sfâroitul lumii oi judecata divina, atât judecata particulara, cât oi cea universala. Se pare ca a murit la o vârsta înaintata oi a fost îngropat în mormântul profetului Ageu.

* * *

Astazi foarte rar întâlnit, numele personal Zaharia este des amintit în Sfânta Scriptura, deoarece a fost purtat de un rege al Israelului, de profetul revenirii din robie, de tatal Sfântului Ioan Botezatorul, oi de al?ii. În limba ebraica, este format din doua par?i: numele lui Dumnezeu, Iahve, oi un cuvânt care înseamna a-oi aduce aminte. Zaharia înseamna, exprimat pe larg: "Domnul oi-a adus aminte de rugaciunea mea îndelungata" - oi numele acesta era dat copiilor nascu?i dupa îndelungate rugaciuni. Martirologiul Roman aminteote oi un St. Zaharia, papa, comemorat la 22 martie, precum oi doi sfin?i Martiri cu acest nume.

adaptare dupa "Vie?ile Sfin?ilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureoti

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=38
Vă rugăm să respectați drepturile de autor