www.profamilia.ro /revista.asp?id=2007_02_07
 

 Revista "Familia creotina" - 02/2007 

Spiritualitate  

Teologia trupului în cuvinte simple
Zenit

"Degetul pe rana"CuprinsCu to?ii ne-am nascut din Noe?

 

Papa Ioan Paul al II-lea a raspuns la revolu?ia sexuala cu înva?atura sa inovatoare despre sexualitatea umana, afirma autorul unei car?i noi despre teologia trupului. Parintele Anthony Percy a scris Theology of the body made simple, publicata de "Connorcourt Publishing" în Australia, de "Fiicele Sfântului Paul" în Statele Unite oi de "Gracewing" în Marea Britanie. Actualmente este în curs traducerea sa în chineza, spaniola, italiana oi germana. În acest interviu acordat agen?iei ZENIT, parintele Percy vorbeote despre contribu?ia Papei Ioan Paul al II-lea la înva?atura Bisericii despre sexualitatea umana.

- Conform unora, ca urmare a revolu?iei sexuale din anii '60, Biserica a trebuit sa apere, ca niciodata înainte de anii aceia, înva?atura sa despre sexualitate. În ce mod?

- O mare parte dintre sociologi considera ca revolu?ia sexuala a început în realitate în anii '20. De fapt, deja G.K. Chesterton spunea despre revolu?ia sexuala ca "mai multa nebunie vine din Manhattan decât de la Moscova". El percepea ca viitoarea erezie pe care Biserica va trebui sa o înfrunte va fi de natura sexuala. Astazi, traind în secolul al XXI-lea, nu ne este greu desigur sa recunoaotem enorma provocare din fa?a noastra. Însa "astazi" este punctul nostru de plecare, oi nu "ieri" sau "mâine" - ce a fost sau ce ar putea fi. ai punctul de plecare - sau cel pu?in aoa mi se pare mie - este aceasta înva?atura minunat de incitanta oi atragatoare numita teologia trupului.

- Care este rolul pe care teologia trupului, a Papei Ioan Paul al II-lea, l-a avut în înfruntarea acestei provocari?

- Dupa parerea mea, ceea ce ne-a lasat Papa Ioan Paul al II-lea este ceva asemanator cu ceea ce ne-a încredin?at Papa Leon al XIII-lea prin extraordinara sa enciclica "Rerum novarum" în anul 1891. Revolu?ia industriala a început la jumatatea secolului al XVIII-lea, dar a fost nevoie de cel pu?in un secol, înainte ca Biserica sa raspunda la probleme. În afara de aceasta, Biserica tinde sa raspunda la schimbarile importante din societate, evitând sa reac?ioneze împotriva schimbarilor.

Aoa a facut Papa Leon al XIII-lea oi tot aoa oi Papa Ioan Paul al II-lea. Pe baza trecutului sau patruns de filozofie, a contactelor sale frecvente cu multe perechi casatorite în Polonia când era preot tânar oi apoi Episcop, a credin?ei sale profunde oi a min?ii sale stralucite oi creative, Papa a elaborat teologia trupului. Papa Ioan Paul al II-lea a prezentat aceasta teologie a trupului în timpul catehezelor de miercuri la Roma, din anul 1979 pâna în 1984.

- Papa Ioan Paul al II-lea nu a schimbat nimic din înva?atura Bisericii despre sexualitate, aoadar ce este atât de inovator în teologia trupului?

- Inovatoare este mai degraba abordarea Papei. Mentalitatea contemporana nu accepta cu uourin?a ceea ce am numi ra?ionamentul de tip deductiv. Oamenii din epoca moderna nu pornesc de la principii pentru a ajunge la concluzii. Mai curând - desigur, din cauza influen?ei otiin?ei - tindem sa ra?ionam în mod inductiv. Adica adunam toate informa?iile care deriva din experien?a noastra umana oi începem sa ne gândim la toate acestea, oi astfel tragem concluziile privind de exemplu cum trebuie sa ne comportam.

Aceasta este oi abordarea adoptata de Papa Ioan Paul al II-lea. El este foarte sensibil la experien?a umana, oi datorita sensibilita?ii sale pastorale oi bagajului sau filozofic. Daca citim enciclica "Humanae vitae" a Papei Paul al VI-lea, vedem ca abordarea este diferita. Porneote de la principii pentru a ajunge la concluzii. În schimb Papa Ioan Paul al II-lea face apel la experien?a pentru a trage apoi concluziile. Este evident ca aceasta abordare este mai atractiva pentru mentalitatea timpului nostru.

În al doilea rând, consider ca este important faptul ca Papa Ioan Paul al II-lea are o percep?ie destul de originala asupra Sfintei Scripturi. ai deoarece Biserica din aceste timpuri este centrata mai mult pe cuvântul lui Dumnezeu, oi acest lucru este foarte important în înfruntarea provocarii revolu?iei sexuale. Cuvântul lui Dumnezeu ilumineaza nu numai în ceea ce îl priveote pe Dumnezeu oi cine este El, ci oi în ceea ce priveote identitatea noastra oi cum ar trebui sa ne rela?ionam între noi.

- Care este ideea de fond a Papei Ioan Paul al II-lea despre sexualitatea umana?

- Revolu?ia sexuala scoate lucrurile din contextul lor propriu. Revolu?ia sexuala scoate sexualitatea din contextul raporturilor umane oi se concentreaza doar pe placerea sexuala. Însa Papa Ioan Paul al II-lea readuce sexualitatea în contextul rela?iilor umane. El afirma în mod destul de radical ca trupurile noastre sunt mai curând rela?ionale decât sexuale. Cu alte cuvinte, sexualitatea trebuie sa slujeasca raporturile umane durabile oi rodnice. Prin actul de unire dintre un barbat oi o femeie în casatorie, atât so?ul cât oi so?ia trebuie sa ajunga la o noua în?elegere a propriei identita?i ca oi creaturi facute dupa chipul oi asemanarea lui Dumnezeu.

Deci sexualitatea slujeote raporturile umane. Sexualitatea este importanta pentru teologia trupului, însa trupul este facut pentru rela?ii oi atunci, numai atunci, sexualitatea îoi gaseote semnifica?ia autentica. Pentru aceasta persoanele celibatare primesc o mare sus?inere prin teologia trupului. Aspectul rela?ional capata rolul sau de prim plan, oi atunci sexualitatea îoi gaseote locul sau adevarat.

- În cartea dumneavoastra vorbi?i despre modul în care tinerii vad sexualitatea ca "o activitate sportiva întâmplatoare". Care sunt provocarile particulare în a vorbi acestei genera?ii despre teologia trupului? În ce sens pot sa existe speran?e?

- Speran?a creote cu cât intram mai mult în secolul al XXI-lea. Epoca noastra, aoa cum au observat mul?i, este o epoca postmoderna în care noile genera?ii traiesc o cvasi-totala absen?a de sens. Dar ei sunt conotien?i de aceasta oi cauta în consecin?a valorile în masura sa dea vie?ii sens oi stabilitate. Aceasta realitate este clar exprimata de Zilele Mondiale ale Tineretului oi de explozia pastora?iei tineretului în Biserica Catolica.

- În scrierile sale, Papa vorbeote de trei experien?e originare, despre care nu vorbise nimeni înainte. Ni le pute?i explica?

- Teologia trupului, dupa cum poate oti?i, reprezinta o adevarata revolu?ie în acest sens. Voi raspunde dupa cum am facut-o în cartea mea, "Theology of the body made simple". Daca ar trebui sa va cer sa completa?i expresia: "... originar", ce a?i spune? Desigur raspunsul este: "pacatul originar". Papa Ioan Paul al II-lea, cu un ochi asupra Scripturilor oi cu sensibilitatea sa fa?a de experien?a umana, a identificat trei experien?e umane originare, anterioare pacatului originar.

George Weigel, în biografia facuta de el Papei Ioan Paul al II-lea, "Martor al speran?ei", a afirmat ca teologia trupului este o "bomba teologica cu ceas". Dupa parerea mea are dreptate. Pentru ca ceea ce a facut Papa Ioan Paul al II-lea a fost sa ne dea trei experien?e originare care au fost parte a experien?ei lui Adam oi a Evei, dar care pot sa fie parte oi a existen?ei noastre umane, daca dorim acest lucru. Ideea Papei este ca trebuie sa dorim sa traim aceste trei experien?e, sa cream condi?iile necesare pentru ca ele sa poata înflori, deoarece ele ne duc spre ceea ce Dumnezeu a gândit "la început" pentru noi.

Cu to?ii avem experien?a pacatului originar. Pentru a-l parafraza pe sfântul Paul, facem lucrurile pe care nu am vrea sa le facem oi ne este greu sa facem lucrurile pe care am vrea sa le facem! Pacatul originar nu este greu de identificat. Însa teologia trupului ne propune trei experien?e umane originare care nu sunt negative, ci pozitive: unicitatea originara, unitatea originara oi goliciunea originara. A-i face pe tineri sa traiasca unicitatea îi va ajuta sa în?eleaga ca trupurile lor sunt simbolice, oi aceasta înseamna ca sexul este simbolic oi în nici un caz "o activitate sportiva întâmplatoare". Sexul este mult mai mult decât placerea. Este acel act simbolic prin care so?ul oi so?ia se accepta total unul pe celalalt oi se daruiesc total unul celuilalt.

A-i ajuta pe tineri sa traiasca experien?a unita?ii, a iubirii, înseamna a-i face sa în?eleaga ca trupurile lor, oi sexualitatea, sunt facute pentru iubire oi nu pentru o simpla escapada trecatoare de cautare a placerii. În prima sa enciclica, Papa Ioan Paul al II-lea a afirmat ca nu putem trai fara iubire. Cred ca elaborarea de catre Papa a acestei a doua experien?e originare, definita unitatea originara, va putea sa raspunda crizei iubirii - adica lipsei ei - profund înradacinata în cultura noastra. ai apoi este fascinanta experien?a umana originara a goliciunii originare. Aceasta experien?a îi va ajuta pe tineri sa în?eleaga semnifica?ia liberta?ii lor: nu doar ca o simpla posibilitate de a alege, ci mai degraba ca o putere misterioasa pe care am primit-o pentru a ne darui vie?ile noastre unii altora oi Domnului.

- Ce ofera cartea dumneavoastra "Theology of the body made simple" celor care au calcat strâmb sau celor care pur oi simplu le este greu sa traiasca înva?aturile Bisericii?

- Este evident ca mul?i considera dificile înva?aturile Bisericii despre sexualitate oi casatorie. Însa înva?aturile ei sunt înva?aturile lui Cristos. Aoadar, chiar daca sunt dificile, nu înseamna ca sunt imposibile. Harul urmeaza adevarul oi harul este uneori surprinzator de tangibil. Modul în care ne ajuta însa teologia trupului este acela de a ne da mai mare claritate oi siguran?a în proclamarea adevarului despre casatorie. Dupa parerea mea, acele experien?e originare despre care vorbeam mai înainte sunt esen?iale. A trai, aoa cum facem noi, într-o cultura a mor?ii, o cultura a înoelaciunii, a zgomotului, a vitezei, etc. ne îngreuneaza mult trairea vie?ii aoa cum ar trebui. Papa Ioan Paul al II-lea ofera un mod nou de a privi via?a prin intermediul experien?elor originare oi acest lucru va putea sa îi ajute pe to?i cei care au calcat strâmb. Ei pot înca "sa reintre în competi?ie" oi sa o câotige.

traducere: pr. Mihai Patraocu
sursa: © Ercis.ro

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/revista.asp?id=2007_02_07
Vă rugăm să respectați drepturile de autor