www.profamilia.ro /omul.asp?laicii
 
 OMUL 

Laicii în Biserica si în lume
la lumina Conciliului Vatican II

achizitionare: 04.06.2004; sursa: Editura Serafica

Laicii în Biserica si în lume la lumina Conciliului Vatican II:
curs de Teologia laicatului pentru uzul intern al studentilor
coord. Iosif Bisoc . - Roman : Serafica, 2004
176 p., 16,5x23,5 cm
ISBN: 973-86538-6-X
CIP : 211.5 (075.8) : 262.4

Sigle si abrevieri

Introducere

 1. Chemarea laicilor la apostolat
     1. 1. Apostolatul laicilor în Noul Testament si astazi
     1. 2. Caracterul comunitar al vocatiei umane
     1. 3. Apostolatul, în general
     1. 4. Rolul laicilor în Biserica si în lume
 2. Scopurile apostolatului laicilor
     2. 1. Apostolatul de evanghelizare si de sfintire
     2. 2. Actiunea caritativa - pecete a apostolatului crestin
 3. Diferitele domenii de apostolat
     3. 1. Comunitatile bisericesti
     3. 2. Apostolatul familiei
     3. 3. Apostolatul tinerilor
     3. 4. Mediul social
     3. 5. Sfera nationala si internationala
 4. Diferitele forme de apostolat
     4. 1. Importanta apostolatului individual
     4. 2. Importanta apostolatului in viata de familie
     4. 3. Rolul caritativ al laicului
     4. 4. Apostolatul laicatului legat de ierarhie
     4. 5. Marturia laicului în momente delicate
     4. 6. Importanta apostolatului organizat
     4. 7. Actiunea catolica
 5. Ordonarea activitatii de apostolat
     5. 1. Legatura strânsa a laicului cu Biserica
     5. 2. Relatiile laicului cu ierarhia
     5. 3. Laicii în comunitatea parohiala
     5. 4. Mijloacele de colaborare
     5. 5. Colaborarea laicilor cu ceilalti crestini si necrestini
 6. Formatia în vederea apostolatului
     6. 1. Formarea copiilor si a tinerilor
     6. 1. 1. Formarea umana
     6. 1. 2. Formarea religioasa
     6. 1. 3. Rolul persoanelor tinere în apostolat
     6. 2. Formarea adultilor în vederea apostolatului
 7. Legatura strânsa a Bisericii cu întreaga familie umana
     7. 1. Biserica "îsi face meseria sa"
     7. 2. Colaborarea Bisericii cu societatea civila si initiativele sale directe pentru promovarea umana
     7. 2. 1. Ajutorarea celor saraci
     7. 2. 2. Miscarile autopromovarii
     7. 2. 3. Biserica colaboreaza cu institutele internationale si nationale
     7. 2. 4. Initiativele Bisericii în plan educativ
 8. Conditia omului în lumea contemporana
     8. 1. Transformarile multiple ale lumii contemporane
     8. 2. Aspiratiile omenirii
     8. 3. Dificultatile si dezechilibrele lumii de azi
 9. Biserica si vocatia omului
 10. Demnitatea persoanei umane
     10. 1. Omul dupa asemanarea lui Dumnezeu
     10. 2. Libertatea omului
     10. 3. Forme si cauze ale ateismului
     10. 4. Atitudinea Bisericii fata de ateism
 11. Comunitatea umana
     11. 1. Scopul urmarit de Conciliu
     11. 2. Natura comunitara a vocatiei umane în planul lui Dumnezeu
     11. 3. Interdependenta dintre persoana si societatea umana
     11. 4. Promovarea binelui comun
     11. 5. Respectul fata de persoana umana
     11. 6. Respectul si iubirea fata de dusmani
     11. 7. Egalitatea fundamentala între toti oamenii si dreptatea sociala
 12. Activitatea umana în lume
     12. 1. Formularea problemei
     12. 2. Valoarea activitatii umane
     12. 3. Orânduirea activitatii umane
     12. 4. Autonomia legitima a realitatilor pamântesti
     12. 5. Activitatea corupta de pacat
     12. 6. Activitatea umana dusa la desavârsire în misterul pascal
     12. 7. Pamânt nou si cer nou
 13. Misiunea Bisericii în lumea contemporana
     13. 1. Relatia reciproca dintre Biserica si lume
     13. 2. Ajutorul pe care Biserica se straduieste sa-l ofere oricarui om
     13. 3. Ajutorul pe care Biserica se straduieste sa-l dea societatii umane
     13. 4. Ajutorul pe care Biserica se straduieste sa-l dea activitatii umane prin crestini
     13. 4. 1. Datoriile tuturor crestinilor
     13. 4. 2. Datoriile laicilor
     13. 4. 3. Datoria pastorilor
     13. 5. Ajutorul pe care Biserica îl primeste de la lume
     13. 5. 2. În sfera structurilor
     13. 5. 3. Diferitele activitati
     13. 6. Cristos, Alfa si Omega
 14. Demnitatea casatoriei si a familiei si promovarea ei
     14. 1. Casatoria si familia în lumea contemporana
     14. 2. Casatoria si familia în planul lui Dumnezeu
     14. 3. Familia - comunitate de persoane
     14. 4. Familia în serviciul vietii
     14. 5. Rolul familiei în biserica si în societate
 15. Promovarea culturii
     15. 1. Situatia culturala în lumea de azi
     15. 1. 1. Noile stiluri de viata
     15. 1. 2. Omul - autorul culturii
     15. 1. 3. Dificultati si sarcini
     15. 2. Câteva principii privind promovarea culturii
     15. 2. 1. Credinta si cultura
     15. 2. 2. Multiple raporturi între Evanghelia lui Cristos si cultura
     15. 2. 3. Armonizarea diferitelor aspecte ale culturii
     15. 3. Câteva principii mai urgente ale crestinilor în privinta culturii 141
     15. 3. 1. Accesul tuturor la cultura
     15. 3. 2. Educarea omului în vederea unei culturi integrale
     15. 3. 3. Armonia dintre cultura si crestinism
 16. Viata economico-sociala
     16. 1. Progresul economic în slujba omului
     16. 1. 1. Viata economica si sociala
     16. 1. 2. Valoarea umana si primatul muncii în dezvoltarea economica
     16. 1. 3. Controlul omului asupra dezvoltarii economico-sociale
     16. 1. 4. Controlul omului si concentrarea puterii
     16. 2. Raporturile dintre Cristos si principiile referitoare la ansamblul vietii economico-sociale
     16. 3. Dimensiunile omului social ca imagine a lui Dumnezeu
 17. Viata comunitatii politice
     17. 1. Viata politica de astazi
     17. 2. Politicienii, slujitori ai binelui comun
     17. 3. Datoria autoritatii politice de a respecta libertatea religioasa
     17. 4. Puterea în Biserica
     17. 5. Biserica si statul
     17. 6. Raportul dintre Biserica si stat
 18. Promovarea pacii
     18. 1. Necesitatea de a evita razboiul
     18. 1. 1. Frânarea atrocitatii razboaielor
     18. 1. 2. Razboiul total
     18. 1. 3. Cursa înarmarilor
     18. 2. 1. Institutiile internationale economice si problematica economica
     18. 2. 3. Cresterea demografica vazuta la nivel mondial
     18. 2. 4. Rolul crestinilor si al Bisericii, în general, în comunitatea internationala
Concluzie

Bibliografia

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/omul.asp?laicii
Vă rugăm să respectați drepturile de autor