www.profamilia.ro /liturgie.asp?ritlatin
 
 LITURGIE 

Rânduiala Sfintei Liturghii în rit latin
achizitionare: 10.07.2003; sursa: www.ercis.ro

Ritualul începutului

P. În numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Duh.
C. Amin.
P. Harul Domnului nostru Isus Cristos si dragostea lui Dumnezeu si împartasirea Duhului Sfânt sa fie cu voi toti.
C. Si cu duhul tau.
sau:
P. Domnul sa fie cu voi.
(Ep. Pacea sa fie cu voi.)
C. Si cu duhul tau.

   

Ritus initiales

S. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
O. Amen.
S. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei et comunicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
O. Et cum spiritu tuo.
(vel)
S. Dominus vobiscum.
(Ep. Pax vobis.)
O. Et cum spiritu tuo.

Ritul penitential

P. Fratilor sa ne recunoastem pacatele ca sa putem celebra cu vrednicie sfintele taine.

(scurt examen de constiinta)
Toti: Marturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul si voua fratilor, ca am pacatuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta si omisiunea:
(batându-si pieptul continua)
din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe sfânta Maria pururea Fecioara, pe toti îngerii si sfintii si pe voi, fratilor, ca sa va rugati pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.

   

Ritus poenitentialis

S. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.

(post brevem pausam silentii:)
O. Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione:


Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

P. Miluiasca-se de noi Atotputernicul Dumnezeu si, iertându-ne pacatele, sa ne duca la viata cea vesnica.
C. Amin.
P. Doamne, miluieste-ne.
C. Doamne, miluieste-ne.
P. Cristoase, miluieste-ne.
C. Cristoase, miluieste-ne.
P. Doamne, miluieste-ne.
C. Doamne, miluieste-ne.

   

S. Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
O. Amen.
S. Kyrie eleison.
O. Kyrie eleison.
S. Christe eleison.
O. Christe eleison.
S. Kyrie eleison.
O. Kyrie eleison.

(când este prescris)

P. Marire în cer lui Dumnezeu
C. si pace pe pamânt oamenilor de bunavointa.
Te laudam, te binecuvântam, te adoram, te preamarim.
Doamne Dumnezeule, Împarate ceresc,
Dumnezeule, Parinte atotputernic,
Îti multumim tie, pentru slava ta cea mare.
Doamne, Fiule unul nascut, Isuse Cristoase.
Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatalui,
Care iei asupra ta pacatele lumii, miluieste-ne pe noi;
Tu, care iei asupra ta pacatele lumii,
primeste rugaciunea noastra.
Tu, care sezi de-a dreapta Tatalui, miluieste-ne pe noi.
Fiindca tu singur esti sfânt,
Tu singur Domn,
Tu singur preaînalt, Isuse Cristoase,
Împreuna cu Duhul Sfânt,
întru marirea lui Dumnezeu Tatal.
Amin.

   

(quando praescribitur:)

S. Gloria in excelsis Deo
O. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus,
Agnus Dei, Filius Patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu,
In gloria Dei Patris.
Amen.

Liturgia cuvântului

Lectura...
L. Cuvântul Domnului.
C. Multumim lui Dumnezeu
Evanghelia
P. Domnul sa fie cu voi.
C. Si cu duhul tau.
P. Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos dupa sfântul (N...)
C. Marire tie, Doamne.
.....................
P. Cuvântul Domnului.
C. Lauda tie, Cristoase!

   

Liturgia verbi

Lectio...
L. Verbum Domini.
O. Deo gratias.
Evangelium
S. Dominus vobiscum.
O. Et cum spiritu tuo.
S. Lectio (Sequentia) sancti Evangelii saecundum (N...)
O. Gloria tibi, Domine.
............
S. Verbum Domini.
O. Laus tibi, Christe.

(când este prescris:)

Cred într-unul Dumnezeu,
Tatal atotputernicul,
Creatorul cerului si al pamântului,
Al tuturor vazutelor si nevazutelor.
Cred într-unul Domn Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu, unul nascut,
Care din Tatal s-a nascut mai înainte de toti vecii.
Dumnezeu din Dumnezeu, lumina din lumina,
Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat,
Nascut, iar nu creat; de o fiinta cu Tatal,
Prin care toate s-au facut.
Care pentru noi oamenii si pentru a noastra mântuire
S-a coborât din ceruri.
S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara,
Si s-a facut om.

S-a rastignit pentru noi sub Pontiu Pilat,
A patimit si s-a îngropat.
A înviat a treia zi, dupa Scripturi, si s-a suit la cer;
Sade de-a dreapta Tatalui,
Si iarasi va veni cu marire
Sa judece pe cei vii si pe cei morti;
A carui împaratie nu va avea sfârsit.
Cred în Duhul Sfânt, Domnul si de viata datatorul,
Care de la Tatal si de la Fiul purcede;
Care împreuna cu Tatal si cu Fiul este adorat si preamarit
Si a grait prin proroci.
Cred într-una, sfânta, catolica si apostolica Biserica.
Marturisesc un botez spre iertarea pacatelor.
Astept învierea mortilor si viata veacului ce va veni. Amin.

(urmeaza rugaciunea credinciosilor)

   

(quando praescribitur:)

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
creatorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero,
Genitum, non factum, consubstantialem Patri:
Per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem
Descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine,
Et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato;
Passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
Iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
Qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et
conglorificatur:
Qui locutus est per profetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen.

(Oratio fidelium)

Liturgia euharistica

Oferirea darurilor
P. Binecuvântat esti, Doamne, Dumnezeul universului, fiindca din darnicia ta am primit pâinea pe care ti-o oferim, rod al pamântului si al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi pâinea vietii.
C. Binecuvântat sa fie Dumnezeu în veci!

P. Binecuvântat esti, Doamne, Dumnezeul universului, fiindca din darnicia ta am primit vinul pe care ti-l oferim, rod al vitei-de-vie si al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi bautura spirituala.
C. Binecuvântat sa fie Dumnezeu în veci!
P. Rugati-va, fratilor, pentru ca jertfa mea si a voastra, sa fie placuta lui Dumnezeu, Tatal atotputernicul.
C. Sa primeasca Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda si marirea numelui sau, spre folosul nostru si al întregii sale Sfinte Biserici.
......................

   

Liturgia eucharistica

Offertorium
S. Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus panem, quem tibi oferimus, fructum terrae et operis manuum hominum, ex quo nobis fiet panis vitae.
O. Benedictus Deus in saecula.

S. Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manuum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritalis.
O. Benedictus Deus in saecula.
S. Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem
O. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae.
....................

Rugaciunea Euharistica
P. Domnul sa fie cu voi.
C. Si cu duhul tau.
P. Sus inimile.
C. Le avem la Domnul.
P. Sa multumim Domnului Dumnezeului nostru.
C. Vrednic si drept este.
..................
Sfânt, Sfânt, Sfânt,
Domnul Dumnezeul ostirilor ceresti.
Pline sunt cerurile si pamântul de marirea ta.
Osana în înaltul cerului.
Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului.
Osana în înaltul cerului.
...........
P. Misterul credintei
O. Moartea ta o vestim, Doamne, si învierea ta o marturisim, pâna când vei veni.
.............

   

Oratio eucharistica
S. Dominus vobiscum.
O. Et cum spiritu tuo.
S. Sursum corda.
O. Habemus ad Dominum.
S. Gratias agamus Domino Deo nostro.
O. Dignum et iustum est.

.....................
O. Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosana in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosana in excelsis.

......................
S. Mysterium fidei.
O. Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.
.............

Ritul Împartasaniei

P. Îndemnati de porunca Mântuitorului si povatuiti de învatatura sa dumnezeiasca, îndraznim a spune:
C. Tatal nostru, care esti în ceruri, sfinteasca-se numele tau, vie împaratia ta, faca-se voia ta, precum în cer, asa si pe pamânt.
Pâinea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi; si ne iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri, si nu ne duce pe noi în ispita, ci ne mântuieste de cel rau.

P. Mântuieste-ne, te rugam, Doamne, de toate relele si binevoieste a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutati de milostivirea ta, sa fim pururea liberi de pacat si feriti de orice tulburare, asteptând nadejdea fericita si venirea Mântuitorului nostru Isus Cristos.
C. Caci a ta este împaratia si puterea si marirea în veci.

P. Doamne Isuse Cristoase, care ai zis apostolilor tai: "Pace va las voua, pacea mea o dau voua", nu privi la pacatele noastre, ci la credinta Bisericii tale si binevoieste a-i darui pacea si unirea dupa vointa ta. Care vietuiesti si domnesti în vecii vecilor.
C. Amin.

P. Pacea Domnului sa fie pururea cu voi.
C. Si cu duhul tau.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta pacatele lumii - miluieste-ne pe noi.
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta pacatele lumii - miluieste-ne pe noi.
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta pacatele lumii - da-ne noua pacea.
P. Iata Mielul lui Dumnezeu, iata cel care ia asupra sa pacatele lumii. Fericiti cei chemati la ospatul Mielului.
C. Doamne, nu sunt vrednic sa intri sub acoperamântul meu, dar spune numai un cuvânt si se va tamadui sufletul meu.
.................

   

Ritus communionis

S. Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere:

O. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodiae; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
Sed libera nos a malo.

S. Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi: expectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.
O. Quia tuum est regnum et potestas et gloria in secula.

S. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis: Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis: ne respicias peccata nostra, sed fidem Ecclesiae tuae; eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
O. Amen.

S. Pax Domini sit semper vobiscum.
O. Et cum spiritu tuo.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi - miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi - miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi - dona nobis pacem.

S. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam Agni vocati sunt.
O. Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
...............

Ritualul încheierii

P. Domnul sa fie cu voi.
C. Si cu duhul tau.
P. Sa va binecuvânteze atotputernicul
Dumnezeu, Tatal, Fiul si Duhul Sfânt.
C. Amin.
P. Liturghia s-a sfârsit. Mergeti în pace.
C. Multumim lui Dumnezeu.

   

Ritus conclusionis

S. Dominus vobiscum.
O. Et cum spiritu tuo.
S. Benedicat vos omnipotens Deus:
Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
O. Amen.
S. Ite, missa est.
O. Deo gratias

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/liturgie.asp?ritlatin
Vă rugăm să respectați drepturile de autor