www.profamilia.ro /liturgie.asp?
 
 LITURGIE 


Sfânta Liturghie în rit latin
Textul rânduielii Sfintei Liturghii în rit latin (romano-catolic), aoa cum a fost publicat în "Preces - carte de rugaciuni", lucrare aparuta în 1996 la Editura Presa Buna din Iaoi.
   
Sfânta Liturghie în rit bizantin
Textul rânduielii Sfintei Liturghii în rit bizantin (greco-catolic), preluat din "Cartea de rugaciuni" aparuta la Editura "Via?a Creotina" din Cluj-Napoca sub îngrijirea pr. prof. Anton Go?ia.
 
Despre Anul liturgic
Anul liturgic cauta sa între?ina vie amintirea vie?ii Domnului, precum oi a Sfin?ilor, în mintea oi via?a de toate zilele a credinciooilor, prin comemorarea periodica a acestora.
   
Calendar
Fiecare zi din calendar include diveroi sfin?i sarbatori?i, diverse lecturi... Nici o zi nu seamana cu alta: descoperi?i boga?ia zilei de astazi!
 
Despre Posturi
În aceasta sec?iune am strâns diferite texte despre diferitele Posturi din calendarul creotin, dupa ambele rituri.
   
Simboluri liturgice
"Raporturile dintre Dumnezeu oi oameni se bazeaza nu numai pe limbajul vorbit, ci oi pe limbajul semnelor... [Text disponibil oi ca eBook.]
 
Maranatha - predici pentru anii A, B, C
O colec?ie de predici alcatuite de pr. Anton Danca, pentru fiecare dintre cei trei ani liturgici din ritul latin, predici care au circulat în forma dactilografiata înca înainte de 1989. [Text disponibil oi ca eBook.]
   
Predici pentru duminicile oi sarbatorile de peste an
Peste 80 de predici scrise de preotul greco-catolic Gheorghe Neam?iu, pentru duminicile oi sarbatorile din calendarul bizantin. [Text disponibil oi ca eBook.]
 
Alte predici
Diferite predici, de diferi?i autori. Pentru început 12 predici ale pr. Claudiu Dumea oi predici pentru Advent ale Card. Tomas Spidlik.
   
Index de predici
Un instrument pentru a uoura gasirea unei predici pentru o anumita duminica sau pentru un anumit pasaj evanghelic.
 
Predici la solemnita?i, sarbatori oi comemorari
Aproape o suta de predici scrise de pr. Anton Danca pentru solemnita?i, sarbatori oi comemorari dupa calendarul latin.
   
 
RECOMANDARI din alte situri

Situl CatholicLiturgy.com se prezinta ca o ini?iativa ce urmareote oferirea de informa?ii liturgice cât mai multe oi mai exacte. Este dedicat exclusiv ritului latin.

Situl Diecezei Romano-Catolice de Iaoi publica anual textul Agendei liturgice pe anul în curs, unde ave?i informa?ii despre fiecare zi a anului, cu lecturile oi sfântul zilei (dupa calendarul latin, bineîn?eles), precum oi câte o scurta tableta.

Acelaoi sit ofera textele a 143 de cântece religioase, dispuse atât pe categorii cât oi alfabetic.

Situl Greek-Catholic.ro include de asemenea o colec?ie impresionanta de texte de cântece religioase: nu mai pu?in de 200, dispuse de asemenea pe categorii oi alfabetic.

Catholica.ro ofera cele doua colec?ii de cântece religioase recomandate mai sus sub forma de car?i electronice (eBooks) gratuite!

ave?i sugestii de alte recomandari?
atunci contacta?i-ne!

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/liturgie.asp?
Vă rugăm să respectați drepturile de autor