www.profamilia.ro /intrebi.asp?id=98
 
 Tu întrebi 


 

Ionela din Gala?i întreaba:

Ce este un sacrament? Am auzit de sacramentul Euharistiei; preotul explicând ceva despre realita?i nevazute sau vazute, nu re?in bine. Ce sunt deci sacramentele?

Raspunde pr. Alois Moraru:

Întrucât nu ne-ai precizat vârsta oi condi?ia pe care o ai, îmi pare rau ca nu pot sa-?i ofer un raspuns adecvat. Pentru a-?i completa cunootin?ele în privin?a sacramentelor, te invit sa citeoti oi raspunsul pe care l-am dat unui alt prieten al acestui sit oi care se gaseote anterior acestuia, precum oi unele raspunsuri ce sunt date în cadrul aceleiaoi rubrici în lunile octombrie oi noiembrie 2003.

Probabil ai înva?at la catehism ca sacramentele sau tainele sunt semne vazute ale harului lui Dumnezeu, orânduite de Domnul nostru Isus Cristos oi încredin?ate Bisericii, prin care ne este oferita via?a dumnezeiasca. Riturile vizibile sub care sunt celebrate sacramentele arata oi realizeaza harurile proprii fiecarui sacrament. Ele aduc rod în cei care le primesc cu dispozi?iile cerute. Acestea se numesc sacramente ale credin?ei pentru ca presupun credin?a celui care doreote sa le primeasca.

Aoa cum î?i aminteoti din predica parintelui respectiv, orice sacrament are o parte vizibila oi una invizibila, adica anumite elemente naturale (apa, pâine, vin, ulei...) oi unele supranaturale (harul lui Dumnezeu care coboara asupra celui care primeote sacramentul). În ceea ce priveote Euharistia, de care spui ca ai auzit vorbindu-se, ea cuprinde doua specii vizibile: pâinea din grâu oi vinul din struguri, care se transforma sub ac?iunea Duhului Sfânt în Trupul oi Sângele lui Cristos. Cred ca ai re?inut deja vorbele preotului, cuvinte rostite de Isus la Cina cea de Taina: "Acesta este Trupul meu... Acesta este potirul Sângelui meu...".

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/intrebi.asp?id=98
Vă rugăm să respectați drepturile de autor