www.profamilia.ro /intrebi.asp?id=95
 
 Tu întrebi 


 

Alina din Bacau întreaba:

De ce sunt oameni cu care pot comunica foarte uoor, iar pe al?ii îi simt foarte departe oi cu mare efort reuoesc sa între?in o conversa?ie? Este o problema generala sau una cu care ma confrunt doar eu?

Raspunde pr. Alois Moraru:

Problema pe care ai sesizat-o în via?a proprie nu reprezinta o noutate absoluta în materie de psihologie oi arta comunicarii (conversa?iei). Ea este întâlnita la foarte mul?i oameni, în grade oi valen?e diverse, de aceea nu trebuie sa te consideri o tânara aparte, dar trebuie sa depui un efort constant pentru depaoirea acelor situa?ii de via?a în care î?i dai bine seama ca nu ai reac?ionat corect. Mai mult, daca problema pe care ai ridicat-o se refera la conversa?ii în vederea casatoriei, situa?ia trebuie tratata într-un mod aparte. În acest caz ar fi bine sa aprofundezi tema, de aceea, în continuare, voi preciza doar câteva principii generale.

Când eram mici, parin?ii oi educatorii ne-au înva?at sa scriem oi sa citim, sa facem opera?ii matematice etc. Întrucât ei ne corectau atunci când greoeam, treptat am reuoit sa deprindem bine abecedarul oi matematica. În cazul conversa?iei oi a comunicarii cu al?ii, lucrurile nu au stat tot aoa. Pu?ine au fost acele persoane care ne-au îndreptat atunci când vorbeam nepoliticos, când nu reuoeam sa ne stapânim ieoirile nervoase, când greoeam prin cuvintele oi faptele noastre. Ce sa mai spunem de arta comunicarii eficiente cu cei de acasa sau de la ocoala! De aceea, avem nevoie de o formare serioasa în aceasta privin?a, care nu se mai realizeaza ca în anii copilariei, ci mult mai greu, pentru ca suntem încapa?âna?i în ideile oi ambi?iile noastre.

Mai mult, daca eoti o persoana publica, adica ai un climat de via?a dinamic oi te întâlneoti zilnic cu diveroi oameni, î?i pot spune ca într-o luna ai oansa sa dialoghezi cu mai multe persoane (membri ai familiei, prieteni, colegi de munca, vecini, necunoscu?i) decât aveau oamenii care au trait acum un mileniu, în timpul întregii lor vie?i. Zilnic întâlneoti fel oi fel de oameni, cu temperamente oi interese diverse, de aceea oi modul de abordare a persoanelor trebuie sa fie diferit.

O conversa?ie bine structurata oi matura se distinge prin complexitatea oi boga?ia ei. Ea integreaza toata fiin?a umana, cu calita?ile oi caren?ele personale, cu deprinderile bune sau rele ale fiecarui individ. Astfel, pentru o analiza serioasa a modului în care reuoim sa dialogam cu cineva, trebuie sa ?inem cont în primul rând de temperamentul oi caracterul nostru, precum oi de cele ale interlocutorului. În felul acesta vom putea constata ca întâlnim persoane care se în?eleg de la prima privire, dar oi situa?ii în care unii nu pot gasi un climat propice unui dialog deschis oi sincer nici dupa luni de cunoaotere.

Am putea insista mult asupra acestor aspecte, dar doresc sa eviden?iez doar unele caracteristici simple. Termenul "temperament" cuprinde fie modul în care cineva reac?ioneaza la influen?ele externe ale persoanei cu care dialogheaza (impulsiv sau liniotit), fie consecin?ele pe care aceste influen?e le lasa în psihicul sau (momentane sau de durata). Daca î?i cunooti bine temperamentul, î?i pot spune ca sangvinicul reac?ioneaza prompt, dar pentru scurt timp; colericul are o reac?ie vie, dar de durata; melancolicul reac?ioneaza încet, dar pentru scurt timp; iar flegmaticul reac?ioneaza încet, dar durabil.

Mergând pe aceeaoi supozi?ie (ca î?i cunooti bine temperamentul; daca nu, po?i gasi diferite modalita?i de a ?i-l descoperi), fara a pretinde o re?eta fixa, î?i pot da câteva recomandari vizavi de modul în care po?i comunica mai bine cu cei pe care îi întâlneoti.

Daca eoti sangvinica, trebuie sa evi?i impresiile puternice ale sim?urilor oi vorbele repezite, care te-ar putea duce la crearea unei imagini false despre toata fiin?a ta. În acelaoi timp, daca te deranjeaza ceva din replicile interlocutorului, ai tendin?a de a te aprinde imediat, indiferent de cauza, ca paiele sub ac?iunea oricarei surse de caldura. Un gram suplimentar de rabdare te poate duce uoor la îmbunata?irea conversa?iei oi te ajuta sa învingi principalele tale slabiciuni: nestatornicia, dezordinea, împraotierea. Cu toate acestea, nu trebuie sa neglijezi calita?ile pe care le po?i avea: bunavoin?a, inteligen?a, îndeletnicire în munca, comunicare uooara cu orice persoana etc.

Daca eoti colerica, î?i dai bine seama ca te aprinzi foarte uoor daca ceva te deranjeaza în conversa?ie. Dar, ceea ce este mai grav, aceasta flacara de mânie dureaza mult, uneori pâna la moarte. Î?i este foarte greu sa ui?i ceea ce te-a suparat oi vei re?ine pâna oi expresia care te-a ranit. Spiritul razbunator care îi caracterizeaza pe cei colerici te poate conduce pâna la sacrificarea unor bunuri materiale, a sanata?ii, a onoarei oi chiar a vie?ii, numai pentru "a face dreptate". Totuoi, colericul este, în mod normal, inteligent, are o voin?a de fier oi o energie de neînfrânt, este încapa?ânat, nu cedeaza pâna nu-oi atinge scopul etc. Pentru corectarea acestor deficien?e trebuie sa depaoeoti zilnic mândria oi încapa?ânarea, propriul egoism, concentrarea asupra propriei persoane oi a intereselor proprii.

Daca eoti melancolica, cred ca te po?i caracteriza prin câteva calita?i aparte: sensibilitate fizica oi psihica, predispozi?ie pentru a te îmbolnavi, eoti gânditoare oi delicata, atât în conversa?ie cât oi în activita?ile cotidiene. Astfel, î?i dai seama ca reac?ionezi încet oi îi învingi uoor pe aceia care sunt superficiali oi promp?i, te închizi adesea în tine, devii singuratica oi uneori ciudata. Calitatea principala pe care o ai este aceea ca posezi taria de spirit de a suporta uoor greoelile altora oi nu te enervezi decât foarte greu oi rar.

Daca eoti flegmatica, trebuie sa recunooti ca nu eoti interesata de idealuri mari oi, de aceea, eoti foarte neglijenta în munca oi conversa?ie, având riscul sa fi deseori ridiculizata de interlocutori oi sa fi considerata deseori "un ?ap ispaoitor". Totuoi, ai avantajul ca po?i suporta toate cu multa rabdare oi stoicism.

Aoadar, fiecare temperament are avantajele oi caren?ele sale. Acestea pot fi utilizate pentru a face ceva bine sau rau, situa?ii evidente oi în cazul comunicarii verbale. Pe baza acestor tendin?e naturale, fiecare persoana îoi cladeote propriul caracter. Cine doreote sa se perfec?ioneze în arta conversa?iei oi a comunicarii cu al?ii trebuie sa se cizeleze în timp oi cu multa rabdare. Este o munca sus?inuta oi intensa, de aceea nu se poate realiza numai citind aceste rânduri.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/intrebi.asp?id=95
Vă rugăm să respectați drepturile de autor