www.profamilia.ro /intrebi.asp?id=91
 
 Tu întrebi 


 

K.G. din - întreaba:

Sunt un credincios romano-catolic convins oi, daca bunul Dumnezeu ne va ajuta, vom avea un copilao, pe care doresc sa-l botez în Biserica Catolica. Conjunctura face ca to?i prietenii adevara?i oi de baza, pe care am putea sa ne bizuim în caz de necesitate, sunt de religie ortodoxa. Noi suntem casatori?i în Biserica Romano-Catolica, dar so?ia oi-a pastrat religia ortodoxa. Întrebarea mea este: Pot sa-mi botez copilul în Biserica Romano-Catolica oi naoii copilului sa fie de religie ortodoxa?

Raspunde pr. Alois Moraru:

Înainte de a va raspunde la întrebarea pe care ne-a?i pus-o, doresc sa va felicit pentru momentul de bucurie pe care îl ve?i trai în curând. Sigur, va întreba?i: De ce îmi permit o astfel de felicitare? De ce? Pentru ca orice copilao care se naote este o surpriza frumoasa, chiar daca este aoteptat cu neliniote de atâta vreme: este un dar al vie?ii, un dar al lui Dumnezeu. Ca pe orice parinte, va încearca un sentiment misterios de neliniote, va pune?i numeroase întrebari oi cauta?i raspunsuri.

Prima întrebare la care trebuie sa gasi?i un raspuns adecvat este urmatoarea: Pentru ce trebuie sa va boteza?i copilul? Cu siguran?a, a?i putea gasi raspunsuri variate: "Aoa se obionuieote..."; "De frica, pentru ca daca moare fara a fi botezat nu poate intra în Paradis"; "Dintr-un sentiment profund de credin?a" etc. Indiferent de raspunsul pe care vi l-a?i dat, dorim sa reamintim ca Botezul este primul oi cel mai trebuincios sacrament, este renaoterea în Cristos oi intrarea în Biserica. Botezul este începutul vie?ii oi al datoriilor creotine, de aceea nu se poate repeta.

O alta întrebare importanta, la care nu a?i gasit înca raspuns, este cea pe care ne-a?i pus-o. În câteva fraze voi cauta sa va ofer un raspuns autorizat, poate nu chiar acela pe care îl aotepta?i dumneavoastra.

Conform tradi?iei Bisericii pentru orice om ce urmeaza sa fie botezat se alege un credincios care va fi "nao" sau "naoa". Naoul reprezinta comunitatea credinciooilor, care este interesata oi antrenata în intrarea în sânul ei a unui nou botezat. Alegerea naoului sau a naoei depinde de parin?i. Este o alegere ce va fi facuta ?inându-se cont înainte de toate de în?elesul religios al sacramentului Botezului oi nicidecum de interese materiale sau de prietenie. Nu are sens sa se aleaga ca nao un creotin care nu-oi îndeplineote îndatoririle religioase, de aceea trebuie ales un credincios care a primit deja cele trei sacramente ale ini?ierii creotine (Botezul, Mirul oi Euharistia) oi care-oi traieote în mod conotient credin?a. Este de preferat un prieten din comunitatea locala înaintea unei rude care locuieote departe, pentru ca acesta îl poate ajuta pe cel botezat sa-oi maturizeze credin?a oi îl poate corecta atunci când greoeote.

Din pacate, multe din aceste aspecte nu sunt luate astazi în calcul, iar alegerea naoilor se face dupa alte principii. Trebuie accentuat ca Botezul, poarta a vie?ii oi a cerului, este primul sacrament al legii celei noi. Cristos însuoi l-a oferit tuturor ca sa aiba via?a veonica oi mai târziu l-a încredin?at Bisericii sale împreuna cu evanghelia, când a poruncit apostolilor: "Mergând, înva?a?i toate popoarele, botezându-le în numele Tatalui oi al Fiului oi al Sfântului Duh". De aceea Botezul este în primul rând sacramentul acelei credin?e, prin care oamenii, lumina?i de Duhul Sfânt, raspund evangheliei lui Cristos. Biserica, din cele mai vechi timpuri, a ?inut mult ca to?i aceia care primesc Botezul la o vârsta mai mare, parin?ii oi naoii copiilor care trebuie boteza?i, sa fie îndruma?i la acea credin?a adevarata oi activa, prin care, unindu-se cu Cristos, sa încheie alian?a legii celei noi sau s-o confirme. Acest scop îl au atât instruirea pastorala a parin?ilor oi naoilor, cât oi celebrarea cuvântului lui Dumnezeu oi marturisirea de credin?a de la Botez.

Cei care ?in cont de valoarea Botezului îoi vor da bine seama de rolul oi func?ia parin?ilor oi naoilor. Chiar înainte de Botez este foarte folositor ca parin?ii oi naoii, conduoi de propria lor credin?a sau îndemna?i de prieteni sau al?i creotini, sa se pregateasca pentru a lua parte cât mai conotient la celebrarea tainei Botezului, folosindu-se în acest scop de mijloacele pe care le au la dispozi?ie: car?i, reviste, catehisme etc. Parohul are datoria de a-i pregati pe parin?i oi naoi pentru apropiata celebrare a Botezului, prin îndemnuri pastorale oi rugaciuni comune.

Parin?ii oi naoii copilului au de exercitat un rol propriu în celebrarea Botezului. În afara de îndemnurile celebrantului pe care le primesc oi de rugaciunile pe care le fac cu întreaga comunitate, ei îndeplinesc o adevarata func?ie când: a) cer în public Botezul pentru copilul sau finul lor; b) dupa celebrant, fac oi ei semnul crucii pe fruntea copilului; c) declara ca se leapada de Satana oi fac profesiunea de credin?a; d) ?in copilul în bra?e în timpul Botezului; e) ?in lumânarea aprinsa; f) sunt binecuvânta?i cu o formula speciala etc.

În cazul familiei dumneavoastra, am oi o observa?ie. Întrucât so?ia este de religie ortodoxa, precum oi martorii care asista la Botez, nu pot face profesiunea de credin?a pot tace. Deoarece so?ia este de acord cu Botezul copilului, ea trebuie sa se îngrijeasca sau sa permita ca fiul sau fiica dumneavoastra sa fie educat în credin?a în care a fost botezat.

Iata câteva extrase din Ritualul botezului, în care sunt implica?i în mod special naoii.

Celebrantul se adreseaza apoi naoilor, cu aceste cuvinte sau altele asemanatoare: Iubi?i naoi, sunte?i dispuoi sa-i ajuta?i pe parin?i la îndeplinirea îndatoririi lor, ca acest copil sa devina bun creotin? Naoii trebuie sa raspunda: Da.

Celebrantul face semnul sfintei cruci pe fruntea fiecarui copil fara a spune ceva. Dupa aceea invita parin?ii oi pe naoi sa faca acelaoi lucru.

Celebrantul se adreseaza parin?ilor oi naoilor cu aceste cuvinte: Iubi?i parin?i oi naoi, copiii pe care i-a?i adus urmeaza acum sa fie boteza?i. Dumnezeu, în iubirea sa, le va da o via?a noua prin renaoterea din apa oi Duh Sfânt. Pentru ca via?a dumnezeiasca, pe care o primesc în dar, sa fie ocrotita împotriva pacatului oi sa se dezvolte din zi în zi, voua va revine obliga?ia de a-i educa în credin?a lui Cristos.

Daca, aoadar, în puterea credin?ei voastre, sunte?i hotarâ?i sa împlini?i aceasta obliga?ie, amintindu-va totodata de Botezul vostru, lepada?i-va de pacat oi marturisi?i credin?a în Isus Cristos, care este oi credin?a Bisericii oi în care vor fi boteza?i copii vootri. Celebrantul cere apoi, de la parin?i oi naoi, o întreita marturisire a credin?ei oi a lepadarii de Satana, la care aceotia trebuie sa raspunda: Cred oi Ma lepad.

Celebrantul cheama apoi la locul Botezului pe parin?ii oi naoii copilului, le spune sa repete numele copilului, apoi le adreseaza urmatoarea întrebare: Voi?i, aoadar, ca N. sa primeasca Botezul în credin?a Bisericii, credin?a pe care am marturisit-o împreuna? Naoii trebuie sa raspunda: Voim.

Pe lânga aceste rituri, mai sunt oi altele în care naoii au un rol important. Aoadar, naoii trebuie sa faca marturisirea de credin?a în numele copilului care este botezat oi de aceea nu poate fi acceptata o persoana care nu este de religie catolica. Ar fi un fals ca o persoana sa creada un lucru oi sa marturiseasca altfel. Totuoi, pot fi acceptate oi alte persoane, indiferent de religia lor, care sa asiste la Botez oi sa-oi ia angajamentul ca îl vor înso?i pe cel botezat oi îl vor ajuta sa se maturizeze. Codul de drept canonic subliniaza ca naoul are datoria sa-l asiste pe fin în ini?ierea creotina oi sa-l prezinte la Botez, împreuna cu parin?ii. De asemenea, el trebuie sa-oi dea silin?a ca finul sau sa duca o via?a creotina conforma cu Botezul oi sa îndeplineasca cu fidelitate obliga?iile inerente acestui sacrament.

Ca cineva sa fie admis sa îndeplineasca func?ia de nao, trebuie sa fie desemnat de catre cel care se boteaza sau de parin?ii acestuia, ori, în lipsa acestora, de catre paroh sau de catre celebrantul Botezului oi sa aiba capacitatea oi inten?ia de a îndeplini aceasta func?ie. Naoul trebuie sa fi împlinit vârsta de 16 ani, daca episcopul diecezan nu a stabilit o alta vârsta, ori daca parohul sau celebrantul nu considera ca dintr-un motiv just se poate admite o excep?ie.

În concluzie, Biserica cere ca naoul sa fie catolic, sa fi primit sacramentele ini?ierii creotine, oi sa duca o via?a conforma cu credin?a oi cu func?ia ce trebuie sa oi-o asume. Naoul poate fi chiar oi o ruda foarte apropiata, dar nu poate fi tatal sau mama celui care este botezat. Totuoi, pe lânga naoul catolic, pute?i gasi unul sau mai mul?i dintre prietenii dumneavoastra de alta confesiune care sa participe la ceremonie oi sa îndeplineasca rolul de martori.

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/intrebi.asp?id=91
Vă rugăm să respectați drepturile de autor